Вы здесь

Регіональні аспекти охорони земель в умовах трансформації земельних відносин (на прикладі чернівецької області)

Автор: 
Хапіцька Зеновія Степанівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003438
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ОХОРОНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
2.1. Сучасний стан використання і районування земельного фонду області в умовах трансформації земельних відносин
Територія Чернівецької області розміщується в двох фізико-географічних зонах - лісостеповій і Українських Карпат та в трьох різних провінціях: Західноукраїнська лісостепова провінція і Прут-Дністровська область, Передкарпатська провінція і область Буковинського Передкарпаття, Карпатська провінція і область Зовнішні Карпати (Буковинські в Чернівець-кій області) (рис. 1.2). Межі Прут-Дністровської області з півночі і сходу проходять по долині р. Дністер, а з південного заходу - по р. Прут. Це - піднесена на 200-300 м над рівнем моря хвиляста рівнина. На ній виділяється асиметрична Хотинська височина з абсолютними відмітками 360-420 м, в центральній частині 480 м, а максимальна висота гори Берда - 515 м. Територія межиріччя значно розчленована притоками рік Дністер і Прут. В привододільній частині височини глибини річкових долин різні: в басейні р.Прут вони складають 10-15 м, р. Дністер - 100-150 м. Найбільш глибокі долини рік Прут (150 м) і Дністер (225 м). Водорозділові ділянки складені лесовими суглинистими і глинистими породами потужністю 1,5-2,0м. Характерні сучасні природні процеси цієї фізико-географічної області - повсюдний прояв вивітрювання і руйнування гірських порід, водної ерозії, утворювання ярів, карстових явищ [111].
Виходячи зі складних природно - кліматичних умов, а також враховуючи, що 50,7% сільськогосподарських угідь піддані шкідливій дії ерозії, пропонується А.М.Третяком [157] виділяти п'ять грунтово-ерозійних районів в Чернівецькій області. Їхня характеристика дана в табл. 2.1.
Ландшафти відрізняються значними антропогенними перетвореннями. Доля орних земель складає більше 65%. Залісненість території - 19,6%. Природні сінокоси і пасовища займають близько 8% території.

Характеристика ерозійних районів Чернівецької області [157] Таблиця 2.1
Грунтово-кліматичні зониПровінція, округГрунтово-ерозійні райониПлоща ріллі,
тис. гав тому числіКоефіцієнт еродова-ностінееро-дованаеродо-ванав тому числіслабосередньосильноЛ.С. Лісостепо-ваЛ.С. Лісостепова Західна, Середньо-ДністровськийІ. Лісостеповий
Сокирянський район
Кельменецький район
Кіцманський район
Заставнівський район
31,0
40,6
32,9
34,8
15,6
20,1
18,9
18,5
15,4
20,5
14,0
16,3
11,1
13,9
8,7
11,2
3,6
5,7
3,7
4,2
0,7
0,9
1,6
0,91,17-1,19
1,17
1,18
1,19
1,17Черемошсько-Сіретський
Середньо-Дністровський2. Новоселицько-Хотинський
Новоселицький район
Хотинський район
45,1
30,3
21,1
8,4
24,0
21,9
12,6
13,7
9,3
5,6
2,1
2,61,25-1,33
1,25
1,33Г.К. Карпатсь-ка гірська областьГК1 -Передкар-паття Черемошсько-Сіретський3. Глибоцько-Сторожинецький
Глибоцький район
Сторожинецький район
38,6
25,7
24,5
13,7
14,1
12,0
8,7
7,4
4,2
3,4
1,2
1,21,16-1,20
1,16
1,20Гірсько-лісний4. Вижницький17,414,43,01,71,10,21,08ГК2 -Карпати
Карпатський5. Путильський0,90,40,50,5--1,15
Отже, Прут-Дністровська область характеризується переважанням сільськогосподарських ландшафтів. Родючість ґрунтів, відносна рівнинність цієї території сприяли суцільному їх розорюванню.
Прут-Дністровська область К.І. Геренчуком поділена на сім природних ландшафтів. Тому нами пропонується з врахуванням ландшафтного районування виділити 15 ерозійних районів. Зокрема в Прут-Дністровській області такі ерозійні райони: 1. Заставнівський карстовий; 2. Припрутський терасовий; 3. Хотинський горбистий; 4. Новоселицький терасовий; 5. Долиняно-Балковецький яружно-терасовий; 6. Кельменецький товтровий; 7. Сокирянський вододільний. Якісна характеристика стану земельних угідь і їх використання в цій області наведені в табл. 2.2.
Виробнича діяльність людини в Прут-Дністровському межиріччі стала важливим фактором, який визначає характер і розміри сучасних фітоценозів, створюваних з певною метою. Природне співвідношення різних типів земельних угідь тут найбільш порушене, оскільки ліси становлять від 4 до 30%, сіножаті і пасовища 6-10%, рілля 54-80% території. Винятком є Хотинський район, де питома вага лісів зростає до 66%, а орних скорочується до 26%. В усіх ерозійних районах спостерігається закономірність між складністю рельєфу і еродованістю.
Прут-Сіретське (Буковинське) Передкарпаття в Чернівецькій області здебільшого співпадає з зовнішньою зоною Передкарпаття, яке будується з поверхні досить потужної товщі глинисто-піщаних відкладів тортону, які дуже легко розмиваються атмосферними опадами і проточними водами, запливають і зсуваються під дією підземних і ґрунтових вод, внаслідок чого тут утворився надзвичайно складний і своєрідний ерозійно-зсувний рельєф. Інтенсивність ерозійного розчленування досягає 2,4-4,0 км на квадратний кілометр, поверхня має характер складно-розчленованої території з типово-дрібними і складно структурними природно-територіальними комплексами. На утворення яружно-балкового рельєфу, розвиток ерозійних процесів суттєво впливають умови надмірного зволоження і місцеві кліматичні
Таблиця 2.2
Якісна характеристика стану і використання земельних угідь
в розрізі ерозійних районів Прут-Дністровського межиріччя
Чернівецької області [157]
ПоказникиШифри ерозійних районів1234567Загальна площа, тис. га39,120,432,737,039,734,852,21Площа сільгоспугідь, тис. га33,317,010,531,535,430,234,4в т.ч. ріллі30,415,58,527,230,426,728,22Розораність, %80,675,925,973,576,776,654,13Лісистість, %8,59,265,64,35,612,729,54Характеристика орних земель по крутизні схилів, %
до 3о
3-5о
5