Вы здесь

Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур

Автор: 
Бедринець Мирослава Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U001332
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
2.1. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємств,
його організаційні та правові основи
Побудова нової економічної системи України як незалежної держави на основі
формування її ринкової моделі потребує розробки нових методичних підходів і
практичних процедур щодо організації фінансового забезпечення діяльності
суб’єктів господарювання.
Як господарюючі суб’єкти малого підприємництва, юридичні особи, згідно з діючим
законодавством, наділені певними організаційно-правовими атрибутами:
самостійним балансом, що характеризує джерела утворення фінансових ресурсів
підприємства і показує напрями їх розміщення, розрахунковим та іншими рахунками
в банківських установах, печаткою зі своїми реквізитами.
Процес здійснення фінансово-виробничої діяльності змушує підприємство вступати
у фінансові відносини (див. додаток А) із засновниками (власниками) з питань
формування статутного фонду; з постачальниками - з питань забезпечення процесу
виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, палива тощо); з
покупцями - щодо реалізації продукції (робіт, послуг) з метою здійснення
відшкодування витрат і формування доходів; з державою з приводу сплати податків
та інших обов’язкових платежів, а також з приводу державного субсидування, яке
може здійснюватися в основному в таких формах: прямі позики, гарантовані
позики, гаранти під певні проекти, пайова участь, прямі дотації, страхування; з
банками - з питань одержання платних банківських послуг та отримання і
погашення кредитів, сплати процентів за користування ними; страховими
організаціями - з приводу страхування майна, підприємницьких та фінансових
ризиків; з іншими суб’єктами господарювання - з приводу забезпечення спільної
діяльності та взаємного кредитування; із спілками та обўєднаннями, членами яких
є підприємство, щодо виконання взаємних фінансових зобов’язань; з робітниками
та службовцями - з приводу розподілу фонду оплати праці, фонду матеріального
заохочення, фонду соціального споживання; всередині підприємства - між його
структурними підрозділами з приводу розподілу прибутку, що залишається в його
розпорядженні.
Фінансова діяльність на підприємстві спрямовується на практичне втілення
фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримання
платоспроможності на належному рівні, яке можна забезпечити при дотриманні
розрахункової та кредитної дисципліни.
Тому в повсякденній роботі фінансисту необхідно контролювати свої дії в межах
дозволених державою. Сучасне фінансове право в Україні викладене в безлічі
нормативних актів.
Формування сектору малого бізнесу в Україні відбувається з 1988 р. після
прийняття Постанови „Про організацію діяльності малих підприємств”, а згодом і
Закону „Про кооперативи”. На основі цих нормативних актів було започатковано
розвиток недержавного малого бізнесу. Можна виділити основні етапи розвитку
малого бізнесу, проте окремого, спеціального закону щодо малих підприємств
немає; вони діють на підставі загальних законів про підприємництво, що
стосуються усіх видів власності та підприємств. Хоча в різний час різними
законодавчими документами відрегульовуються ряд аспектів діяльності малих
підприємств. Зокрема, згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 вересня
1990 року “Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств” визначені
основні документи державної реєстрації малих підприємств, затверджений термін
державної реєстрації, встановлені пільги малому підприємництву з оподаткування,
амортизації і т.д. На цьому етапі відбувається активне утворення малих
підприємств у всіх галузях народного господарства. Найчастіше вони утворюються
на основі відділення від державних підприємств-засновників, або з ініціативи
великих підприємств створюються невеликі дочірні підприємства, а також
відбувається масова перереєстрація кооперативів у малі підприємства. З
прийняттям ряду законів, зокрема Закону України “Про власність” від 26.03.91,
з'являється можливість створення малих підприємств на основі приватної
власності; Закон України “Про підприємництво” встановлює свободу формування і
функціонування малого підприємництва і обмежує її тільки в тих випадках, коли
торкається інтересів держави або партнерських економічних відносин; Закон
України “Про підприємництво в Україні” встановлює організаційний механізм
створення підприємства та його функціонування, правову технологію діяльності
незалежно від розмірів бізнесу; Закон України “Про господарчі товариства”
конкретизує правила створення і ведення господарсько-фінансової діяльності у
відповідності до форм господарських організацій; Закон України “Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції” охороняє малий бізнес
від нерівноправності, пов’язаної з великими економічними можливостями крупного
підприємництва у випадку, коли воно прагне до монополізму і супроводжує його
недобросовісною конкуренцією.
Прийняття вищевказаного законодавчого масиву створило правову основу для
організації фінансового забезпечення діяльності малих підприємств.
У першу чергу встановлено порядок створення статутного фонду. Згідно із Законом
України “Про господарські товариства” передбачено його мінімальний розмір,
нижче якого державна реєстрація підприємства не допускається, зокрема статутний
фонд товариства з обмеженою відповідальністю повинен становити не менше 100
мінімальних заробітних плат (що становить 20.5 тис. грн.), а для акціонерних
товариств - 1250 мінімальних заробітних плат (що становить 256,2 тис. грн.).
Оскільки мінімальний рівень оплати має тенденцію до зростання, то встан