Вы здесь

Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток.

Автор: 
Базильчук Олег Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000996
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Методи дослідження

Виходячи із актуальності і практичної значущості поставлених у роботі завдань нами застосовані такі методи наукового дослідження:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури та емпіричних матеріалів дослідження.
2. Педагогічне спостереження, яке включає:
а) реєстрацію і статистичний облік компонентів змагальної діяльності гандболісток різного амплуа та кваліфікації;
б) тестування фізичної підготовленості гандболісток різної кваліфікації.
3. Проведення порівняльного педагогічного експерименту з постійним контингентом досліджуваних.
4. Методи математичної статистики.

Педагогічне спостереження за компонентами змагальної діяльності гандболісток різної кваліфікації

Реєстрацію і статистичний облік компонентів змагальної діяльності гандболісток команд вищої ліги групи "А" - "Мотор" (м. Запоріжжя), "Галичанка" (м. Львів), "Карпати" (м. Ужгород) та вищої ліги групи "Б" - "Галичанка -2" (м. Львів) та "АДВІС-Університет" (м.Хмельницький) - загальною кількістю 57 спортсменок, здійснено за допомогою відео матеріалів виступів цих команд в національному чемпіонаті країни. Загалом було відзнято і опрацьовано 20 ігор за участі цих команд. Відеоматеріали було відзнято на відеокамері "SONY GHM 2000" (Японія), на плівку "TDK" (Японія). Опрацьовано за допомогою відеомагнітофону "AKAI" (Японія). Аналіз відео матеріалів здійснено за методикою запропонованою І.В.Глуховим, І.Є.Турчиним, Л.Р.Маневичем та ін. [37, 40, 41, 43, 46].

Педагогічний контроль за станом фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток

В загальній системі управління підготовкою гандбольних команд великого значення набуває поетапна інформація про функціональний стан організму спортсменок і рівень їх загальної і спеціальної фізичної підготовленості. Найбільш точну оцінку загальної і спеціальної фізичної підготовленості можна отримати при використанні тестів, які за своєю структурою та характером роботи нервово-м'язового апарату і діяльності організму в цілому мають схожість з ігровою діяльністю спортсменок. В такий спосіб, можна визначити реакцію організму на засоби і методи, які використовуються в тренувальній роботі, виявити динаміку підготовленості спортсменок і на цій основі вносити корективи в малі і середні цикли тренування. [38, 40, 69, 156 та інші].
Для контролю за станом фізичної підготовленості гандболісток застосовані тести, що рекомендовані фахівцями [8, 26, 106, 205, 213 та інші].
І. Контроль ЗФП:
1. Визначення відчуття мікроінтервалів часу.
2. Кистьова динамометрія провідною рукою.
3. Станова динамометрія.
4. Час простої реакції.
5. Час складної реакції.
6. Біг на 30м з високого старту.
7. Біг на 3м з високого старту
8. Біг на 6м з високого старту.
9. Біг на 9м з високого старту.
10. Стрибок уверх з місця за Абалаковим.
11. Стрибок у довжину з місця.
12. Лежачи на лаві, поштовхи штанги масою 60% від індивідуального максимуму двома руками від грудей, кількість разів за 20с.
13. Кидок набивного м'яча масою 1кг двома руками із-за голови сидячи на підлозі.
14. Нахил тулуба вперед сидячи на підлозі.
15. "Викрут" з гімнастичною палицею.
16. Біг 5 по 30м з інтервалом відпочинку 20с.
17. Вистрибування уверх до відмови.
18. Гарвардський степ-тест.
19. Біг на 2000м.
ІІ. Контроль СФП:
1. Біг на 30м з веденням м'яча.
2. Комплексний тест.
3. Кидок гандбольного м'яча на дальність з розбігу у три кроки.
4. Кидок гандбольного м'яча з максимальною точністю з 7-митрової відстані.
5. Кидок гандбольного м'яча з максимальною силою з 7-митрової відстані.
6. Кидок гандбольного м'яча з максимальною точністю з 9-митрової відстані.
7. Кидок гандбольного м'яча з максимальною силою з 9-митрової відстані.
Перший день тестування.
1.Визначення рівня розвитку координаційних та силових якостей (Тестування проводиться після стандартної розминки).
1.1.Визначення відчуття мікроінтервалів часу:
1.а. 3 спроби через 10-15с з зоровим контролем - включити хронометр і через п'ять секунд виключити з зоровим контролем. "Настанова" - запам'ятати тривалість інтервалу, щоб потім відтворити його без зорового контролю.
1.б.Зробити те ж саме без зорового контролю [Платонов В.М., Булатова М.М.]. Точність виміру 0,01с.
1.2. Кистьова динамометрія - для визначення сили кисті. Вимірюється кистьовим динамометром, з точністю виміру до 1кг. Досліджувана відводить сильнішу руку в сторону повністю випрямлену в ліктьовому суглобі з динамометром і виконує різке стискання приладу не порушуючи вихідного положення. Вправа виконується тричі через 30-40с. Зараховується максимальний результат [37, 38, 41, 56, 61].
1.3.Станова динамометрія - для визначення станової сили, яка найбільш адекватно відображає загальну силову підготовленість людини [37, 51, 114]. Вимірювалася становим динамометром, з точністю виміру до 1кг. Вправа виконувалася з вихідного положення: нахил вперед, ручка динамометра у випрямлених у ліктьових суглобах руках на рівні коліних суглобів, ноги випрямленні. Долаючи опір динамометра, спортсменка прагне випрямити тулуб прикладаючи до цього максимальне зусилля.
2.Визначення рівня розвитку швидкісних якостей.
2.1.Біг на 30м з високого старту - фіксується кращий результат в одній з двох спроб, які виконуються одна за одною з інтервалом 2 хв. [89, 114, 206, 208, 213]. Фіксація часу подолання дистанції проводиться за допомогою фотофінішної установки і електрохронометру з точністю виміру до 0,01с.
2.2.Біг на 30м. з веденням м'яча. Тестдозволяє визначити швидкість бігу в поєднанні із веденням м'яча. Фіксується кращий результат показаний в одній із двох спроб, які виконуються одна за одною з інтервалом у дві хвилини. [208]. Час подолання відстані фіксується за допомогою фотофінішної установки і е