Вы здесь

Особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору

Автор: 
Клопота Євгеній Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002244
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ "Я-ОБРАЗУ" ЛЮДЕЙ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ЗОРУ
2.1. Матеріали, методи і характеристика досліджуваних вибірок
Для вивчення і виявлення особливостей "Я-образу" людей із глибокими порушеннями зору було проведено психодіагностичне дослідження, в основу якого покладено порівняльний принцип. Порівняння різних аспектів "Я-образу" зрячих, слабозорих і незрячих людей дозволило виявити найбільш значимі його особливості. Дослідження проводилося в 2001- 2002 роках на базі трьох шкіл міста Харкова: Харківської обласної гімназії для сліпих дітей ім. В.Г.Короленка, школи-інтернату для слабозорих дітей і СШ №67. Досліджувалися також студенти ХГПУ ім. Г.С. Сковороди і ХНУ ім. В.Н.Каразіна. У психодіагностичному дослідженні брали участь 35 незрячих (період сліпоти більш 10 років), 17 слабозорих (порушеня зору більш 10 років), 51 зрячий випробуваний. Всього у психодіагностичному дослідженні взяло участь 103 респондента у віці від 15 до 24 років.
Дослідження проходило у кілька етапів.
1. Підбір психодіагностичного інструментарію.
2. Апробація методик на вибірці старшокласників з порушеннями зору, з метою вироблення однакових умов для усіх вибірок.
3. Тестування учнів випускних класів трьох шкіл.
4. Проведення психосемантичного аналізу уявлень про особистість незрячого серед студентів вищеназваних ВУЗів.
5. Обробка та інтерпретація отриманих результатів.
Загальною метою психологічного дослідження було порівняння різних аспектів "Я-образу" зрячих, слабозорих і незрячих людей, а також виявлення його особливостей.
В дослідженні використані наступні методики:
1. "Ціннісні орієнтації" (М.Рокіч) [156]. Випробуваним була запропонована інструкція: "Зараз Вам будуть пред'явлені два списки цінностей. Ваша задача - пронумерувати поміщені в них цінності у порядку значимості для Вас як принципів, якими Ви керуєтеся у своєму житті. Уважно вивчить список і оберіть ту, котра для Вас найбільш значима, помістить її на перше місце. Потім виберіть другу по значимості цінність і помістить її за першою. Проробіть теж саме із усіма цінностями, що залишилися. Найменш важлива лишиться останньою і займе 18 місце. Спочатку проробіть це зі списком "Термінальні цінності", а потім - зі списком "Інструментальні цінності". У кожному списку повинні бути пронумеровані всі 18 цінностей. Номери ставляться на початку рядка перед цінністю. Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат повинний відбивати Вашу щиру позицію".
2. "Тест життєвих цілей (PIL, Дж.Крамбау, Л.Махолік)" [211].
Дана методика складається з 20 пунктів і містить 7-бальну шкалу відповідей. Мета методики: виявлення рівня життєвих цілеспрямувань, тобто ступеня наявності у випробуваних бажання самостійно планувати власне майбутнє. Випробуваним була запропонована інструкція: "Прослухайте твердження, які потрібно оцінити по 7-бальній шкалі. У кожному пункті позиція 4 позначена як "нейтральна", а позиціям 1 - 7 дані різні описові назви. Наприклад, перший пункт говорить: "Я звичайно..." і позиція 1 визначена як "сильно нудьгую", тоді як позиція 7 - як "повний життя, ентузіазму". Визначите власну позицію вибираючи цифри від 1 до 7".
3. "Методика діагностики соціально-психологічної адаптації" (К.Роджерс, Р.Даймонд) [156].Опитувальник включає 101 питання. Реалізації цілей нашого дослідження відповідали такі шкали опитувальника: "Адаптивність", "Дезадаптивність", "Емоційний комфорт", "Емоційний дискомфорт" і "Ескапізм". Метою психодіагностики за даною методикою було виявлення рівня зазначених показників, а також пошук розбіжностей між трьома вибірками (зрячих, слабозорих і незрячих). Випробуваним була запропонована інструкція: "В опитувальнику містяться висловлення про людину, її спосіб життя: переживання, думки, звички, стилі поведінки. Їх завжди можна співвіднести з нашим власним способом життя. Прослухавши чергове висловлення опитувальника, примірте його, до своїх звичок, свого способу життя й оцініть: в якій мірі це висловлення може бути віднесене до Вас. На папері запишіть номер висловлення і виберіть придатний, на вашу думку, варіант оцінок:
"0" - це до мене зовсім не відноситься;
"1" - це до мене не відноситься;
"2" - сумніваюся, що це можна віднести до мене;
"3" - не наважуюся віднести це до себе;
"4" - це схоже на мене, але немає впевненості;
"5" - це на мене схоже;
"6" - це точно про мене".
4. Методика "Самовідношення" (В.В.Столін) [147]. Опитувальник дозволяє виявити три рівні самовідношення, що різняться ступенем узагальненості: 1) глобальне самовідношення, 2) самовідношення, диференційоване за самоповагою, аутосимпатією, самоінтересом і очікуванням відношення до себе; 3) рівень конкретних дій (готовності до них) у відношенні до свого "Я" (самовпевненість, очікування відношення інших, самоприйняття, самопослідовність та самокерування, самозвинувачення, самоінтерес, саморозуміння). Мета: визначити рівень самовідношення та здійснити порівняльну характеристику особливостей уявлень про себе незрячих, слабозорих та зрячих випробуваних. Було запропоновано таку інструкцію: "Прослухайте твердження та позначте знаком "+" ті з них, з якими ви згодні, і знаком "-" ті, з якими ви не згодні. Записувати твердження не потрібно. На аркуші паперу вкажіть його номер та вашу відповідь".
5. Твір "Я і світ навколо мене" (модифікація Є.А. Клопоти) [10; 11]. Мета методики: виявлення особливостей уявлень випробуваних про себе і оточуючий світ. Інструкція: "Протягом сорока хвилин напишіть, будь ласка, твір на тему: "Я і світ навколо мене". Обміркуйте й опишіть як можна повніше оточуючий вас світ, а також себе і своє місце в ньому".
6. "Методика дослідження рівня суб'єктивного контролю" (Є.Ф.Бажин, О.А.Голинкіна, А.М.Еткінд) [6]. Випробуваним був запропонований опитувальник із 44 пунктів. Він включає в себе такі шкали: 1. Шкала загальної інтернальності (Іо); 2. Шкала інтернальності в галузі досягнень (Ід); 3. Шкала інтернальності в галузі невдач (Ін); 4. Шкала інтернальності в імейн