Вы здесь

Особливості перебігу атипових форм мозкових інсультів ішемічного характеру (діагностика, клініка, лікування).

Автор: 
Костовецький Олексій Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002181
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Нами обстежено 110 хворих з атиповим перебігом ішемічного інсульту, а також 30 хворих контрольної групи (КГ), до складу якої входили хворі з типовим перебігом ішемічного інсульту. Хворі з атиповим перебігом ішемічного інсульту розподілені на наступні групи: 41 хворий (37,3%) - з ППІ, 35 хворих (31,8%) - з ГІ, 26 хворих (23,6%) з ІЗНВ, 8 хворих (7,3%) - з ДІ. Діагноз атипових форм обґрунтований за допомогою проведення комплексного обстеження клінічних та параклінічних показників, зокрема (КТ і МРТ головного мозку, ТК УЗДГ судин голови та шиї).
Розподіл хворих за віком та статтю у хворих на атипові форми мозкових інсультів ішемічного характеру представлений в табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Розподіл хворих з атиповими формами мозкових інсультів ішемічного характеру за віком та статтю
Вік (роки)Стать
Чоловіки%Жінки%30-3954,5%21,8%40-491210,9%54,6%50-592926,4%43,6%60-691715,5%1715,5%70 і більше1513,6%43,6%Разом7870,9%3229,1% Згідно наведених даних частіше ішемічний інсульт з атиповим перебігом ішемічних інсультів у чоловіків розвивається у віці від 50 до 59 років (26,4%), у жінок у віці 60-69 років (15,5%). Переважна більшість атипових форм інсульту була у чоловіків - (70,9%). В КГ хворих за статевими показниками відмічено переважання більшості випадків розвитку інсульту у чоловіків (56,7%) над жінками (43,3%). За віковими показниками відмічено наступне співвідношення: ішемічний інсульт з типовим перебігом частіше спостерігався у віці 50-59 років як у чоловіків (33,3%), так і у жінок (23,3%).
Етіологічні чинники розвитку ішемічного інсульту з атиповим перебігом представлені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Етіологічні чинники розвитку ішемічного інсульту з атиповим перебігом та КГ
Етіологічні чинникиКількість хворихГІППІІЗНВДІКГАГ2017737АГ із супутнім АС та порушеннями серцевого ритму13108116Інфаркт міокарда, вади серця13122Цукровий діабет1111025Разом354126830
Наведені цифри свідчать, що частіше ішемічний інсульт з атиповим перебігом спостерігається на фоні АГ (у 47 хворих - 42,7%), а також на фоні поєднання АГ із cупутнім АС та порушенням серцевого ритму (у 32 хворих - 29,1%). На тлі цукрового діабету, як первинного захворювання - у 24 хворого (21,8%), у яких перебіг переважно мав псевдопухлинний характер (у 11
хворих - 10%), або при інсульті з невізуалізованими вогнищами (у 10 хворих - 9%). Перенесені в минулому інфаркти міокарду та вади серця спостерігались у 7 хворих (6,4%). Особливістю ІЗНВ є більша частота спостереження серед інших атипових форм ХНЗЛ у 5 (4,5%) хворих та ХЗШКТ також у 5 (4,5%) хворих. В КГ хворих з етіологічних чинників переважали хворі з АГ із супутнім АС та порушеннями серцевого ритму (16 випадків - 53,3%), ізольована АГ виявлена в 7 випадках (23,3%), в 5 випадках (16,7%) зареєстровано цукровий діабет, в 2 випадках - вказівка на перенесений інфаркт міокарду.
До факторів ризику розвитку атипових форм також віднесені перенесені в минулому захворювання центральної нервової системи. Анамнестично у обстежених хворих були встановлені інші перенесені захворювання (табл. 2.3).
Таблиця 2.3.
Перенесені в минулому захворювання центральної нервової системи
Захворювання центральної нервової системиКількість хворихГІППІІЗНВДІКГМенінгіти, менінгоенцефаліти315311Закриті черепно-мозкові травми213512Минущі порушення мозкового кровообігу166056Пухлини головного мозку10200 У 27 (24,5%) хворих в минулому спостерігались минущі порушення мозкового кровообігу, у 22 (20%) хворих - менінгіти, менінгоенцефаліти, у 21 (19%) хворого - закриті черепно-мозкові травми, у 3 (2,7%) хворих - пухлини головного мозку. Тільки у 37 (33,6%) хворих з обстежених в минулому не було захворювань центральної нервової системи. Це частіше були хворі на ІЗНВ 16 (14,5%) та ГІ - 13 (11,8%) випадків.
В КГ хворих у 6 хворих (20%) в минулому спостерігались минущі порушення мозкового кровообігу, у 2 хворих - закриті черепно-мозкові травми, у 1 хворого - менінгіти та менінгоенцефаліти. У 21 (70%) хворих КГ вказівок на перенесені захворювання центральної нервової системи не було.
У 56 хворих (50,9%) на атипові форми ішемічного мозкового інсульту виявлена спадкова схильність до судинних захворювань нервової системи, в КГ у 12 (40%) хворих.
Госпіталізація хворих в неврологічний стаціонар проводилась в термін від 48 годин до 5 діб (в середньому 3,1±1,8). Пізня госпіталізація пояснюється початком захворювання з мінімального неврологічного дефіциту з подальшим поступовим зростанням клінічної симптоматики, або появі нових ознак ураження центральної нервової системи, які були відсутні на початку захворювання. За локалізацією ураження судинних басейнів у 51 (46,4%) хворого відмічена клінічна картина порушення кровообігу в басейні правої ВСА, зокрема у 44 (40%) хворих в басейні правої СМА, у 7 (6,4%) хворих - правої ПМА; у 42 (38,2%) хворого - порушення кровообігу в басейні лівої ВСА, зокрема у 37 (33,6%) хворих - лівої СМА, у 5 (4,6%) - лівої ПМА. У 8 (7,3%) хворих мало місце двобічне ураження ВСА: у 6 хворих (5,5%) - в басейнах обох СМА, у 2 - в басейні обох ПМА. Ураження судин вертебрально-базилярного басейну виявлено у 9 (8,1%) хворих.
Клінічна картина ураження басейну СМА складалась: з порушення рухової функції кінцівок контралатерально ураженої СМА, що характеризувалось розвитком легкого центрального геміпарезу у 29 (26,4%) хворих, помірного у 26 (23,6%) хворих, глибокого геміпарезу - у 19 (17,3%), геміплегії - у 10 (9,1%) хворих; розвитком чутливих порушень контралатерально боку ураження за провідниковим типом у 34 (30,9%) хворих, гомонімної геміанопсії у 8 (7,3%) хворих. При лівобічній локалізації процесу до клінічної картини додавались порушення мови: моторна афазія у 6 (5,5%), сенсорна афазія у 3 (2,7%), тотальна афазія у 2 хворих.