Вы здесь

Державне управління поводженням з твердими відходами

Автор: 
Берлінг Роман Збіславович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002913
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ
2.1. Аналіз нагромадження та використання твердих відходів в Україні
Відходи в Україні утворюються, в основному, за рахунок виробництва та споживання продукції. Їх накопичення відбувається через те, що в жодній галузі виробництва чи споживання не досягається 100%-го перетворення використовуваних матеріально-енергетичних ресурсів в необхідні товари і послуги. Кількість і різноманітність відходів в усіх країнах світу невпинно зростає. Прогнозується ?111?, що порівняно з останніми роками, їх обсяг до 2025 року може зрости в 4-5 разів.
Масштаби ресурсовикористання та створена в Україні структура промислового виробництва вивели її в число країн з найбільш високими відносними і абсолютними показниками утворення та нагромадження відходів. Це пояснюється тим, що економіка України протягом багатьох десятиріч була орієнтована на розвиток сировинно-переробних галузей. При цьому структура виробництва, що склалася під цим впливом, разом із застарілою технологічною базою призвели до утворення великої кількості відходів. Навіть в умовах загального спаду виробництва в основних галузях промисловості прогресує процес їх накопичення. Показовим є і той факт, що Україна, займаючи 3% території колишнього Радянського Союзу, забезпечувала 23% його валового продукту ?66?. Цього було досягнуто завдяки надмірній концентрації промисловості, виснажливій експлуатації природних ресурсів. На даний час ситуація ускладнюється подальшим занепадом промислових об'єктів та інженерних споруд, внаслідок чого значно зросли показники викидів забруднюючих речовин і відходів, а технології переробки та використання вторинних ресурсів впроваджуються повільно.
Однак повертаючись до структури промислового комплексу України, слід відзначити, що незважаючи на спроби її зміни, зберігається орієнтація на розвиток видобувних і переробних галузей виробництва, які застосовують застарілу та відходомістку технологію (в середньому зношеність основних фондів сягає близько 35% ?30? ). В умовах загального спаду національної економіки порівняно стабільно продовжують функціонувати підприємства гірничовидобувної, теплоенергетичної і хіміко-металургійної галузі, котрі є основними джерелами утворення і накопичення великотоннажних твердих промислових відходів.
Аналізуючи статистичні дані, слід відмітити, що у період 1986-1990 рр. обсяг утворення відходів досягав 1,8 - 1,9 млрд. т щорічно, з яких 1,5 - 1,6 млрд. т становили гірничопромислові відходи ?83?. В подальшому у зв'язку з наростанням кризових явищ в економіці цей показник значно зменшився. В 1996-1997 роках, згідно із статистичними даними ?83?, обсяг утворення відходів знизився до 560 - 580 млн. т. Серед них 256,5 млн. т припадало на відходи видобутку та збагачення корисних копалин. Це складає близько 38% від рівня 1990 року. Якщо враховувати всю номенклатуру і всі сфери утворення відходів виробництва і споживання, то орієнтовно, на сьогоднішній день, загальний їх обсяг складає 700 - 720 млн. т на рік ?105?. Щороку кількість реєстрованих твердих побутових відходів (ТВП) в Україні становить понад 35 млн. м3. А середнє накопичення ТВП, наприклад, у Києві на одну людину становить 1,35 - 1,40 м3 на рік і має стійку тенденцію до збільшення ?121?.
Загалом по Україні сьогодні у містах і селищах міського типу щороку нагромаджується близько 40 млн. м3 сміття, яке знешкоджується на 771 міському звалищі, з яких майже 80% експлуатується без дотримання запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод і повітряного басейну, та чотирьох сміттєспалювальних заводах, технологічне обладнання яких не відповідає сучасним технологічним вимогам ?105?. При цьому значна частина відходів потрапляє до неорганізованих сховищ, які можна побачити на околицях міст, в приміських лісах і лісопосадках. Щорічний приріст твердих побутових відходів в Україні досягає 2%, абсолютний обсяг їх утворення становить більше 12 млн. т на рік ?111?. Загальна маса накопичених у поверхневих сховищах відходів перевищила 25 млрд. т. В 1980 році на одного жителя України припадало 240 т накопичених відходів, а в 1997 р. - вже більше 400 т ?111?. Відвали, терикони, шламонакопичувачі, звалища займають площу понад 160 тис. га ?105?.
В табл. 2.1 наведено дані про кількість утворюваних відходів у різних галузях промисловості.
Таблиця 2.1
Середньорічний показник утворення промислових відходів ?42?
Промисловий комплексКількість утворення
відходів, млн. т/рікМеталургійний1165,5 - 1228,2Енергетичний266,4 - 276,0Будівельний242,0 - 250,0Хімічний6,0 - 80,0Машинобудівельний8,6 - 8,9 Аналізуючи дані галузі за основними видами утворюваних відходів, необхідно відзначити, що у металургійній промисловості відходами є різні за хімічним складом шлаки і шлами; в енергетичному комплексі, включаючи вугледобувну галузь і підприємства з виробництва теплової і електричної енергії, є джерела відходів у вигляді відвальних і горілих порід, а також золи і шлаків. В будівельній галузі у великих обсягах утворюються відкриті породи, пил цементного виробництва, відходи подрібнення вапняку, бетонного каменю і т. д. Основні відходи нафтохімічної промисловості - кубові залишки перегінних виробництв і гудрони; відходи підприємств з виробництва мінеральних добрив - відкриті породи і хвости збагачення апатитовмістних руд і фосфоритів, піритні огарки, шлаки і т. д.
Машинобудівельні підприємства утворюють шлами гальванічних виробництв, шлаки і горілі піски ливарних цехів, стружкові відходи. До того ж відзначимо, що з щорічно утворюваних твердих промислових відходів, котрі займають велику частину орних і пасовищних земель, використовується лише 12% річного виходу. В країнах ЄС ця цифра сягає 60-65% ?47?.
Усі ці вищеперераховані відходи належать до розряду великотоннажних твердих промислових відходів,