Вы здесь

Початкова підготовка юних яхтсменів

Автор: 
Скрипченко Ірина Тарасівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001636
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Методи досліджень

В роботі використовувались наступні методи досліджень, за допомогою яких вирішувались поставлені завдання.
1. Теоретичний аналіз стану проблеми за літературними джерелами.
2. Педагогічні методи:
- педагогічні спостереження;
- анкетування тренерів та опитування спортсменів;
- педагогічний експеримент;
- тестування теоретичної підготовленості;
- тестування рухових здібностей;
- тестування технічної підготовленості;
- тестування тактичної підготовленості.
3. Медико-біологічні методи:
- антропометрія [24, 42, 138];
- спірометрія [24, 138];
- тонометрія [24, 54];
- вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) [24, 54, 156];
- проба Штанге [123];
- проба Руф'є [8, 24, 138];
- метод ехокардіографії серця з програмним забезпеченням методики розрахунку досліджуваних параметрів ССС [17, 153];
- тестування з "фізичного статусу спортсмена" [153].
4. Спеціальні інструментальні методи:
- хронометрія;
- вимірювання сили вітру за допомогою анемометра;
- комп'ютерна програма оцінювання теоретичних знань.
5. Методи математичної статистики:
- метод середніх величин, параметричні критерії: t- критерій Стьюдента, визначення кореляційної залежності, характеристика кривої емпіричного розподілу (ексцес, асиметрія), коефіцієнт конкордації, шкала норм.

Педагогічні спостереження.
У процесі проведення експерименту проводились педагогічні спостереження за ходом проведення тренувального процесу, змагань, здійснювався контроль за фізичним навантаженням та реакцією організму юних яхтсменів на неї.
Анкетування.
З метою виявлення приоритетних напрямків у підготовці юних яхтсменів було здійснене анкетування 19 тренерів, яке проводилось згідно розробленої анкети (див. додаток А). Вивчались такі питання:
- кількість часу, яку витрачають на різні види підготовки юних яхтсменів;
- направленість фізичної підготовки;
- кількість занять необхідних для засвоєння елементів техніки керування швертботом і швидкість їх засвоєння;
- кількість виступів на змаганнях;
- організація контролю за підготовленістю юних яхтсменів.
Опитування.
Опитування спортсменів проводилося з метою виявлення їх віку початку занять вітрильним спортом. Всього було опитано 16 кваліфікованих яхтсменів (МС, МСМК, ЗМС).
Тестування рухових здібностей.
Оцінка розвитку рухових здібностей юних яхтсменів проводилась за 13 тестовими завданнями. Нами були вибрані тести, поширені у вітрильному спорті, більшість з яких рекомендовано різними авторами (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Тести для оцінювання рухових здібностей яхтсменів за даними різних авторів

Автор, рік публікаціїВік спортсменів, роківКваліфікація спортсменівПриоритетні рухові здібностіТести12345І.П. Лавров, 1968
[119]18-25КМС, МСВитривалістьБіг 1500 м
Динамічне відкренювання (поза № 5)
Веслування та біг 10000 мСилові здібності
Підтягування на перекладині
Лазіння по канатуСтрибок у висоту з місця
Стрибок у довжину з місця та розбігуШвидкісні здібностіБіг 100 м
Плавання 100 мО.О. Чумаков, 1981
[172]16-26I, КМС, МСВитривалістьСтатичне відкренювання (поза № 5)Силові здібностіКістьова динамометрія
Станова динамометріяКоординаційні здібностіКоординація рухів рукПродовження табл. 2.1
12345Ю.А. Ларін,
Ю.В. Пільчін, 1981
[88]-Без розряду,
III-I,
КМС, МСВитривалістьБіг 1000 м
Статичне відкренювання (поза № 5)
Динамічне відкренювання (число рухів за 2 хв)Швидкісні здібностіДинамічне відкренювання за 30 сВідчуття рівновагиПроба Яроцького (з закритими очима)Силові здібностіДинамічне відкренювання (20 рухів або число рухів за фіксований час)
О.О. Чумаков,
С.А. Орєшкін, 1985
[173]9-10ЮнакиВитривалістьСтатичне відкренювання (поза № 5)СилаПідтягування на перекладині
Кистьова динамометрія
Станова динамометріяК.Г. Томілін,
А.Л. Соболєв,
С.А. Машовець, 1988
[155]18-29МС, МСМКВитривалістьБіг 3000 м
Плавання 400 м
Статичне відкренювання (поза № 5)
Динамічне відкренюванняСилові здібностіПідтягування на перекладині
Присідання на одній нозі
Продовження табл. 2.1
12345Координаційні здібностіВміння грати у спортивні ігриГнучкістьНахил впередШвидкісні здібностіПлавання 100 мВідчуття рівновагиКатання на скейтборді
Примітка:
1. Статичне відкренювання (поза №5) - утримання горизонтального положення тулуба, руки на грудях сидячи на гімнастичній лаві.
2. Динамічне відкренювання - піднімання тулуба, сидячи на гімнастичній лаві з горизонтального положення протягом 1-ї хвилини.

Враховуючи рекомендації спеціалістів, які наведені в таблиці 2.1, та загальнотеоретичні положення щодо тестування розвитку рухових здібностей юних спортсменів [42, 133, 138] і проведення педагогічного експерименту [9, 175], нами в дослідженнях юних яхтсменів запропоновані наступні тести:
- координаційні здібності (човниковий біг 4х9 м, утримання рівноваги);
- витривалість (біг 1000 м, вис на зігнутих руках, статичне та динамічне відкренювання);
- силові здібності (підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, присідання на одній нозі, стрибок у довжину з місця, піднімання тулуба із положення лежачи за 30 с);
- швидкісні здібності (біг 30 м з високого старту);
- гнучкість (нахил тулуба вниз).
На різних етапах досліджень використовували різну кількість тестів: від 8 до 13.

Визначення технічної підготовленості.
Технічна підготовленість юних яхтсменів оцінювалась п'ятьма незалежними експертами методом експертного оцінювання при проходженні юними яхтсменами контрольної дистанції у виді "трапеція" (згідно діючих правил змагань [127]) в різних гідрометеоумовах - при середній (6-8 м·с-1) і слабкій (4-5 м·с-1) силі вітру (рис. 2.1).