Вы здесь

Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах внутрішніх справ МВС України

Автор: 
Малічевський Володимир Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000057
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА УРАЖЕННЯ
Діяльність людини в екстремальних умовах є специфічним напрямком наукового
знання, оскільки діяльність у таких умовах суттєво відрізняється як
кількісними, так і якісними показниками. Необхідність виокремлення і вивчення
даної проблематики викликана тим, що професійна підготовка працівників ОВС
повинна будуватися відповідно до умов діяльності, в нашому випадку це
“екстремальні” умови.
2.1. Психологічна структура діяльності і професійна підготовка до дій в
екстремальних ситуаціях
На сучасному етапі все більш актуальним стає проблема дослідження процесів
оптимізації навчальної діяльності, спрямованої на пошук резервів підвищення
ефективності дій працівників міліції, в тому числі і в екстремальних і
надекстремальних ситуаціях. В останні роки фактично з`явився новий напрямок,
досліджень який розкриває необхідність розвитку психологічних функцій
працівників міліції, що є запорукою забезпечення їх власної безпеки та
ефективності діяльності в екстремальних умовах [20,32,42,75,140,].
Формування та створення технологій для підготовки до дій в екстремальних
ситуаціях передбачає обов‘язкове ретельне вивчення самого поняття “екстремальна
ситуація”. У сучасній науковій літературі поруч із поняттям “екстремальна
ситуація” використовуються багато різноманітних понять, які відображають зміни
в стані людини в екстремальній ситуації. При вивченні проблеми діяльності в
екстремальних умовах з‘явилися поняття “стресовий стан”, “емоційна і операційна
напруженість”, “екстремальні і стресогенні фактори”, “складні” стани,
“деформація стану”, “ особливі умови”.
Складні стани, як і стресові, виникають в умовах впливу екстремальних фізичних
та соціально-психологічних факторів і відрізняються від стресових станів тим,
що вони виникають тільки в процесі професійної діяльності [131,132,141].
Зміни в функціональному стані виникають під час і на основі виконання службових
обов‘язків в екстремальних умовах і внаслідок цього, можуть вивчатися тільки за
допомогою системного аналізу психологічної системи дії – ПСД [156,157]. У
звичайних умовах роботи реалізуються звичні для людини психологічні системи
діяльності, які побудовані в процесі навчання та тренувань. Екстремальна
ситуація ставить перед психологічною структурою дії, сформованої в звичайних
умовах діяльності, особливі завдання, де функціональні системи діяльності
можуть бути не готові або не здатні перебудовуватися. Особливістю ситуації ЗВЗУ
є те, що в процес забезпечення діяльності включаються додаткові психологічні
утворення, які не брали участі у формуванні навичок застосування вогнепальної
зброї. У випадку короткочасної дії екстремальних або надекстремальних умов
можливе використання сформованих раніше ПСД, при цьому оцінюється ступінь їх
адекватності особливим умовам. Так, працівники міліції орієнтуються в основному
на досвід змагань або конфліктів із застосуванням фізичної сили. Але такий
досвід за своїми основними характеристиками може бути шкідливим при
застосуванні його в структурах ПСД, які формуються безпосередньо під час
ситуації ЗВЗУ.
При дії раптово виниклих надекстремальних умов незалежно від можливостей і
здібностей людини до перебудови психологічної системи дії відбувається
формування нових функціональних систем, що складає сутність процесу адаптації
до нових умов діяльності, в даному випадку до ситуації ЗВЗУ. При інтенсивному
впливі “надекстремальних умов” може відбутися формування нових функціональних
елементів на різних рівнях ПСД за рахунок переорганізації різних її підсистем.
Основною в процесі забезпечення ефективної діяльності стає система
саморегуляції, яка дозволяє цілеспрямовано інтегрувати досвід з новими
утвореннями і за рахунок цього змінювати психофізіологічний стан людини та
оптимально організовувати її діяльність. Психологічна адаптація може бути
розглянута як результат функціонування цілісної системи, активність якої
забезпечується взаємодією окремих її підсистем, що створює нові інтегральні
якості, які не властиві окремим підсистемам, що забезпечує можливість активного
формування нових функціональних інтегративних систем.
Мета професійної підготовки до дій в ситуації ЗВЗУ полягає в створенні навичок
діяльності в стані адаптації до екстремальних та надекстремальних умов і
забезпечення психічної діяльності людини на оптимальному оперативному рівні,
який дозволяє їй не тільки чинити опір різноманітним правовим, соціальним,
культурологічним та тактичним факторам, але і активно, і цілеспрямовано
впливати на них, вірно вибирати “ функціональну стратегію”, яка забезпечує
виконання головної мети - затримання та знешкодження злочинця при умові
самозбереження як фізичного, так і психологічного
Відомо, що в процесі навчальної діяльності одночасно з психологічною системою
формується функціональна структура діяльності, яка забезпечує оптимальний
рівень ефективності, нижче і вище якого ступінь організації цієї діяльності
порушується[156]. У той же час, рівень оптимальної ефективності в процесі
професійної діяльності в реальних умовах і на етапах навчання та тренування
відрізняються. Особливо це стосується підготовки до діяльності в ситуації ЗВЗУ.
Мотиваційні, правові, соціальні та культурологічні характеристики ситуації бою
та навчання мають суттєві розбіжності. Ці умови зумовлюють значні зрушення в
рівнях ефективності, які, в свою чергу, призводять до деформації якості
діяльності, змін у мотивації, викривлень у перцепції та збереженні інформації,
порушень виконуючих та контролюючих підсистем ПСД [52,156,157].
А