Вы здесь

Ендокринні хвороби як чинник ризику виникнення вродженої патології новонароджених та репродуктивних порушень

Автор: 
Горіна Ольга Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002772
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br /> ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРЕДМЕТУ, ОБ'ЄКТУ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ <br /> <br /> <br /> <br /> Об'єктом дослідження виступали випадки вродженої і спадкової патології у новонароджених, самовільні викидні серед виходів зареєстрованих вагітностей, випадки непліддя, що діагностувалися протягом 1999-2002 рр. серед населення м.Києва і Київської області.<br /> Предмет дослідження - ймовірність виникнення вродженої і спадкової патології у новонароджених, самовільних викиднів у жінок серед виходів зареєстрованих вагітностей і непліддя за період 1999-2002 рр. при наявності у пацієнтів, що проживали у м. Києві та Київській області, ендокринної патології . Серед відмічених ендокринних хвороб переважали цукровий діабет та розлади гормональної діяльності щитовидної залози (95,6 %).<br /> При проведенні роботи використовувались наступні поняття.<br /> Первинна захворюваність [198, 199] - кількість нових випадків хвороби у виділеній популяції за певний проміжок часу. Первинну захворюваність розраховували як [198]:<br /> <br /> кількість випадків хвороби, що <br />зареєстровані вперше протягом<br />даного періоду (гострі і хронічні) <br /> первинна захворюваність = ---------------------------------------------------------*10n<br /> кількість населення, яка перебувала<br /> під ризиком протягом цього періоду<br /> <br /> За період спостереження брали календарний рік, захворюваність обчислювали на 1000 населення. <br /> Відомо, що населення, яке є чутливим до хвороби, називають населенням під ризиком і вважають за таке його середньорічну чисельність [200]. Наприклад, випадки цукрового діабету вагітних можуть виникати тільки серед вагітних, в такому разі середньорічна чисельність вагітних жінок буде саме тією часткою населення, що знаходиться під ризиком виникнення захворювання на цукровий діабет.<br /> При цьому усвідомлювали, що показники захворюваності можуть характеризувати здоров'я населення тільки при впевненості в якості діагностики та повноті реєстрації хвороб. Так, діагностика і облік інфекційних захворювань, деяких вроджених хвороб, злоякісних пухлин, цукрового діабету дають підстави для їх використання у подальшій характеристиці здоров'я населення. <br /> Але у багатьох випадках на дані про захворюваність і поширеність хвороб впливає доступ населення до медичної допомоги, а також якість діагностики. Утруднення доступу населення до отримання медичної допомоги, відсутність узгоджених стандартних алгоритмів діагностики деяких хвороб знижує інформативність даних, отриманих за допомогою величин показників захворюваності і поширеності хвороб серед населення, особливо розрахованих за статистичними даними, які відображають захворювання, зареєстровані тільки при зверненні пацієнта за медичною допомогою.<br /> Відповідно до Наказу МОЗ України [201] за "живонародження" вважали "повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, такі як: серцебиття, пульсація пуповини або відповідні рухи довільної мускулатури незалежно від того, перерізана чи ні пуповина, чи відшарувалась плацента". <br /> "Мертвонародження" - "смерть продукту зачаття до його повного зганяння або вилучення з організму матері незалежно від тривалості вагітності" [201].<br /> За "самовільні викидні" приймали фетальну смерть до 20 тижнів гестації [201]. <br /> Непліддя у шлюбі розглядалося за рекомендаціями ВООЗ, яка вважає неплідними подружні пари, які за умови дітородного віку у разі регулярного статевого життя протягом одного року без застосування будь-яких протизаплідних засобів не мали вагітності [202].<br /> За "вроджені аномалії" (congenital anomaly) приймали "будь-які функціональні, структурні або біохімічні дефекти у новонароджених чи пізніше виявлені. Це поняття включає як вади розвитку, так і інші порушення, генетично обумовлені" [5]. <br /> Під терміном "вроджені вади розвитку" (congenital abnormality) розуміли "стійкі морфологічні зміни органу або його частини чи всього організму, які ведуть до порушення структури та функцій органа (органів чи організму)" і виникають внаслідок дії генетичних (congenital malformations), тератогенних (congenital disruptions) та механічних (caused mechanically in utero) чинників [5].<br /> Термін "моніторинг" (monitoring) розглядається у епідеміологічному словнику як виконання та аналіз рутинних вимірювань, спрямованих на вивчення змін у середовищі і/або здоров'ї популяції, причому підкреслюється, що його не можна змішувати з поняттям surveillance of diseases, який означає реєстрацію хвороб [198].<br /> За випадок цукрового діабету вважали:<br /> * цукровий діабет, який існував до вагітності (інсулінозалежний та інсулінонезалежний);<br /> * цукровий діабет, який розвинувся під час вагітності (гестаційний цукровий діабет).<br /> Відповідно до доповіді Комітету експертів ВООЗ "Цукровий діабет" (1999 р.) критеріями діагностики цукрового діабету є: глікемія капілярної крові натще вище 6,1 ммоль/л (у плазмі крові вище 7,0 ммоль/л); глікемія капілярної крові через 2 год. після навантаження глюкозою вище 11,1 ммоль/л (у плазмі крові вище 11,1 ммоль/л); концентрація глюкози у випадково взятій пробі крові вище 11,1 ммоль/л у поєднанні з характерною клінічною симптоматикою (полідипсія, поліурія, втрата маси тіла) [203, 204]. <br /> Гестаційний цукровий діабет визначається як порушення толерантності до вуглеводів різного ступеню тяжкості, що розвинулося та вперше проявилося під час вагітності [205].<br /> Гестаційний цукровий діабет діагностують відповідно до рекомендацій Американської діабетичної асоціації за допомогою тесту для діагностики цукрового діабету вагітних, який проводять між 24-м та 28-м тижнем вагітності, а у жінок з високим ризиком розвитку цукрового діабету одразу після встановлення вагітності [206]. <br /> Нормальні показники тригодинного тесту т</p>