Вы здесь

Критерії відбору висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у пауерліфтингу, на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збереження досягнень

Автор: 
Капко Ігор Орестович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000802
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Методи досліджень
Для вирішення мети та завдань дослідження нами використовувалися наступні методи:
2.1.1. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури.
2.1.2. Вивчення передового досвіду роботи тренерів і підготовки спортсменів.
2.1.3. Опитування та інтерв'ю провідних тренерів і спортсменів.
2.1.4. Педагогічні спостереження за тренувальною та змагальною діяльністю спортсменів.
2.1.5. Методи оцінки морфофункціонального стану спортсменів.
2.1.6. Методи педагогічного експерименту.
2.1.7. Методи математичної-статистики.

2.1.1. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури
Нами вивчалися та аналізувалися фундаментальні загальнотеоретичні роботи провідних вчених в галузі спорту вищих досягнень В.М. Платонова [118, 119, 120, 121, 122], О.С. Медведєва [88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95], С.М. Вайцеховського [23, 24], А.С. Дворкіна [38, 202], В.А. Запоражанова [54, 55], В.М. Зациорського [56, 57], Н.Ж. Булгакової [21], Л.П. Матвєєва [85] та інших, які внесли великий вклад у вирішення проблеми раціональної побудови відбору до головних змагань року спортсменів високої кваліфікації на заключних етапах спортивного удосконалення та розробку модельних характеристик найсильніших спортсменів світу.
Особливо досконально вивчалася література вітчизняних і закордонних авторів, що висвітлювала результати виступу найсильніших спортсменів світу та України, які займаються пауерліфтингом на чемпіонатах світу, Європи і національних змаганнях.
Проаналізовано матеріали періодичних видань різних країн, у тому числі журналу "Powerlifting USA" за 1990 - 2003 рр., інформаційні бюлетені, статті і т.п., у яких містилися матеріали про результати змагальної діяльності найсильніших спортсменів світу, їхні модельні характеристики і т.п. Вивчалася спеціальна література не тільки з теорії та методики тренування в силових видах спорту, але і праці з суміжних дисциплін: теорії та методики фізичного виховання, основ спортивного тренування, фізіології, морфології, метрології, лікарського контролю та інші. У результаті вивчення науково-методичної літератури нами сформульовані та уточнені такі поняття як конституційні особливості, повздовжні та поперечні розміри тіла спортсменів, а також визначено основні критерії їхньої оцінки.
Вивчено методи антропометрії та каліперметрії, що використовуються у спортивній підготовці, проаналізовано роботи, що розглядали особливості морфофункціональних показників спортсменів високої кваліфікації у процесі підготовки та відбору до головних змагань року на заключних етапах спортивного удосконалення. У цілому вивчено та проаналізовано 237 робіт, з яких 45 - іноземних авторів. Аналіз літературних джерел дозволив вивчити стан питання, визначити мету дослідження та поставити конкретні завдання.

2.1.2. Вивчення передового досвіду
роботи тренерів і підготовки спортсменів
Протягом 1999 - 2003 рр. нами здійснювалося узагальнення досвіду роботи провідних вітчизняних і закордонних тренерів, а особливо тих, які займаються безпосередньою підготовкою найсильніших спортсменів світу до головних змагань року на заключних етапах спортивного удосконалення.
Безпосередньо спостерігалася робота заслужених тренерів В.М. Алоєва, В.Д. Куртяка, А.І. Стеценка, В.С. Налейкіна, С.Є. Іванова, В.І. Олефіренка (Україна), Б.Г. Шейко, В.М. Муравйова (Росія) та інших, що підготували багатьох відомих спортсменів з пауерліфтингу.

2.1.3. Опитування та інтерв'ю
провідних тренерів і спортсменів
Протягом усього періоду досліджень здійснювалося опитування та інтерв'ю більш як 100 провідних спортсменів та 60 тренерів України, Росії, Білорусії, Польщі, Казахстану та інших країн. До числа опитаних увійшли спортсмени, що є чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Європи: Віктор Налейкін, Дмитро та Олексій Соловйови, Сиражутдін Базаєв, Василь Куртяк (Україна), Роман Шимковяк, Анджей Станашек (Польща), Олексій Сивоконь (Казахстан), Максим Подтиний (Росія) та інші.

2.1.4. Педагогічні спостереження за тренувальною
та змагальною діяльністю спортсменів
За допомогою аналізу протоколів міжнародних та національних змагань (чемпіонати світу, Європи, СРСР, України.), аналізу відеозаписів змагань нам вдалося зібрати матеріали щодо змагальної діяльності спортсменів різної статі та різних вагових категорій;
* рівень змагальних досягнень у сумі триборства у відсотках від світового рекорду.
* співвідношення змагальних результатів до суми триборства, %;
* рівень реалізації спроб на змаганнях (три успішні спроби бралися нами за 100,0 %, дві за 66,0 %,одна за 33,0 %).
* вік спортсменів на момент змагань з урахуванням статі та вагової категорії;
* критерії перспективності (терміни виконання нормативу майстра спорту та майстра спорту міжнародного класу) та терміни перебування на заключних етапах спортивного удосконалення;

2.1.5. Методи оцінки морфофункціонального стану
спортсменів
Дослідження морфофункціональних особливостей найсильніших спортсменів світу різної статі та різних вагових категорій на заключних етапах спортивного удосконалення проводилося за допомогою загально прийнятих морфометрічних методів антропометрії та каліперметрії [22, 51, 52, 82, 99, 163, 168, 211].
У досліджені морфофункціонального стану брало участь понад 70 найсильніших спортсменів світу різної статі та різних вагових категорій - 36 чоловіків та 36 жінок, у тому числі рекордсмени світу та Європи. У програмі досліджень вивчалися 20 морфофункціональних показників.
У результаті проведених досліджень було зібрано морфофункціональні показники найсильніших спортсменів світу (зріст, довжина тулуба, довжина кінцівок, ширина плечей, тазу, обхватні розміри тіла, активна та жирова маса тіла) у процесі підготовки до головних змагань року.
Техніка антропометрії.
Скелет разом з м'язами і шкірою да