Вы здесь

Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємств

Автор: 
Данилович Тарас Богданович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002261
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ "КОМПЕНСАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ" ПРИ
РОЗМІЩЕННІ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Аукціонне квотування
Важливе місце серед інструментів екологічної політики загалом і
організаційно-економічних механізмів екологічної політики, зокрема, є продаж
державою за аукціонним принципом квот на право викидів шкідливих речовин [7, с.
124; 20, с. 366; 28, с. 418; 48, с. 119-120; 75, с. 42; 78; 81, с. 156; 83, с.
74; 87; 106, с. 132; 113, с. 130]. Нагадаємо, що аукціон (від латинського
auction)- продаж товарів, майна з публічного торгу покупцеві, що запропонував
найвищу ціну [31, с. 14].
Як відомо [75, с. 42], існує три типи аукціону:
* англійський, при проведенні якого початкова ціна лоту є мінімальною, ставки
піднімаються і торги тривають доти, доки річ не буде продано останньому
покупцеві, що запропонував найвищу ціну; 
* голландський, в якому торги починаються з найвищої ставки і понижуються доти,
доки не знайдеться покупець, що згодиться із запропонованою ціною; 
* темний, при якому всі покупці представляють свої ставки одночасно і річ
продається тому, хто запропонував найвищу ціну.
Проаналізуємо як функціонує механізм реалізації "компенсаційної стратегії",
який базується на продажі з аукціону квот на право забруднення підприємствам,
які планують розташуватись в регіоні-чарунці. Функціонування такого аукціону
базуватиметься на наступних засадах:
1. Підприємства, що розташовані в регіоні, формують пропозицію аукціонних
квот; 
2. Обсяг окремого аукціонного лота дорівнює екологічному ефекту відповідного
заходу на існуючому в регіоні підприємстві; 
3. Загальний обсяг пропозиції аукціонних квот відповідатиме ІРВ у регіоні, який
дорівнює сумарному екологічному ефекту заходів на існуючих там підприємствах; 
4. Мінімальна ціна пропозиції окремого лота дорівнює РГЗ відповідного
(прикритого ним) заходу на існуючому в регіоні підприємстві; 
5. Підприємства, що планують розташуватися в регіоні-чарунці, формують попит на
аукціонні квоти; 
6. Обсяг окремої порції аукціонного попиту дорівнює екологічному ефекту
відповідного заходу на підприємстві, що планує розташуватися у регіоні; 
7. Загальний обсяг попиту на аукціонні квоти відповідатиме потенційному обсягу
викидів підприємств, які планують розташуватися у регіоні, що дорівнює
сумарному екологічному ефекту їх заходів; 
8. Максимальна (відправна) ціна окремої порції аукціонного попиту дорівнює РГЗ
відповідного (не прикритого) заходу на підприємстві, що планує розташовуватися
у регіоні.
Аналіз викладених засад дає змогу вказати на відмінності між використанням
аукціонів для управління оздоровленням довкілля, що детально досліджено у
[78; 81; 83; 87; 106], і для управління реалізацією "компенсаційної стратегії".
Перша відмінність полягає в тому, що при управлінні оздоровленням довкілля
обсяг кожного окремого аукціонного лоту є безрозмірним, обмежуючись лише
загальною квотою прав на забруднення довкілля, тоді як при реалізації
"компенсаційної стратегії" він дорівнює екологічному ефекту відповідного заходу
на існуючому в регіоні підприємстві. Так, якщо при управлінні оздоровленням
довкілля у регіоні здійснюється скорочення викидів на 3000 тонн, то розмір
першого аукціонного лота становить саме ці 3000 тонн; другого – буде меншим на
величину реального обсягу першого і т.д. Тому, якщо реальний обсяг першого
аукціонного лота становить 200 тонн, то розмір другого аукціонного лота буде
дорівнювати 2800 тонн. При реалізації "компенсаційної стратегії", якщо
екологічний ефект певного протизабруднюючого заходу на одному з існуючих у
регіоні підприємств становить 150 тонн, то ці ж 150 тонн становитиме і розмір
відповідного аукціонного лота.
Друга відмінність полягає у тому, що при управлінні оздоровленням довкілля
загальний обсяг пропозиції аукціонних лотів є меншим за ІРВ у регіоні, тоді як
для "компенсаційної стратегії" він чітко відповідає такому ІРВ. Існування такої
відмінності зумовлено тим, що при оздоровленні передбачається певне скорочення
АЗД порівняно з ІРВ і, відповідно, загальний обсяг пропозиції аукціонних лотів
буде дорівнювати різниці між ІРВ та обсягом зменшення АЗД. При реалізації
"компенсаційної стратегії" загальний обсяг пропозиції аукціонних лотів дорівнює
ІРВ. Тому, якщо ІРВ у регіоні, наприклад, становить 10 000 тонн, то за умов
"компенсаційної стратегії" загальний обсяг пропозиції аукціонних лотів складе
ці ж 10 000 тонн квот на право забруднення довкілля. За умов оздоровлення
довкілля при такому ж ІРВ (10 000 тонн) і 20 %-му скороченню АЗД обсяг
пропозиції аукціонних лотів складе лише 8 000 тонн (10 000 – 0,2Ч10
000 = 8000).
Третя відмінність полягає у тому, що при управлінні оздоровленням довкілля
мінімальна ціна пропозиції окремого аукціонного лота може дорівнювати нулю, а
при реалізації "компенсаційної стратегії" вона дорівнює РГЗ відповідного
(прикритого цим аукціонним лотом) заходу на існуючому в регіоні підприємстві.
Існування цієї відмінності викликано тим, що у першому випадку (при
оздоровленні) власник квот на викиди забруднюючих речовин під час їх продажі не
зобов'язаний нести відповідні витрати на реалізацію протизабруднюючих заходів,
оскільки ці квоти спочатку не виконують функцію "прикриття" певного заходу від
здійснення. Лише після купівлі квот вона починає виконувати функцію
"прикриття", набуваючи, тим самим, мінімальної ціни пропозиції, що дорівнює РГЗ
відповідного заходу. У другому випадку (при реалізації "компенсаційної
стратегії") власник квоти на викиди, продаючи її, зобов'язаний здійснювати
протизабруднюючий захід, який нею прикривається. Тому й,