Вы здесь

Особливості енергетичного і ліпідного обмінів та аутоімунних процесів у хворих на ішемічну хворобу серця при застосуванні антагоністів кальцію.

Автор: 
Глущенко Алла Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000618
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
Для виконання поставлених завдань нами було обстежено 105 хворих з ішемічною
хворобою серця (ІХС) із супутньою гіпертонічною хворобою (ГХ) та без неї у віці
від 37-ми до 69-и років, у середньому 53,4 ± 7,1 роки, які знаходилися на
амбулаторному та денному стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні
Поліклініки №2 Шевченківського та ДРКНВМП “Медінар” Старокиївського районів м.
Києва. Усі хворі проходили курсове лікування 4 тижні в період 2000-2003 років.
Діагноз захворювання встановлювали на основі анамнезу, даних фізичного
обстеження, а також лабораторних та інструментальних (ЕКГ, ВЕМ) методів згідно
з Рекомендаціями експертної групи ВООЗ-МТГ (1999) і Українського товариства
кардіологів (2002). Усіх пацієнтів було детально проінформовано про методи
обстеження та лікування й отримано їх добровільну згоду на проведення
досліджень.
Розподіл обстежених контингентів за віком та статтю представлений в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл обстежених хворих за статтю та віком
Групи обстеже-них
Стать
Вік
Всього
до 40 років
40-60 років
60 і старше
абсол.
к-сть
Кількість хворих

абсол.
к-сть
абсол.
к-сть
абсол.
к-сть
Хворі
чол.
3,8
32
30,5
4,7
41
39
жін.
2,9
54
51,4
6,7
64
61
Всього
6,7
86
81,9
12
11,4
105
100
У всіх хворих діагностовано стабільну стенокардію напруження ІІ-ІІІ ФК
відповідно до критеріїв Канадської асоціації кардіологів із відтворюваною
ішемією міокарда під час проведення велоергометрії. Тривалість захворювання
становила від 5-и до 23-х років; середня тривалість – 10-12 років. Частота
нападів стенокардії була в межах 2-3-х за добу, кількість вживаних хворим
таблеток нітрогліцерину – від 2-х до 4-х. Стабільна стенокардія напруження ІІ
ФК мала місце у 59-и хворих (56,2 %), ІІІ ФК – у 46-и хворих (43,8 %), як
показано на табл. 2.2. Супутня ГХ ІІ стадії була діагностована у 56-и хворих
(53,3 %), тривалість гіпертензії була в межах від 4-х до 26-и років.
Для оцінки класу серцевої недостатності (СН) користувалися класифікацією
хронічної серцевої недостатності Нью-Йоркської асоціації кардіологів – NYHA
(1973 р.), що базується на клінічній оцінці наявності і вираженості обмеження
функціонального стану хворих, тобто їх толерантності до повсякденного фізичного
навантаження. Основними симптомами, що обумовлюють обмеження фізичної
активності, є задишка, серцебиття, втома і фізична слабкість. У всіх хворих
виявлена серцева недостатність (І ФК у 36,2 % і ІІ ФК – у 63,8 %, табл. 2.2).
До дослідження не були залучені хворі з нестабільним перебігом стенокардії,
після перенесеного інфаркту міокарда, з важкими порушеннями ритму і
провідності, пацієнти з цукровим діабетом та іншими ендокринними
захворюваннями, вагомою супутньою патологією внутрішніх огранів та
опорно-рухового апарату, а також при наявності протипоказань до проведення
велоергометрії. У випадку наявності у хворого ГХ проводилася детальна
диференціальна діагностика для виключення симптоматичної артеріальної
гіпертензії. Для цього проводили ультразвукове обстеження нирок і щитовидної
залози, лабораторне дослідження сечі (загальноклінічний, за Нечипоренком та за
Зимницьким). Не були включені в дослідження також хворі з набряковим синдромом,
вираженими застійними явищами в малому та великому колах кровообігу.
Таблиця 2.2
Клінічна характеристика хворих, які були включені в дослідження
Показник
Абсолютна кількість
ФК стенокардії
II ФК
59
56,2
III ФК
46
43,8
Наявність супутньої артеріальної гіпертензії
Без ГХ (АТмм рт. ст.)
49
46,7
З ГХ (АТ ? 140/90
мм рт. ст.)
56
53,3
Наявність серцевої недостатності
ФК I
38
36,2
ФК II
67
63,8
Стенокардію напруження верифікували з урахуванням наступних критеріїв:
1. Наявність ангінозних нападів, котрі виникали при фізичному навантаженні (без
варіабельності толерантності до навантаження) та зникали при прийомі
нітрогліцерину чи припиненні навантаження.
2. Позитивна проба з дозованим фізичним навантаженням (виникнення ангінозних
болей 3 бали і/або горизонтальної депресії сегменту ST на 1 мм і більше на
одній із сходинок навантаження) з відтворенням результату.
Для діагностики ІХС суттєве значення має виявлення факторів ризику ІХС
(табл.2.3). Серед обстежених осіб у 89-и (84,8 %) були виявлені фактори ризику.
При цьому стресові чинники частіше зустрічалися у жінок (46,6 %). Спадкова
схильність до ІХС та ГХ є другим по частоті виявлення чинником ризику (58,1%).
Паління найчастіший чинник ризику, що виявляється учоловіків (23,8%).
Гіподинамія мала місце в 41,9 % хворих, підвищена маса тіла – у 18,1 %
Поєднання двох чинників ризику зустрічалося в 59,1 %, трьох – у 34,3 %, понад
трьох чинників – у 12,4 % пацієнтів. Звертає на себе увагу той факт, що жінки
удвічі частіше, аніж чоловіки, мали підвищену масу тіла і вели малорухливий
спосіб життя.
Таблиця 2.3
Частота і характер чинників ризику ІХС в обстежених хворих
Фактори ризику
чоловіки
жінки
Всього
абсол.
к-сть
абсол.
к-сть
абсол.
к-сть
Стресові ситуації
34
32,4
49
46,6
83
79,0
Артеріальна гіпертензія
21
20,0
35
33,3
56
53,3
Спадкова схильність
29
27,6
32
30,5
61
58,1
Ожиріння
5,7
13
12,4
19
18,1
Паління
25
23,8
3,8
29
27,6
Малорухливий спосіб життя
15
14,3
29
27,6
44
41,9
Гіперхолестеринемія
26
24,8
31
29,5
57
54,3
Поєднання чинників ризику:
- двох
28
26,7
31
32,4
62
59,1
- трьох
17
16,2
34
18,1
36
34,3
-