Вы здесь

Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика.

Автор: 
Майструк Сергій Борисович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U000589
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика хворих на цукровий діабет з невропатичними виразками стопи
Для вирішення поставленої мети було обстежено 74 хворих на цукровий діабет з невропатичними виразками стопи за період з 1997 по 2001 рік на кафедрі факультетської хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова та Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру.
Хворих розподілили на дві групи. В основну групу увійшло 49 хворих, в контрольну групу було включено 25 хворих. Всі хворі знаходилися на диспансерному нагляді, з них чоловіків налічувалось - 50 (67,6%), жінок - 24 (32,4%).
Розподіл хворих за віком представлений в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Середній вік та кількість обстежених хворих
Група хворихnВік (М?m)Основна
Контрольна 49
25 55,7±11,7
56,9±9,9Р Основній групі, яка складалася з 49 хворих на ЦД з невропатичними виразками стопи, з них 33 (67,3%) чоловіків та 16 жінок (32,7%), проводилось лікування запропонованими методами.
Контрольна група складала 25 хворих на ЦД з невропатичними виразками стопи, з них 17 (68,0%) чоловік та 8 (32,0%) жінок, яким проводилося лікування за загальноприйнятими методами. Хворих віком до 50 років було 22 (29,7%), з них 15 чоловіків та 7 жінок; віком від 51 до 60 років - 22 (29,7%), з них 17 чоловіків та 5 жінок; найбільшу групу склали хворі віком від 61 до 70 років - 24 (32,5%), з них 16 чоловіків та 8 жінок; старше 71 років було 6 хворих (8,1%), з них 1 чоловік та 4 жінки.
Як показано в таблиці 2.1, середній вік хворих основної групи склав 55,7±11,7 років, контрольної групи - 56,9±9,9 років. Розподіл хворих на групи за статтю подано в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих на групи за статтю
Група хворихnРозподіл за статтюЧоловікиЖінкиАбс. число%Абс. число%Основна
Контрольна 49
2533
1767,4
68,016,0
8,032,6
32,0Всього745067,624,032,4Примітка. n - кількість хворих.
ЦД І типу мав місце у 23 (31,1%) хворих, у 51 (68,9%) хворих був визначений II тип ЦД. Розподіл хворих на групи за типом цукрового діабету представлений в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих основної і контрольної групи за типом цукрового діабету
Група хворих
nТип цукрового діабетуІ тип
ІІІ типАбс. число%Абс. число%Основна
Контрольна 49
2516
732,7
28,033
18,067,3
72,0Р Важкий ступінь ЦД діагностовано у 48 (64,9%) хворих, цукровий діабет середньої важкості діагностовано у 26 (35,1%) хворих. Розподіл пацієнтів на групи за важкістю ЦД подано в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Розподіл хворих основної і контрольної групи за ступенем важкості цукрового діабету
Група хворих
nСтупінь важкості цукрового діабетуСереднійВажкийАбс. число%Абс. число%Основна
Контрольна 49
2516
1032,7
40,033
1567,3
60,0Примітка. n - кількість хворих.
Тривалість захворювання на ЦД у досліджуваних хворих спостерігалась від кількох місяців до 33 років. У 5 (6,8%) хворих (серед них тільки чоловіки) ЦД було вперше виявлено при зверненні їх у медичні заклади з приводу виразки стопи.
Найбільше хворих з невропатичними виразками 20 (41,0%) основної та 12 (48,0%) контрольної групи хворіли на ЦД від 11 до 20 років. Найменшу групу хворих з НВ склали пацієнти які страждали на цукровий діабет до одного року (6,8%).
При обстеженні хворих основної та контрольної груп також враховувались і інші ускладнення ЦД. Найбільш поширеним ускладненням в обох групах була непроліферативна ретинопатія 71,6%, діабетичний гепатоз було діагностовано в 68,4%, нефропатія ІІІ та ІV ступеня виявлена в 36,5% та в 33,8% відповідно. Значно рідше зустрічалися такі ускладнення як ентеропатія, ліпоїдний некробіоз, стопа Шарко. Такі важкі ускладнення як хронічна ниркова недостатність та проліферативна ретинопатія виникли у 2,7% та 10,8% хворих. Ускладнення цукрового діабету у хворих з невропатичними виразками подано в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Ускладнення цукрового діабету у хворих з невропатичними виразками стопи
Ускладнення Абс. число %ПоліневропатіяЯвного ступеня6790,5Вираженого ступеня79,5Нефропатія:02027ІІІ2736,5ІV2533,8V22,7Хронічна ниркова недостатність22,7Ретинопатія:Непроліферативна5371,6Передпроліферативна1317,6Проліферативна810,8Ентеропатія45,4Ліпоїдний некробіоз68,1Гепатоз5168,4Стопа Шарко22,7
Супутні захворювання були виявлені майже у всіх хворих. У переважної більшості з них діагностовано 2-3 супутніх захворювання (табл.2.6). ІХС мала місце в 29 (32,4%) хворих з невропатичними виразками, 7 (9,5%) з них в анамнезі перенесли інфаркт міокарду, а у 2 (2,7%) гостре порушення мозкового кровообігу. Гіпертонічна хвороба визначалась у 13 (17,6%) хворих, вторинна гіпертензія - у 10 (13,5%) хворих. Катаракта обох очей мала місце в 25 (33,8%) випадках.
Таблиця 2.6
Супутні захворювання у пацієнтів з невропатичними виразками стопи
Супутні захворюванняАбс. число%Ішемічна хвороба серця2932,4Інсульт22,7Інфаркт79,5Гіпертонічна хвороба1317,6Виразкова хвороба 12 - палої кишки34,1Хронічний холецистит22,7Хронічний панкреатит79,5Сечокам'яна хвороба68,2Хронічний пієлонефрит1317,6Аденома передміхурової залози810,8Хронічний простатит34,1Катаракта очей2533,8Варикозне розширення вен22,7Посттромбофлебетичний синдром22,7Багатовузловий нетоксичний зоб22,7Дифузно-токсичний зоб11,4Остеохондроз хребта56,8Туберкульоз легенів22,7Хронічний бронхіт22,7Анемія45,4
Значно рідше виявлявся хронічний пієлонефрит - у 13 (17,6%) випадках, аденома передміхурової залози - у 8 (10,8%) випадках, хронічний панкреатит - у 7 (9,5%) випадках, сечокам'яна хвороба - у 6 (8,2%) випадках, остеохондроз хребта - у 5 (6,8%) випадках, анемія - у 4 (5,4%) випадках. У 3 (4,1%) хворих діагностовано виразку дванадцятипало