Вы здесь

Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської облаті.

Автор: 
Єріс Любов Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002957
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Аналіз фінансового забезпечення функціонування переробних підприємств Сумської області

В умовах ринкової економіки розвиток підприємств на перспективу можливий тільки при умові ефективного управління їх фінансовими ресурсами, що дозволить забезпечити високий рівень конкурентноздатності, підвищення платоспроможності і стабілізацію фінансового стану підприємств.
Оскільки управління фінансовими ресурсами охоплює усі сторони господарської діяльності, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами можливе лише за умови інтеграції всіх ланок господарської системи.
Удосконалення управління фінансовими ресурсами переробних підприємств значною мірою пов'язане з аналізом їх фінансового стану, визначенням основних резервів подальшого підвищення ефективності цього управління та умов їх реалізації на сучасному етапі економічного розвитку України.
При оцінці фінансового стану підприємств основна увага приділяється дослідженню рівня їх фінансової рівноваги за такими аспектами, як фінансова стійкість, платоспроможність, стан взаємних розрахунків із дебіторами та кредиторами тощо.
У цьому розділі ми розглянемо основні результати економічного розвитку молокопереробних і м'ясопереробних підприємств Сумської області за останні п'ять років та їх забезпечення необхідними фінансовими ресурсами. Інформаційна база дослідження - фінансова звітність молокопереробних і м'ясопереробних підприємств Сумської області.
Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку є його фінансова стійкість. Це комплексне поняття, що перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних факторів, які необхідно враховувати при фінансовому виборі.
Стабільність фінансів на підприємстві може бути забезпечена за умови постійної реалізації та одержання достатньої за обсягом виручки для виконання своїх зобов'язань. Отже, сума отриманих доходів, прибутку, а також фінансовий стан переробних підприємств значною мірою залежать від обсягів і якості виробленої продукції, а також платоспроможного попиту на неї. Тому на першому етапі проаналізуємо обсяги продукції, яка реалізована переробними підприємствами Сумської області.
У процесі аналізу наведених показників (табл. 2.1) було встановлено, що протягом 1998-2001 років на переробних підприємствах обсяги реалізації продукції збільшувалися.
На молокопереробних підприємствах у 2002 р. обсяги реалізації продукції збільшилися порівняно з 1998 р. на 208,97%. За цей же період ціни на продовольчі товари підвищилися на 49,5% (табл. 2.2). Отже, якщо проаналізувати реалізацію продукції за 2002 р. в порівнянні з цінами 1998 р., то обсяги реалізованої продукції на молокопереробних підприємствах в 2002 р. збільшились на 106,7%. Практично всі молокопереробні підприємства (крім ВАТ "Тростянецький молокозавод") порівняно з 1998 р. збільшили обсяги реалізації продукції. На м'ясопереробних підприємствах обсяги виробництва у 2002 р. за діючими цінами збільшилися порівняно з 1998 р. на 43,51%, але якщо врахувати збільшення цін, тобто зробити аналіз в порівняльних цінах 1998 р., то обсяги реалізації продукції продовжують зменшуватися. Із шести обстежених м'ясопереробних підприємств чотири підприємства збільшили обсяги реалізації продукції у діючих цінах порівняно з 1998 р. Це такі підприємства як ВАТ "Конотопм'ясо", ВАТ "Охтирський м'ясокомбінат", ВАТ "Сумський м'ясокомбінат" та ВАТ "Полісся" (м. Шостка). В цілому на переробних підприємствах за розглянутий період обсяги виробництва в діючих цінах збільшилися на 126,89%, а в порівняльних - на 51,77%.

Таблиця 2.1.
Виручка від реалізації продукції молокопереробних і м'ясопереробних підприємств Сумської області*

Підприємства1998 р.,
тис. грн.1999 р.,
тис. грн.2000 р.,
тис. грн.2001 р.,
тис. грн.2002
тис. грн.1999 р., %
до 19982000 р., % до 19992001 р., % до 20002002 р., % до 20012002 р., % до 1998ЗАТ "Білопільський сирзавод".7597,913036,220768,121221,521518,9171,58159,31102,18101,40283,22ВАТ "Василівський сирзавод"4551,27455,19661,315706,417447,5163,81129,59162,57111,09383,36ВАТ "Глухівський маслозавод"10238,411951,616301,419129,919878,3116,73136,40117,35103,91194,15ВАТ "Конотопський молзавод"47106060,814502,316369,811127128,68239,28112,8867,97236,24ВАТ "Краснопільський маслозавод"3124,44296,67220,87833,27383,4137,52168,06108,4894,26236,31ВАТ "Кролевецький маслозавод"2499,33037,94801,34693,11576,3121,55158,0597,75433,5963,07ВАТ "Охтирський сиркомбінат"3769,3675433,2956432602,817,9164,182207,76340,89865,00ВАТ "Роменський молочний комбінат"2768239509733599527462796142,72185,68129,8765,91226,85ВАТ "Сумський молокозавод"1833,930788,4399623476422685,11678,85129,8086,9965,251236,99ВАТ "Тростянецький молокозавод"1864,827982366,41181,1343,9150,0484,5749,9129,1218,44ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат"177292352947573,383610,690593,45132,71202,19175,75108,35510,99Всього: молокопереробні підприємства93198,1156173,8257717,2330569,1287952,7167,57165,02128,2387,11308,97ВАТ "Конотопм'ясо" 297733619447086,140592,452429,3121,57130,0986,21129,16176,10ВАТ "Лебединський м'ясокомбінат"2916305632281092,7397,3104,80105,6333,8536,3613,62ВАТ "Охтирський м'ясокомбінат"988910740225061838614774108,61209,5581,6980,35149,40ЗАТ "Ромним'ясо" 49963151728621322266,963,07231,2329,26106,3345,37ВАТ "Сумський м'ясокомбінат"41228,239535,251286,556331,852382,895,89129,72109,8492,99127,06ВАТ "Полісся" (м. Шостка)2929,678301311097269390267,27167,4374,1996,55320,52Всього: м'ясопереробні підприємства91731,8100506,2144502,6128260,9131640,3109,57143,7788,76102,63143,51Всього: переробні підприємства184929,9256680402219,8458830419593138,80156,70114,0791,4522