Вы здесь

Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх

Автор: 
Афанасьєва Наталя Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002683
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Структура дослідження і характеристика вибірки
До розпаду СРСР проблемі організованого статевого виховання приділялася велика
увага. У школах Естонії в 1967 році був уведений курс особистої гігієни, що
включав питання статі і сексуальності. Потім в різних містах і республіках СРСР
у шкільні програми вводилися різні форми статевого виховання: курси „Основи
радянської родини і сімейного виховання”, факультативні курси, кружки і клуби,
що висвітлювали у своїй діяльності теми любові, шлюбу, статі й сексуальності.
За рішенням Міністерства освіти СРСР, з 1983 року в програми шкіл країни були
введені обов'язкові курси „Гігієнічне і статеве виховання” у 8 класі й „Етика
та психологія сімейного життя” у 9-10 класах.
У школах незалежної України сьогодні не ведеться ніякої програмної,
систематичної роботи, спрямованої на статеве, сексуальне виховання й освіту
школярів. Безумовно, це пов'язано з тим, що глибока трансформація суспільства
торкнулася всіх сфер життя і навчально-виховного процеса в тому числі. Але в
ситуації розширення інформаційного простору, коли дітям будь-якого віку
доступні журнали, книги, фільми, що містять суперечливу, провокаційну і занадто
відверту інформацію про сексуальні відносини, зростає імовірність виникнення
ексцесів, пов'язаних з порушеннями гендерної соціалізації.
Ми вважаємо за необхідне проведення досліджень, спрямованих на вивчення різних
аспектів проблеми психосексуального розвитку дітей у сучасному суспільстві.
Об'єктом нашого дослідження є вивчення соціальних установок. Предметом - аналіз
установок у взаємодії статей у правопорушників, що скоїли злочин проти статевої
свободи і недоторканості особи, і правослухняних юнаків та дівчат. Метою
дослідження є вивчення особливостей установок, пов'язаних із взаєминами статей
у юнаків і дівчат, що належать до різних соціальних шарів, а також факторів,
які впливають на формування цих установок у сучасному суспільстві. Для
досягнення мети ми звернулися до дослідження випробуваних з різним рівнем
нормативності поведінки, з різних регіонів України, різних місць проживання
(місто і сільська місцевість). Відповідно до об'єкту, предмету і цілей
дослідження ми поставили конкретні задачі психологічного дослідження:
1. Виявити особливості досвіду неповнолітніх злочинців, що скоїли злочин проти
статевої свободи і недоторканості особи, і правослухняних юнаків і дівчат, що
належать до різних соціальних груп, в області взаємин між статями.
2. Виявити особливості неусвідомлюваного відношення до соціально-важливих
понять в області міжстатевої взаємодії у неповнолітніх, що знаходяться в
колонії за здійснення сексуального насильства й у правослухняних юнаків і
дівчин, що належать до різних соціальних груп.
3. Виявити особливості сприйняття нормативності поведінки в області взаємодії
статей у девіантних і правослухняних неповнолітніх.
Дослідження проводилося протягом 1997 - 2003 років. Досліджено 574 особи, з них
- 251 дівчина і 323 юнаки, середній вік – 15 – 17 років. Це: засуджені за
статтями № 152 - 156 Кримінального кодексу України, 50 юнаків, що утримуються в
Куряжській колонії (статті приведені відповідно до діючого КК України). Учні
середньої школи № 124 м. Харкова - 66 осіб: юнаки - 36, дівчата - 30, учні
школи № 162 - 64 особи, серед них: 34 юнака і 30 дівчат. Учні середньої школи №
1 сел. Рибальське, Ахтирського району, Сумської області: 54 особи: юнаки - 28,
дівчата - 26, середньої школи № 1 СМТ Опошня, Полтавської області - 69 осіб: 32
юнака, 37 дівчат. Учні ПТУ № 47 м. Харкова - 62 особи: 32 дівчини, 30 юнаків.
ПТУ № 16 м. Суми - 61 особа, 30 дівчат та 31 юнак. Вихованці Ізюмського
інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки,
школи-інтернату № 4 м. Харкова, вихованців інтернату - 128 осіб, серед них: 62
юнака і 66 дівчат.
2.2. Характеристика методів та методик дослідження
Поставлені завдання вирішувалися за допомогою наступних методів та методик:
1. Анкетування.
2. Тестування: „Колірний тест відношень” (КТВ) [18; 96; 110; 130; 135; 137].
Модифікований варіант репертуарної решітки на основі репертуарного тесту
особистісних конструктів Дж. Келлі [68; 114; 147]. Метод контент-аналізу [18;
105].
3. Математичні та статистичні методи. Метод кутового перетворення (ц-критерій
Фішера) [134; 141].
Анкета. Була розроблена нами для одержання соціально-психологічної інформації:
про особливості сімейних відносин у батьківській родині, про джерела інформації
про сексуальні відносини, про специфіку сексуальних контактів із представниками
протилежної або своєї статі і т.д. у різних категорій неповнолітніх. Містить 19
питань, до кожного з яких запропоновано варіант відповідей, кількість варіантів
відповідей варіюється від 2 до 9. Опитування проводилося індивідуально.
Випробуваному пропонувалося вибрати варіант відповіді, який відповідає тому, що
реально відбувається або відбувалося в житті анкетованого. Бланк анкети поданий
у додатку.
Колірний тест відношень (КТВ) дозволив нам виявити неусвідомлювані аспекти
відношення досліджуваних до соціально-важливих понять в області взаємодії
статей (мати, батько, родина, друзі, дівчата, юнаки, Я - сам, моя життя),
оминаючи при цьому спотворюючі, захисні механізми вербальної системи
самосвідомості [96; 137]. Процедура проведення цього тесту полягала в тому, що
випробуваному пропонувалося підібрати з розкладених на білому тлі в довільному
порядку кольорів Люшера (сірого, синього, зеленого, жовтого, червоного,
фіолетового, коричневого і чорного) кольори для таких понять, як „мати”,
„батько”, „родина”, „друзі”, „юнаки”, „дівчата”, „Я-сам”, „моє життя”. Потім
усі запропон