Вы здесь

Профілактика ускладнень гострого холециститу на етапах його лікування з урахуванням морфофункціонального стану печінки

Автор: 
ДавидовДенис Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001201
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика хворих
При виконанні дисертаційної роботи був проведений аналіз результатів діагностики і лікування 170 хворих на ГХ, неускладнений холедохолітіазом і механічною жовтяницею, які знаходились в хірургічних відділеннях кафедри загальної хірургії Одеського державного медичного університету за період з 1998 по 2003 р.р. В основу діагностики були покладені принципи комплексного і раннього використання високоінформативних клінічно-лабораторних і інструментальних методів дослідження.
У залежності від використанної медикаментозної терапії всіх хворих було розподілено на дві групи. Перша група - 110 хворих, яким була проведена холецистектомія і які в післяопераційному періоді отримували базове, загальноприйняте медикаментозне лікування: інфузійна терапія (фізіологічний розчін, сольові розчини, розчин глюкози 5%); антибіотикотерапія - антибіотики цефалоспорінової групи II-III покоління (цефазолін, цефотоксім, зінацеф); спазмолітики (папаверин, платифілін, но-шпа); аналгетики.
Друга група - 60 хворих, яким проведена холецистектомія. В цій групі хворих в післяопераційному періоді окрім базової терапії були використані на протязі 5 діб тіотриозолін 100 мг (2,5% - 4,0 мл) в/в, токоферолу ацетат 300 мг (3% - 1,0 мл) в/м, ліпоєва кислота 20 мг (0,5% - 4,0 мл) в/м, аскорбінова кислота 100 мг (5% - 2,0 мл) в/в.
Хворих обох груп було також розподілено в залежності від віку і статі (табл. 2.1). В результаті такого розподілу було встановлено, що із 170 обстежених 31,2% складають хворі чоловіки, а жінки - 68,8%. Встановлено також, що кількість хворих збільшується з віком. Так, наприклад, у віковій групі 20-39 років кількість хворих складала 18,8% (чоловіків - 5,3%, жінок - 13,5%), в групі 40-49 років 17,7% (чоловіків 5,9%, жінок 11,8%), в групі 50-59 років 24,7% (чоловіків 7,1%, жінок 17,6%), в групі 60 років і старіші 38,8% (чоловіків 12,95%, жінок 25,9%).
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за віком та статтю
Вік
Стать20-3940-4950-5960 і старішіУсього Абс.%Абс.%Абс.%Абс.%Абс.%Чол.95,3105,9127,12212,95331,2Жін.2313,52011,83017,64425,911768,8Усього3218,83017,64224,76638,8170100,0 Наведені дані показують, що в першій та другій вікових групах кількість хворих жінок і чоловіків знаходиться практично на одному рівні. Починаючи з 50 річних хворих спостерігається неухильне збільшення хворих жінок, тоді, як кількість хворих чоловіків в третій віковій групі практично не змінюється порівняно з другою, а в четвертій різко збільшується. Звертає на себе увагу і ще то, що клінічний перебіг ГХ у чоловіків був значно важчим ніж у жінок.
В 159 хворих (93,5%) був верифікований калькульозний холецистит, 11 пацієнтів оперовані з приводу безкам'яного холециститу. У 5 хворих ГХ ускладнився перивезикальним абсцесом, у 53 хворих місцевим перитонітом, розлитим перитонітом у 5 пацієнтів. У 26 оперованих з приводу гострого холециститу було діагностовано наявність гострого панкреатиту. В 27 пацієнтів холецистектомія була доповнена дренуванням загального жовчного протоку по Піковському, Вишневському, Керу в зв'язку з розвитком гнійного холангіту. В залежності від форми гострого холециститу хворі розподілялись слідуючим чином (табл. 2.2):
Таблиця 2.2
Розподіл хворих у залежності від форм гострого холециститу,
віку та статі хворих
Форма
холециституВікова група
Усього20-3940-4950-5960 і старішіЧол.Жін.Чол.Жін.Чол.Жін.Чол.Жін.Катаральний312393961257Флегмонозний383861281765Гангренозний33433981548Усього923102012302244170катаральний холецистит було виявлено у 57 хворих (33,5%), флегмонозний в 65 випадках (38,2%), гангренозний в 48 випадках (28,2%).В залежності від тривалості хвороби хворі розподілялись слідуючим чином: вперше виявлені ознаки гострого холециститу в 69 пацієнтів (40,6%), до 1-го року в 29 осіб (17,1%), від 2 до 3-х років у 26 пацієнтів (15,3%), від 4 до 5 років у 9 осіб (5,3%), від 6 до 10 років в 24 пацієнтів (14,1%), більш як 10 років у 13 осіб (7,6%) (табл 2.3).
Таблиця 2.3
Загальна тривалість хвороби
Тривалість захворювання в рокахКількість хворихАбс.%Вперше виявлено6940,6До 1 року2917,1Від 2 до 3 років2615,3Від 4 до 5 років95,3Від 6 до 10 років2414,1Більше 10 років137,6Усього170100,0 В залежності від терміну надходження до стаціонару з моменту захворювання усі хворі розподілялись слідуючим чином (табл. 2.4):
Таблиця 2.4
Термін госпіталізації хворих від початку захворювання
Термін від початку хворобиКількість хворихАбс.%0-24 години6135,924-48 годин2615,348-72 години3319,4Більше 72 годин5029,4Усього170100,0 Як видно з таблиці, 61 пацієнт був госпіталізований на протязі першої доби хвороби. В термін від 24 до 48 годин захворювання госпіталізовано 26 пацієнтів, а пізніше 2-х діб від початку приступу госпіталізовано 83 хворих, пізні терміни госпіталізації, а також тривалість хвороби обумовлені несвоєчасністю звертання за медичною допомогою, самолікуванням. Більшість хворих (83%) пов'язують початок захворювання з огріхами в харчуванні (зловживання жирних та гострих страв, вжиття міцних алкогольних напоїв, а інші хворі (17%) вважають, що причиною хвороби стали фізичні перевантаження, підвищена нервозність.
Під час госпіталізації (табл. 2.5) в більшості хворих були відмічені скарги на біль у правому підребер'ї (76), правому підребер'ї та епігастрії (41), у верхніх відділах живота (47), в животі (6).
Таблиця 2.5
Симптомокомплекс у хворих на гострий холецистит на момент госпіталізації
СимптомиКількість хворихАбс.%Біль у правому підребер'ї7644,7Біль у правому підребер'ї та епігастрії4124,1Біль у верхніх відділах живота4727,6Біль у животі 63,5Нудота 6135,9Блювота7342,9Температура до 37?С9757,1Температура 37-38?С4928,8Температура вище 38?С2414,1Пульс до 80 уд в 1'4124,1Пульс 80-90 уд в