Вы здесь

Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області)

Автор: 
Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001149
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
2.1. Аналітична оцінка інноваційної діяльності підприємств
Львівської області
Еколого-економічну оцінку інноваційної діяльності підприємств Львівського регіону проведемо на основі даних Львівського регіонального відділення Української державної інноваційної компанії, встановивши при цьому відповідність реального розвитку інноваційних процесів вимогам Регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області на 1998-2000 рр. [59].
Продукція, що виготовлялася при фінансовій підтримці з боку держави, згідно з вимогами цього документу повинна була відповідати таким характеристикам: бути екологічно чистою; відповідати діючим нормативним актам щодо якості, мати відповідний сертифікат якості; відповідати стандартам міжнародної торгівлі (ГАТТ); бути імпортозамінною; бути конкурентоспроможною, наукоємкою; технології, що впроваджуються, повинні бути енерго- та ресурсозберігаючими; забезпечувати впровадження новітніх технологій; рентабельність продажу продукції повинна бути не менше, ніж 20 %; впровадження виробництва продукції не повинно зменшувати зовнішньоторгівельне сальдо підприємства (обсяг постачання сировини та комплектуючих для виробництва не повинен перевищувати обсяг реалізації продукції на експорт); для продукції, що постачається на експорт, питома вага експорту в загальній реалізації продукції повинна бути не менша, ніж 30 %.
Одразу зауважимо, що кількісні та якісні параметри продукції в обґрунтуванні профінансованих інноваційних проектів Львівським регіональним відділенням Державного інноваційного фонду України не обумовлено (див. Додатки А - П), це безперечно недолік, пов'язаний із неналежним управлінням діяльністю даної установи, а відтак і реалізацією екологічної політики та окремих вимог Регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області на 1998-2000 рр.
Серед проектів, поданих на розгляд у Львівське регіональне відділення Держіннофонду України з вимогою їх фінансового забезпечення є на наш погляд такі, що в цілому відповідали б екологічній стратегії інноваційного розвитку регіону (див. табл. 2.1), однак кошти для їх реалізації майже не виділялись, що свідчить про ігнорування екологічного фактора в інноваційній діяльності підприємств регіону. Серед чотирьох проектів, які пов'язані з впровадженням агропродтехнологій по виробництву, збереженню та переробці сільськогосподарської продукції, профінансовано лише один на 0,3 млн. грн., проти запланованої суми - 0,7 млн. грн. Можливість реального покращення розвитку сільського господарства регіону внаслідок раціоналізаціі використання природних ресурсів та виготовлення екологічно чистої продукції було втрачено.
Львівське регіональне відділення Державного інноваційного фонду України не проводило жодного фінансування в напрямку виробництва нових матеріалів, речовин та виробів з високоякісними властивостями, визначеним Регіональною програмою інноваційного розвитку. У 1997 р. заплановано фінансування екологічних інноваційних проектів в цілому на 1,2 млн. грн., однак профінансовано один проект на суму 0,5 млн. грн. Про ігнорування фінансування екологічних інноваційних проектів стратегічного значення свідчать також дані щодо впровадження перспективних інформаційних технологій та створення приладів комплексної автоматизації і систем зв'язку. Даний напрямок представлено важливими з економічної точки зору інноваційними проектами, однак без врахування екологічної складової розвитку підприємств Львівського регіону що їх реалізовують.
Еколого-економічна стратегія інноваційного розвитку регіону як один з принципів реалізації екологічної політики визначається насамперед процесом екологізації інноваційної діяльності його підприємств. З огляду на те, і з врахуванням інноваційної політики Львівського регіонального відділення Державного інноваційного фонду України, проаналізуємо еколого-економічну інноваційну діяльність підприємств Львівщини.
На основі звітних даних цієї установи побудовано графіки фактично наданих та фактично повернених коштів внаслідок фінансування інноваційних проектів, а також обсяги забезпечення їх повернення. Обсяги коштів, якими оперувала дана установа за весь період своєї діяльності, забезпечуючи фінансування науково-технічних проектів, наведено у таблиці 2.2, на основі котрої і побудовано графік (див. рис. 2.1).
Для точнішого відображення її функціонування у сфері надання кредитів, використаємо інформацію про суми частково повернених позик, окремими реалізаторами інноваційних проектів - підприємствами-боржниками (див. табл. 2.2) станом на 21 червня 2000 р. і на 1 лютого 2003 р.
Таблиця 2.2
Фактично надані позики Львівським регіональним відділенням Державного інноваційного фонду України та забезпечення обсягів їх повернення (грн.)
РокиФактично надана
позикаОбсяги
забезпечення повернення позикиСума частково поверненої позикина
21.06.2000 р.на
1.02.2003 р.199217641764--1993136686136686--1994655830995469208532,39321197,611995327780080306001898153,631239629,65199636141003748738,171500005,572114094,43199749837505641630,701880547,46150000199846500007157727,70--19991461300028458090--2000-2003----Всього3193293054170705,575487239,053824921,69 Найбільша сума коштів, надана під інноваційні проекти у 1999 р., відповідала 14613000 грн. Проте і встановлений обсяг забезпечення їх повернення за цей рік був найвищим, становлячи 28458090 грн. В загальному, за всі роки діяльності Львівського регіонального відділення Державного інноваційного фонду України сума фактично наданих ним позик складає 58,95 % обсягу забезпечення їх повернення. При цьому аналізі слід врахувати, що не всі позики на реалізацію інноваційних проектів було надано у тому обсязі, який забезпечував їх повернення. Аналізуючи фінансування інноваційних проектів (рис. 2.1) зауважимо, що у перші роки діяльності Львівського регіо