Вы здесь

Селекційно - генетична оцінка корів проміжних генотипів голштинізованого типу створюваної червоної молочної породи

Автор: 
Шантар Людмила Зигмундівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001966
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МІСЦЕ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Коротка характеристика господарств
Дослідження за темою дисертації виконано в період з 1992-2003 роки. Об'єктом і
місцем проведення науково-виробничого експерименту стали тварини червоної
степової худоби та її помісі з голштинською породою в господарстві племінної
ферми колгоспу ім. Леніна Голопристанського району, підтвердження деяких
закономірностей проведено в племінних заводах колективних підприємств “Зоря”
Білозерського, “Лідія” Скадовського району Херсонської області на тваринах
червоної степової, англерської та червоної датської порід, на кафедрі генетики
і розведення Херсонського державного аграрного університету.
Землі господарства розташовані в південній Придніпровській низині на дельтовій
трасі і в найбільш посушливій зоні. Клімат помірно-жаркий, посушливий,
характерний для південного степу України. Середньорічна кількість опадів
становить 330 - 400 мм. Весна коротка, літо жарке та посушливе, триває біля 5
місяців. Зима малосніжна, із середньодобовою температурою більше – 6 0С. Іноді
в холодні зими температура знижується до - 34 0С. Відносна вологість повітря у
літні місяці коливається у межах 41-60 %. Це приводить до інтенсивного
випарювання вологи та посух. Незважаючи на цілий ряд негативних факторів,
кліматичні умови господарств сприятливі для вирощування усіх
сільськогосподарських культур даної зони. Земельні угіддя представлені
темно-каштановими, суглинистими, піщаними та солонцюватими грунтами.
Головними галузями сільськогосподарського виробництва є рослинництво і племінне
тваринництво.
Тваринництво представлене в основному галуззю скотарства. Основні породи
червона степова та червона молочна, проводиться робота у напрямку створення
високомолочного типу худоби з використанням бугаїв-плідників червоно-рябої
голштинської породи.
2.2. Характеристика молочних гуртів
Об’єктом для проведення науково-виробничого експерименту стали тварини червоної
степової худоби та їх помісі з голштинською породою, а також тварини
англерської та червоної датської порід.
Рівень годівлі у цих господарствах забезпечував середньорічний надій корів
4,5-5,5 тис.кг молока з вмістом жиру в молоці 3,72-3,98 %.
За генеалогічним складом корови молочних гуртів господарств належали до
чотирьох ліній червоної степової породи: Дунаю 485 ХСН–1246, Казбеку ЗАН–60,
Ладного КМН–179, Візиту КГН–26; п’яти споріднених англерської породи: Цируса
16497, Фрема 17291, Корбитця 16496, Кадета 13164, Стара 20135; трьох
споріднених груп червоної датської породи: Хоягера Е–2168, Рудме Ідеалу Е–4864,
Ганнібала Е–4776; та трьох ліній червоно-рябої голштинської породи: Рефлекшн
Соврина 198998, Монтвик Чифтейна 95679, Віс Бек Айдиала 1013415.
Планом підбору передбачалося чистопорідне розведення корів червоної степової
худоби а також схрещування з голштинськими плідниками для отримання тварин з
часткою крові ?; ?; ? за поліпшуючою породою.
2.3. Обґрунтування постановки власних досліджень
Сучасна селекція грунтується в основному на оцінці і відборі тварин за
кількісними ознаками, що мають велике економічне значення. Характер їх прояву
набагато складніший у порівнянні з якісними ознаками, які чітко різняться між
собою і немає труднощів у групуванні тварин за фенотиповими класами їх
розщеплення. За кількісними ознаками неможливо встановити чітких меж їх
розвитку. Відсутність чіткого розподілу значень кількісних ознак в особин на
дискретні фенотипи обумовлена великою кількістю генів (полігенами) та впливом
зовнішнього середовища, що й спричиняє їх безперервну мінливість.
До кількісних ознак в молочному скотарстві відносять живу масу, проміри тіла і
вимені, молочну продуктивність, відтворні здатності тварин.
Останні десятиліття ХХ віку були роками інтенсивного породоутворення і
поліпшення місцевих порід сільськогосподарських тварин. На півдні України
плановою породою для розведення є червона степова порода. Але її генетичний
потенціал молочної продуктивності, технологічних ознак, поступається кращим
спеціалізованим молочним породам. Стало питання швидкої перебудови молочної
худоби відповідно до вимог сучасності [39, 77].Тривалий час проводилася і
завершилася робота у напрямку створення жирномолочного типу з використанням
англерської і червоної датської порід. Закінчилося формування голштинізованого
типу тварин.
В південному регіоні країни основні дослідження біологічних і
господарсько-корисних ознак нащадків голштинських бугаїв проведені у порівнянні
з чистопородними ровесницями. Встановлено, що помісні тварини перевершують
чистопородних ровесниць за живою масою, промірами тіла і вимені, надоєм,
молочним жиром, іноді за вмістом жиру в молоці поступаються.
В свою чергу недостатньо досліджені закономірності мінливості, взаємозв’язку і
характеру успадковування господарсько-корисних ознак під час міжпородного
схрещування. У зв’язку з цим було заплановано проведення аналітичних досліджень
з визначенням господарсько-біологічних показників, закономірностей і характеру
успадковування живої маси, промірів екстер’єру, технологічних ознак і
властивостей вимені, молочної продуктивності, відтворних здатностей корів
проміжних генотипів голштинізованого типу. Це дасть можливість більш ефективно
проводити роботу у напрямку збільшення поголів'я тварин голштинізованого типу
та прискорити селекційний процес.
2.4. Матеріали і методика досліджень
Дослідження за темою дисертації виконані в 1992-2003 рр. Об'єктом і місцем
проведення науково-виробничого експерименту стали тварини червоної степової
худоби та її помісі з голштинською породою в господарст