Вы здесь

Нормована годівля телиць і корів при створенні високопродуктивних стад.

Автор: 
Голодюк Ігор Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003243
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Вибір об'єкту досліджень
Основним завданням, яке покладене в основу наших досліджень, було розробка шляхів спрямованого вирощування ремонтних телиць для одержання з них високопродуктивних первісток з метою створення стад корів з надоєм понад 5 тис. кг молока. Такі високопродуктивні корови повинні бути здатними найбільш повно використовувати дешеві корми власного виробництва.
Об'єктом досліджень був: ремонтні телиці, нетелі та корови-первістки української чорно-рябої молочної породи, яка найбільш поширена у західному регіоні України.
Згідно наукових розробок П.Д. Пшеничного [164], Д. Роя [166], В.П. Матроса [145] та інших, висока інтенсивність росту передньої частини тулуба телиць у віці 0-6 місяців розвитку органів грудної клітки і міцної конституції у майбутніх корів, робить їх більш резистентними і здоровими, що є особливо важливим фактором у молочному скотарстві.
Кращий ріст задньої частини тулуба, що спостерігався у віці 6-12 місяців є передумовою формування тварин молочного напрямку продуктивності, оскільки при цьому йде інтенсивний розвиток статевих органів і вим'я. Дослідженнями Д. Роя [166] встановлено, що оптимальними приростами живої маси ремонтних телиць у віці 0-6 місяців є 34-36 %, а у віці 6-12 місяців - 38-38,5 % від загального приросту телиць до 18-місячного віку.
Встановлено також, що у віці 6 місяців ремонтні телиці повинні мати живу масу - 154-161 кг при середньодобових приростах живої маси 660-700 г, а у віці 12 місяців ці показники повинні становити відповідно 287-296 кг та середньодобові прирости в межах 740-750 г.
Виходячи із вищеназваних вимог, нами було організоване належне вирощування ремонтних телиць для створення добре розвинутого молодняка і повновікових нетелей, які будуть використані для створення високопродуктивного стада корів.
Етапами наших досліджень було:
- заготовити багаті протеїном високоврожайні види кормів власного виробництва (зерносінаж, комбіновані силоси, макуха ріпакова), використовуючи енергоощадні технології;
- вивчити ефективність згодовування даних кормів ремонтному молодняку та дійним коровам при умові повного збалансування раціонів за деталізованими нормами. При цьому виробництво продукції повинно бути екологічно чистим;
- вивчити здоров'я тварин, засвоєння ними поживних речовин, молочну продуктивність корів, їх репродуктивні здатності (вихід телят, перегули, яловість, величину сервіс-періоду тощо);
- дати економічну оцінку одержаним показникам і встановити яку саме технологію найбільш доцільно використовувати в молочному скотарстві західного регіону України для одержання найкращого ефекту в умовах відсутності необхідних комбікормів.
2.2. Схема проведення дослідів
Всі дослідження були проведені у передовому приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві (ПОСП) імені Івана Франка Горохівського району Волинської області у 2000-2003 роках.
Проведено попередні дослідження на коровах української чорно-рябої молочної породи 3-4 лактацій. При цьому вивчалося найбільш оптимальне поєднання кормів, розроблених нами і вирощених у господарстві для організації нормованої годівлі тварин. В раціони включали: кукурудзяний і комбінований силоси, злаково-бобовий сінаж і зерносінаж, мелясу жом суміш злакових концентратів (дерть ячменю, кукурудзи, висівки пшениці), макухи - соняшникову та ріпакову, премікс.
Раціонально використовуючи господарські корми, нами вдалося в попередніх дослідах досягти від повновікових корів надоїв до 5 тис. кг. Підвищити продуктивність повновікових корів, щоб надої по стаду становили 5 тис. кг молока, використовуючи лише кормові фактори, нами не вдалося. Встановлено, що для подальшого підвищення продуктивності корів господарства необхідно проводити спрямоване вирощування ремонтних телиць і нетелей, з яких формувати стадо.
Досліди включали такі етапи:
1. Відбір ремонтних теличок. Належне їх вирощування по запропонованій схемі годівлі ремонтних телиць до 6-місячного віку.
2. Вирощування ремонтних телиць на збалансованих раціонах у віці 6-12 місяців для одержання добре розвинутої задньої частини тулубу - необхідного фактора при створенні високопродуктивних корів.
3. Нормована годівля телиць після 12-місячного віку для одержання добре розвинутих тварин на період парування (16-18 місяців), які б відповідали стандартам даної породи, або перевищували їх.
4. Парування ремонтних телиць стандартної живої маси - 370-400 кг, у віці 16-18 місяців і збалансована годівля нетелей.
5. Одержання добре розвинутих первісток та організація їх нормованої годівлі дешевими поживними кормами, які вирощуються в господарстві при відсутності спеціальних комбікормів у раціонах.
6. Оцінка первісток різних піддослідних груп за закінченими лактаціями: надій, склад молока, деякі показники крові, сечі та вмістимого рубця.
7. Економічна оцінка одержаних результатів досліджень та рекомендації виробництву.
Основні дослідження були проведені нами за такою схемою (табл. 2.1):

Таблиця 2.1
Схема проведення досліджень
Серія дослідівПіддослідні твариниГру-пиКількість голів у групіОсновний корм в раціоніПопередні дослідження на повно-вікових коровахДійні корови
III-IV лактацій1
315
15
15Сінаж з конюшини + силос кукурудзяний + жом кислий + дерть злаків + макуха соняшникова + меляса.
Зерносінаж злаково-бобовий + жом кислий + дерть злаків + меляса.
Зерносінаж злаково-бобовий + жом кислий + дерть злаків + макуха соняшникова + меляса.ІРемонтні телиці, віком:
- 0-6 місяців,
- 7-12 місяців,
- 13-18 місяців,
- нетелі-Всього 54 гол. ремонтних телиць, з яких буде відібрано 3 групи корів-первісток по
15 гол.Однакова для всіх тварин нормована годівля ремонтних телиць. Дотримано вимоги спрямованого вирощування молодняка для одержання високопродуктивних молочних корів.ІІКорови-первістки
Групи сформовані за принципом аналогів із нете-лей, одержаних при