Вы здесь

Еколого-економічна ефективність автоматизованої системи землеустрою

Автор: 
Гряник Олександр Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001627
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗЕМЛЕУСТРІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ.

2.1. Модель програмного комплексу "Земпро" - принципи, сутність, завдання

Програмний комплекс "Земпро" розроблений з метою автоматизації проектних робіт по землеустрою нових агроформувань, які з'явилися внаслідок реформування сільськогосподарського виробництва, зміни земельних відносин на селі, організації виробничих формувань переважно на землях приватної форми власності. Передача земель сільськогосподарського призначення у приватну власність селянам викликала необхідність термінового здійснення великого обсягу проектних землеустрійних робіт. Забезпечити це, використовуючи стару технологію, було неможливо. Тому і стало питання про використання для здійснення цих робіт комп'ютерних технологій [19].
Розробка програмного комплексу "Земпро" базувалася на таких принципах та завданнях:
використання можливостей комп'ютерної техніки;
заміни технології діючих ("ручних") способів проектування на сучасну, що відповідає передовому рівню розвитку науково - технічного прогресу;
розроблення комп'ютерної програми комплексного вирішення питань виготовлення графічних матеріалів землеустрійних проектів в автоматичному режимі, збереження в систематизованому вигляді земельно - кадастрової, топогеодезичної, семантичної і землеустрійної інформації, її введення і пошарове виведення, в т.ч. на друк;
напівавтоматичне користування програмним комплексом, поєднання інтелектуальної праці проектувальника з електронними можливостями сучасних комп'ютерних технологій;
інформаційне забезпечення використання бази даних програмного комплексу для оперативного управління землекористуванням;
оперативне поновлення бази даних програмного комплексу і відповідного корегування землеустрійної проектно-технічної документації;
підвищення еколого-економічної та соціальної ефективності землеустрійного проектування, його рентабельності;
зниження затрат живої та уречевленої праці, грошових коштів на розробку науково-технічної документації та виготовлення графічних матеріалів;
збільшення доходів (за рахунок підвищення продуктивності праці) проектних організацій і безпосередніх виконавців землеустрійних робіт;
забезпечення високої якості проектних робіт;
поєднання в землеустрійній документації екологічних, економічних і соціальних показників.
Системні вимоги: Реntium 133, RАМ-32 МВ; Windows - 95, 98, 2000, NT; обсяг вільного місця на диску для установлення ПК не менше 3 МВ; додаткове програмне забезпечення для роботи ПК не потрібне.
Спосіб збереження інформації: введенна інформація зберігається у файловій базі даних оригінальної структури; вся інформація по кожному об'єкту зберігається в окремій папці: область; райони; сільські ради (основна територіальна одиниця); об'єкти.
Зовнішній вигляд: у верхній частині розміщене меню. Рядок статусу розділений на 3 підрядки: поточний масштаб, координати курсору і рядок контекстної підсказки. Переміщення по плану (прокрутка) здійснюється за допомогою смуг прокрутки, розміщених праворуч і в нижній частині плану.
Програмний комплекс "Земпро" має базу даних (БД), забезпечує друк, проектування, редагування, нанесення контурів, цифрування, зберігання документів, параметрів, здійснює розрахунки, перевірку та надає допомогу.
Програмний комплекс "Земпро" забезпечує:
- створення нової БД; введення приблизних координат меж об'єкта для первинної прив'язки плану; відкриття БД; запис БД "Земпро" в поточну папку на диск; запис у відібрану папку; здійснення експорту у формат ІN4 всієї БД, або обраних шарів БД, а також окремих ділянок; об'єднання БД "Земпро", доповнення даних; пошаровий вивід інформації, що зберігається; вибір масштабу зображення плану - введення; виведення на екран; зміна масштабу; встановлення базового масштабу плану (оригінального документу); завершення сеансу роботи з ПК "Земпро";
- виведення БД на друк; перегляд документа перед друком із застосуванням усіх функцій роботи з планом; установлення параметрів друку; відправка документу на друк;
- відпроектування еродованих ділянок, розпроектування (поділ) контурів; автоматичний експорт інформації в блок формування документів на землекористування (землеволодіння); автоматичне формування списків суміжних землекористувачів (землеволодівців) по кожній земельній ділянці; поділ (розпроектування) контурів на ділянки визначеної площі (вартості) з точністю до 1м2 (5грн.); вибір напряму проектування (паралель, перпендикуляр, довільній кут); отримання інформації про перелік агрогруп ґрунтів, їх площі та вартості, сумарну площу контурів та її вартість; отримання інформації про поточний стан процесу розпроектування і кількість відпроектованих ділянок; заповнення інформації про грошову оцінку агрогруп ґрунтів; автоматичне формування пакету документів для передачі земельних паїв у приватну власність; автоматичне формування списків суміжних землекористувачів (землеволодівців) по кожній земельній ділянці;
- оформлення документа без внесення змін в геодезичні дані; зміна кольору фарбування контурів; установка типу лінії та кольору меж контуру; відображення вершин кутів; вибір розміру, типу і кольору шрифту промірів; здійснення очистки фарбування площ контурів БД; здійснення видалення всіх написів з БД, в т.ч. і параметрів; введення, переміщення, редагування і видалення написів, зміна типу шрифту і кольору напису; напівавтоматичне нанесення на план площ контурів; напівавтоматична нумерація ділянок;
- групування контурів, зміна деяких параметрів контурів; включення контуру в групування потовщеною лінією або виключення з останнього; виведення на екран тільки відмічених контурів; очистка інформації про виділені контури; зміна кольору фарбування контурів; зміна типу лінії та кольору меж контуру;
- введення і редагування топографічної інформації; введення довідника категорій землекорис