Вы здесь

Ефективність поєднання сучасних генофондів свиней великої білої породи української (УВБ-1) та французької селекції.

Автор: 
Сусол Руслан Леонідович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001513
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводились протягом 2001-2003 років в умовах племрепродукторів великої білої породи свиней СВК агрофірми "Дністровська", СП "Дністро-Гибрид" Арцизького району, ДГ "Южний" Біляївського району Одеської області, лабораторій: імуногенетики кафедри спеціальної зоотехнії Одеського державного аграрного університету, ветеринарної медицини Арцизького району, біохімії Одеського селекційно-генетичного інституту, біології Луганського аграрного університету.
Матеріалом досліджень слугували свині великої білої породи української та французької селекції: внутрішньопородний тип УВБ-1 та компанії "Франс-Гибрид".
У своїх дослідженнях ми поставили мету вивчити рівень основних продуктивних якостей свиней з виявленням закономірностей росту і розвитку, екстер'єрних та інтер'єрних особливостей молодняку великої білої породи вітчизняної та французької селекції, їх поєднання між собою за відповідною методичною схемою досліду (табл. 2.1) та загальною схемою досліджень (рис. 2.1).
Тварини були типовими для великої білої породи українського (УВБ-1) та французького типів селекції. До контрольної та ІІ дослідної груп було відібрано по 12 ремонтних свинок, аналогів за походженням, віком, живою масою. До ІІІ умовно дослідної групи було також відібрано 12 ремонтних свинок, аналогів за живою масою відносно перших двох груп. За кожною з груп закріплювали по 3 кнури-плідники, що відповідали класу еліта. Осіменіння проводили відповідно схеми досліджень при живій масі 120 кг. Період поросності свиноматок тривав 113...116 днів. Враховували та оцінювали продуктивність свиноматок на основі
Таблиця 2.1
Схема досліджень
Групи тваринПорода та порідністьСвиноматки, n=10Кнури, n=3Нащадки, n=40СВК агрофірми "Дністровська"І контрольнаУВБ-1УВБ-1 УВБ-1ІІ досліднаУВБ-1ФВБ1/2 УВБ-1+ 1/2 ФВБ ІІІ дослідна ФВБФВБФВБДГ "Южний"І контрольнаУВБ-1УВБ-1 УВБ-1ІІ досліднаУВБ-1ФВБ1/2 УВБ-1+ 1/2 ФВБ
перших десяти благоприємних опоросів у кожній з груп. Тривалість підсисного періоду складала 45 діб (І контрольна, ІІ дослідна групи) та 35 діб (ІІІ дослідна група).
Свиноматок після осіменіння утримували у групових станках по 12 голів. Поросят у період вирощування утримували також у групових станках по 10 голів. Умови годівлі та утримання були ідентичними для І контрольної і ІІ дослідної груп, та дещо відрізнялися для ІІІ дослідної групи, відповідно вимог технології компанії "Франс-Гибрид". Годівлю здійснювали відповідно зоотехнічних норм ПНДІ свинарства з урахуванням віку, живої маси, фізіологічного стану (143(. Тип годівлі концентрований з використанням кормів власного виробництва та білково-вітамінного концентрату АТ "Київ Атлантик Україна" за слідуючою структурою раціонів:
1. В умовах агрофірми "Дністровська" лактуючі матки(%): БВК - 18,0; кукурудза - 10,0; пшениця - 15,0; ячмінь - 42,0; пшеничні висівки - 25,0;
поросята 5...60 днів(%): БВК - 40,0; пшениця - 30,0; ячмінь - 30,0;
поросята 60...120 днів(%): БВК - 26,0; кукурудза - 10,4; пшениця 11,0; ячмінь - 26,7; горох - 10,4; пшеничні висівки - 9,6; риба - 5,9;

Ефективність
поєднання
сучасних
генофондів
свиней великої
білої породи
української
(УВБ-1)
та французької
селекції
Репродуктивні якості
свиноматок різних поєднань, ліній, родин Багатоплідність

Економічна оцінка поєднання та рекомендації виробництву
Великоплідність Молочність Маса гнізда у 60-ден. віці Джерела мінливості Типи гетерозису Кореляційні зв'язки між показниками
Особливості росту,
розвитку і
відгодівельні
якості молодняку
різного походження Жива масаАбсолютний, середньодобовий,
відносний прирости Лінійні проміри і індекси тілобудови Вік досягнення живої маси
100 кг Витрати кормів на одиницю прироста
Забійні і морфологічні
показники молодняку
різного походження Забійна маса Забійний вихід Морфологічний склад туші (м'ясо, сало, кістки) Розвиток внутрішніх органів (кровообігу, дихання, травлення, виділення) та ендокринної системи (залози внутрішньої секреції)