Вы здесь

Морегосподарський комплекс Українського Приазов'я: суспільно-географічне дослідження

Автор: 
Пилипенко Ігор Олегович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001386
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИАЗОВ'Я
2.1. Умови і ресурси приаквальних територій
Особливості природних умов зумовлюють унікальність (різноманітність та високу продуктивність) Азовського моря, а також його узбережжя. Відзначимо, що узбережжя моря низовинне, слабо розчленоване. Берегова лінія представлена в основному акумулятивними рівними та лиманними, а також абразійно-акумулятивними зсувними типами берегів. Місцями береги обривчасті, наявний невеликий уступ до моря, в пригирлових ділянках - низькі [2,50,162]. На території переважають каштанові та малогумусні чорноземні ґрунти, часто солонцюваті та засолені. Природна рослинність (розріджені типчаково-ковилові та полинові степи, галофіти) збереглася лише на незручних для розорання ділянках та вузькій прибережній смузі вздовж берегового обриву [12]. Це значно збіднює природну рослинність і вимагає додаткових коштів для створення культурних ландшафтів на узбережжі.
Власне вихід до акваторії Азовського моря має Донецька (2 райони), Запорізька (4 райони), Херсонська (1 район) області та АР Крим (1 район). До затоки Сиваш також мають вихід ще 2 райони Херсонської області та 5 районів - АР Крим.
Таке сприятливе приморське положення використовується недостатньо. На нашу думку, головними причинами цього є як фізико-географічні умови (посушливий клімат, бідні засолені ґрунти та рослинність), так і суспільно-географічні чинники - значна віддаленість від моря адміністративних центрів, промислових центрів та вузлів (насамперед Донецької і Запорізької областей), відсутність належного інфраструктурного забезпечення, шляхів сполучення, незначна щільність населення. Зазначені обставини зумовили недостатнє використання фактору приморського положення.
Своєрідність ґрунтового та рослинного покриву Приазовської низовини зумовлена особливостями клімату (рис. А.1): посушливістю (370-400 мм опадів на рік), значною сумарною сонячною радіацією (4400-4500 МДж/м2), великою тривалістю сонячного сяйва (2300 год/рік і більше). Ці особливості клімату надзвичайно сприятливі для розвитку рекреації і є незадовільними для функціонування сільського господарства. Разом з тим, ці галузі є певною мірою конкуруючими, головним чином, внаслідок термічних ресурсів. Відсутність природної рослинності, повноводних рік та ставків (менше 1 ставка на 100 км2 території) [12, 112, 114, 115] робить цю територію мало привабливою та незручною для життєдіяльності. Як наслідок, в регіоні мало великих міст: всього в межах приазовських адміністративних районів 781 населений пункт, з яких 21 селище міського типу та 7 міст [1,154].
У структурі природно-ресурсного потенціалу приаквальних територій (табл. 2.1) виділяються насамперед земельні ресурси, загальна площа сільськогосподарських угідь перевищує 1877,7 га (відповідно, сільськогосподарська освоєність складає 72%).
Регіон відзначається дуже низькою забезпеченістю водними ресурсами, зокрема ресурсами поверхневого стоку, що пояснюється насамперед незначною кількістю опадів і значними тепловими ресурсами (відповідно, високим випаровуванням). Так, середній багаторічний річковий стік складає від 1,5-1 л/сек. з км2 (східна і центральна частина Приазов'я) до 0,5 л/сек. з км2 (Присивашшя, Кримське узбережжя). У живленні річок велика роль належить підземним водам [148].
Для того, щоб показати особливості територіального розподілу ПРП та окремих видів ресурсів в межах регіонів, що виходять до Азовського моря, нами було проаналізовано, яка частка окремих видів ресурсів та сумарного ПРП регіону зосереджена в приазовських адміністративних районах (табл. 2.2).
Таблиця 2.1.
Природно-ресурсний потенціал приазовських адміністративних районів *
Регіони та райониПотенціал ресурсів, у ‰ від загальноукраїнського СумарниймінеральнихводнихземельнихлісовихФауністичнихприродних рекреаційнихДонецька область89,1135,93320,5750,5380,1516,152122,462Приазовські райони області - всього0,2650,2541,6760,0300,0061,7874,018Новоазовський0,1110,1601,0250,0130,0030,9092,221Першотравневий0,1540,0940,6510,0170,0030,8781,797Запорізька область7,9647,83119,4240,2580,2563,31639,049Приазовські райони області - всього0,2320,2924,8640,0610,0401,8547,343Бердянський0,0510,1511,4110,0140,0130,7752,415Приазовський0,0450,0341,2000,0160,0090,2861,590Приморський0,0760,0831,0920,0130,0080,3701,642Якимівський0,0600,0241,1610,0180,0100,4231,696Херсонська область0,4756,66019,6340,2950,3461,87029,280Приазовські райони області - всього0,0162,0594,2370,0010,1770,5337,023Генічеський0,0100,4221,199-0,0140,3291,974Новотроїцький0,0040,9041,591-0,1590,1042,762Чаплинський0,0020,7331,4470,0010,0040,1002,287АР Крим5,19511,46023,1891,0580,16717,60859,432Приазовські райони АР - всього4,1845,1028,5150,020,0842,89819,266Джанкойський0,0911,2451,554-0,0340,8093,734Кіровський1,0580,3720,6980,0090,0060,9573,100Красно перекопський0,3131,8741,4570,0010,0120,4924,149Ленінський2,7190,1191,2190,0070,0180,3404,442Нижньогірський0,0021,0410,9880,0030,0070,1952,242Совєтський0,0010,4511,035-0,0070,1051,599Разом приазовські регіони та АР Крим102,74731,88482,8222,1490,92028,946250,223Разом приазовські райони4,6977,70717,7280,1120,3077,07237,650Частка потенціалу ресурсів приазовських районів (у %)4,624,221,45,233,424,415,0 * Розраховано автором за [120-122]
Відзначимо, що саме це, на нашу думку, визначатиме спеціалізацію господарської діяльності та особливості ресурсокористування в межах приаквальних територій МГК Українського Приазов'я.
Таблиця 2.2
Концентрація природно-ресурсного потенціалу в приазовських адміністративних районах України *
Приазовські
райони областей:Частка потенціалу ресурсів (%), зосереджених у приазовських районах від потенціалу ресурсів