Вы здесь

Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у японських перепелів за різних рівнів натрію і калію у комбікормі

Автор: 
Ільчук Ігор Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001721
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Матеріал та загальна методика
Дослідження проводились у проблемній науково-дослідній лабораторії кормових добавок кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів
ім. П.Д.Пшеничного Національного аграрного університету на перепілках яєчного напряму продуктивності породи японський перепел за методом груп.
Протягом червня - вересня 2002 р. було проведено перший науково-господарський дослід, а другий з листопада 2002 р. по лютий 2003 р.
Матеріалом для першого науково-господарського досліду були 240 голів перепелів, з яких за принципом аналогів було сформовано 6 груп (1 контрольну і 5 дослідних). У кожній групі було по 40 птахів 30 самок і 10 самців.
Піддослідну птицю утримували в шестиярусній клітковій батареї. Перепілок кожної піддослідної групи розміщували у клітці розміром 120(40(20 см; площа на одну голову становила 120 см2, фронт годівлі становив 2 см, фронт напування 1 см. Параметри мікроклімату приміщення відповідали прийнятим для птахів зоогігієнічним нормам.
Для годівлі піддослідних перепелів використовували повнораціонний комбікорм ПК 6-4, для курчат-бройлерів віком 31 56 діб у якому підвищували рівень протеїну до 22% за рахунок додавання рибного борошна, а рівень кальцію - додаванням вапняку.
Зрівняльний період досліду тривав 14 діб, протягом якого перепела усіх груп отримували комбікорм однаковий за набором компонентів (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Схема першого науково-господарського досліду
ГрупаКількість птахівПеріод дослідузрівняльний (14 діб)основний (112 діб)140ОР*ОР240ОРОР + 0,2% калію хлориду340ОРОР + 0,4% калію хлориду440ОРОР + 0,1% натрію хлориду540ОРОР + 0,1% натрію хлориду + 0,2% калію хлориду640ОРОР + 0,1% натрію хлориду + 0,4% калію хлориду* ОР - основний раціон
Під час основного періоду рівень натрію в комбікормі перепелів 4, 5 і 6-ї груп змінювали за рахунок додавання хлориду натрію. Вміст калію у кормі птиці 2, 3, 5 і 6-ї груп регулювали введенням хлориду калію. Солі досліджуваних елементів вводили у комбікорм методом багатоступеневого змішування.
Годували піддослідних перепілок двічі на добу (вранці та ввечері).
Протягом досліду контролювали такі показники:
- яєчну продуктивність(
- збереженість поголів'я(
- живу масу перепілок(
- споживання комбікорму(
- морфологічні показники якості яєць(
- хімічний склад яєць(
- інкубаційні якості яєць(
- перетравність поживних речовин корму(
- баланс азоту, натрію, калію, кальцію та фосфору в організмі перепілок(
- вміст натрію, калію, кальцію, фосфору, заліза, цинку та міді в м'язах і печінці(
- гематологічні показники;
- економічну ефективність проведених дослідів.
Для вивчення перетравності поживних речовин на фоні науково-господарського досліду було проведено фізіологічний. Для цього з кожної групи за принципом аналогів було відібрано по 3 перепілки у віці 111 діб. Під час фізіологічного досліду вони знаходились у окремих клітках розміром 20(20(15 см, обладнаних індивідуальними годівницями і напувалками.
Підготовчий період тривав три доби, протягом яких птахи пристосовувались до нових умов утримання. Основний період тривав 6 діб. У цей період проводили облік кількості спожитого корму та виділеного посліду, маси і кількості знесених яєць. Годували птахів та збирали послід двічі на добу (вранці та ввечері). Зразки комбікорму для аналізу відбирали під час годівлі птахів. Послід консервували 20%-ним розчином соляної кислоти з розрахунку 5 мл на 100 г зразку і зберігали у герметично закритих скляних банках у холодильнику.
У кінці науково-господарського досліду для визначення хімічного складу м'язів та печінки було забито по 3 перепілки з кожної групи.
Для дослідження гематологічних показників в кінці досліду від трьох перепілок з кожної групи були відібрані зразки крові, які консервували гепарином, з розрахунку 0,25 мл консерванту на 1мл зразка.
Для вивчення впливу більш високих доз натрію і калію на продуктивні якості і обмін речовин у перепілок був проведений другий науково-господарський дослід (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Схема другого науково-господарського досліду
ГрупаКількість птахівПеріод дослідузрівняльний (14 діб)основний (112 діб)140ОР*ОР + 0,2% натрію хлориду240ОРОР + 0,2% натрію хлориду + 0,2% калію хлориду340ОРОР + 0,2% натрію хлориду + 0,4% калію хлориду440ОРОР + 0,3% натрію хлористого540ОРОР + 0,3% натрію хлориду + 0,2% калію хлориду640ОРОР + 0,3% натрію хлориду + 0,4% калію хлориду * ОР - основний раціон

Матеріалом для другого науково-господарського досліду були 240 перепелів породи японський перепел, яких у віці
63 доби розділили за принципом аналогів на 6 груп (1 контрольну і 5 дослідних). У кожній групі було по 30 самок і 10 самців.
Годували піддослідних птахів таким же комбікормом як і в першому науково-господарському досліді. Рівень натрію в кормі перепелів усіх груп підвищували за рахунок кухонної солі, а калію, в раціоні перепілок 2, 3, 5 і 6 груп - за рахунок хлориду калію.
Умови утримання птиці та методика досліджень були аналогічними як і у першому досліді.

2.2. Методи досліджень
Яєчну продуктивність перепілок оцінювали шляхом щоденного обліку кількості знесених яєць. На основі одержаних даних яєчної продуктивності визначали такі показники: валовий збір яєць, несучість на початкову та середню несучку, інтенсивність несучості, кількість яєчної маси.
Заданий птахам корм та його залишок зважувались щодня. На основі щоденного обліку кількості спожитого комбікорму та яєчної продуктивності визначали витрати корму на 10 яєць та 1 кг яєчної маси.
За даними обліку загибелі піддослідних перепелів визначали збереженість поголів'я.
Живу масу перепілок визначали зважуванням птахів на вагах ВЛКТ-500 на початку та в кінці досліду [66].
Масу яєць визначали поштучним їх зважуванням протягом п'яти днів у кінці кожног