Вы здесь

Страхування майна громадян в Україні

Автор: 
Кривошлик Тетяна Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U001592
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯНАМ
2.1 Розробка страхової послуги та її реалізація громадянам
Володіючи повною господарською відокремленістю в умовах ринку, страхові компанії самостійно визначають свою фінансово-господарську політику і концепцію розвитку, а також розробляють і пропонують на страховому ринку послуги.
Зазначимо, що розробка страхової послуги та її реалізація має велике значення в діяльності страхової компанії. Так, на етапі розробки страхової послуги закладається надійність та стабільність діяльності страховика, а організація ефективної системи продажу страхових послуг лежить в основі комерційного успіху його діяльності. Якщо страховик не зможе реалізувати послуги, то не отримає відшкодування своїх витрат на здійснення страхування і не отримає прибутку, що буде означати для нього, по суті, банкрутство.
Розробка послуг страхування майна громадян являє собою процес визначення їх властивостей (умов страхування), які в найбільшій мірі задовольняють потреби страхувальників. Адже страхувальник, укладаючи договір страхування майна, зацікавлений насамперед в тому, щоб при настанні страхового випадку якомога повніше й скоріше відшкодувати збиток. В свою чергу страховик має розробити і запропонувати страхувальнику такі умови страхування, які будуть забезпечувати максимальне покриття можливого збитку при настанні страхового випадку.
Механізм розробки нової страхової послуги складається із таких етапів:
- пошук ідеї нової страхової послуги;
- збір інформації про потенційний ринок, аналіз конкуренції на ньому;
- проведення маркетингових досліджень і актуарних розрахунків щодо перспектив вибраного сегменту;
- розробка властивостей нової страхової послуги;
- розробка маркетингової стратегії для нової страхової послуги.
Початковим етапом створення страхової послуги є розробка основної ідеї, яка випливає із дослідження ринку страхування майна громадян. Поява послуги може в принципі створити новий вид потреб, якій ґрунтується на основі раніше прихованих потреб у громадян. Ідея страхової послуги, як правило, вже містить у собі цільовий сегмент, на який її передбачається спрямувати. В процесі пошуку ідей для створення нової страхової послуги страховик може використати різні джерела інформації -статистичні дані різних організацій, дані соціологічного опитування населення, результати спілкування зі страховими агентами та клієнтами інших страховиків. Крім того, страхові послуги, які реалізуються на зарубіжних страхових ринках можуть виступати як новація на вітчизняному страховому ринку (наприклад, страхування права власності на нерухоме майно).
Далі страховик має зібрати інформацію про потенційний ринок страхової послуги. Для цього він проводить дослідження щодо забезпечення населення різними видами майна, кількості подій, що заподіяли збитків їх майну тощо. Така інформація збирається за даними статистичного обліку та за результатами обстеження, опитування, анкетування і тестування громадської думки і здійснюється зусиллями самого страховика чи шляхом залучення сторонніх організацій. Це дозволяє виявити думку щодо бажання людей скористатися новою страховою послугою.
На основі загального аналізу перспективного сегмента майбутньої страхової послуги страховик розпочинає ґрунтовну розробку умов надання страхової послуги. До таких умов слід віднести: об'єкти страхування; обсяг страхової відповідальності (страхове покриття); додаткові послуги, що надаються страховиком (ремонт пошкодженого автомобіля, юридичне обслуговування тощо); винятки із переліку об'єктів страхування та обсягу страхової відповідальності, страховий тариф, порядок укладення договору страхування, права та обов'язки сторін страхових відносин, порядок визначення суми збитку, порядок визначення і виплати страхового відшкодування тощо.
Умови страхування за послугою страховик зазначає у правилах страхування. Вони можуть бути істотно різними в окремих страховиків.
Зазначимо, що всі страхові компанії розробляють правила страхування для кожного виду страхування окремо і реєструють їх в Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, щоб отримати ліцензію на право здійснення відповідного виду страхування.
Майно фізичних осіб при страхуванні, як правило, поділяється на кілька груп. До першої групи відноситься нерухоме майно (будинки, споруди), до другої - тварини, до третьої - домашнє майно, до четвертої - автотранспортні засоби [41]. Проте, діюче законодавство [42.43], не передбачає поділу видів страхування майна громадян відповідно до зазначених груп. Закон України "Про страхування" (стаття 6 пункт 6) чітко визначив тільки такий вид, як страхування транспортних засобів. Характерно, що страхувальником за цим видом страхування може бути юридична або фізична особа, яка є власником автотранспортного засобу на правах приватної власності; використовує його на правах оренди, прокату; є довіреною особою і має нотаріально оформлене доручення власника на право користування автотранспортним засобом, укладає договір страхування на користь власника або особи, якій довірено використання автотранспортного засобу. Таким чином, один вид страхування передбачає захист майнових інтересів юридичних і фізичних осіб, які володіють або користуються автотранспортними засобами.
Страхування інших видів майна (будівель, домашнього майна, тварин) громадян поглинається пунктом 11 статті 6 Закону, який не конкретизує перелік видів страхування, які може здійснювати страховик.
Страхування будівель, домашнього майна, тварин здебільшого здійснюється страховиками за єдиними правилами, які враховують особливості окремих груп майна. Так, ВАТ УСК "Гарант-Авто" (м. Київ) приймає на страхування будівлі і домашнє майно за "Правилами добровільного страхування особистого майна громадян, майна юридичних осіб", "УСК АСКА" - за "Правилами страхування майна громадян" [45], ВАТ "СК Скайд" - за "Правилами добровільного страхування домашнього майна гро