Вы здесь

Побудова і контроль тренувального процесу волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки

Автор: 
Кудряшов Євген Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003457
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Методи дослідження
Для розв'язання визначених завдань було використано такі методи дослідження:
1. Аналіз науково-методичної і спеціальної літератури.
2. Узагальнення передового досвіду спеціалістів практиків в галузі юнацького волейболу шляхом бесід.
3. Педагогічні спостереження за змагальною та тренувальною діяльністю (диктофонний запис, відеозапис, ведення протоколів).
4. Тестування.
5. Хронометрування.
6. Полідинамометрія.
7. Педагогічний експеримент із застосуванням перерахованих вище інструментальних методик.
8. Методи математичної статистики.
Аналіз науково-методичної і спеціальної літератури дозволив зібрати й систематизувати матеріали, що характеризують основні підходи до побудови макроциклу тренувального процесу юних спортсменок, застосування системи комплексного контролю для оцінки рівня різних сторін підготовленості, ефективності впливу різноманітних за розміром і спрямованістю навантажень тренувальних програм. У цілому було оброблено й законспектовано 247 літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів, що дозволило зібрати дані з цікавлячих питань.
Узагальнення передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опитування тренерів, спеціалістів і спортсменів. У ході цього аналізу було з'ясовано ступінь розробки обраної теми дослідження. Групуючи думки авторів з аспектів досліджуваної проблеми, було зроблено спроби визначення найбільш важливих напрямків пошуку. Визначалися також завдання й можливі методи дослідження.
Бесіди з тренерами і спортсменами проводилися на першостях
м. Луганська й Луганської області з волейболу серед жіночих команд у 2001-2003 рр.; чемпіонатах всеукраїнської дитячої ліги з волейболу серед команд дівчат 1986-1987 р.н.; національному чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги 2001-2003 рр. Було поставлено мету - одержати дані про методику побудови тренувального процесу юних волейболісток, співвідношення обсягу й інтенсивності застосовуваних навантажень.
Консультації з теми досліджень з провідними спеціалістами, науковцями проводилися протягом 2001-2003 рр.
Педагогічні спостереження були спрямовані на вивчення особливостей тренувальної і змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації, виявлення оптимальних обсягів різноманітних за спрямованістю тренувальних навантажень у річному циклі тренування. Спостереження проводилися в природних умовах змагань та навчально-тренувального процесу з використанням табл. А.1-А.2 (див. дод. А).
З жовтня 2001 р. до квітня 2002 р. реєструвалися показники ТТД команд Луганського вищого училища фізичної культури, дитячо юнацької школи олімпійського резерву, м.Дніпропетровськ, м.Донецьк, м.Біла Церква, що беруть участь у чемпіонаті всеукраїнської дитячої ліги і команд вищої ліги, що виступають у національному чемпіонаті України. Були зафіксовані фінальні ігри чемпіонату України 2002 - 2003 рр., у якому обрали участь команди: "Іскра - Педуніверситет" (м. Луганськ), "Рось-Університет" (м. Біла Церква), "Харків'янка" (м. Харків), "Северодончанка" (м. Северодонецьк), "Реґіна" (м. Рівне), "Освіта - Волинь" (м. Луцьк).
За допомогою відеокамери здійснювався запис ігор, потім проводилося опрацьовування й підрахунок виконаних ТТД, результати заносилися до протоколу. На підставі аналізу результатів спостережень вивчалися компоненти тренувальних і змагальних навантажень та їхньої динаміки в макроциклі тренування.
Тестування здійснювалося з метою визначення рівня розвитку фізичних якостей і технічної підготовленості волейболісток різної кваліфікації та ігрового амплуа, а також у процесі педагогічного експерименту для визначення зміщень за період експерименту. Застосовувалася науково обґрунтована система контрольних випробувань і нормативів, розроблена для ДЮСШ і СДЮШОР.
Для визначення рівня розвитку фізичних якостей використовувалися такі тести:
1. Рівень розвитку швидкості визначався за допомогою такої контрольної вправи: гравець переміщується від середини лицьової лінії волейбольного майданчика (точка 7) послідовно до кожної із шости точок (позначених набивними м'ячами), торкаючись її рукою і повертаючись у вихідне положення. Точка 7 була точкою старту й фінішу - час фіксувався секундоміром. Це контрольне випробування в спеціальній літературі одержало назву - біг "ялинка" (рис. 2.1) [247].
1 2 3
7
4 5 6
3 м 3 м

Рис. 2.1 Схема виконання тестування біг "ялинка" - 91,6 м.
2. Рівень швидкісно-силової підготовленості оцінювали за результатами в метанні набивного м'яча (вагою 1 кг) двома руками через голову в положенні сидячи на майданчику й у стрибку з місця, а також за результатами стрибка вгору з місця, вимірюваним за допомогою методики В.М. Абалакова, і висоті діставання у стрибку. Реєструвався кращий результат із трьох спроб [247].
3. Стрибкова витривалість визначалася в кількості стрибків з діставанням висоти, що складає 98% від максимальної, у темпі один стрибок за 2-3 секунди [247]. .
Технічна підготовленість волейболісток оцінювалася на основі контрольних іспитів, запропонованих програмою з волейболу для спортивних шкіл:
1) прийом м'яча з подачі - м'яч направити із зони 6 у зони 2-3 через стрічку, натягнуту на висоті 3 і 1,5 м від сітки (5 спроб) (рис. 2.2);

1,5 м
сітка стрічка
Рис. 2.2 Схема виконання тестування прийому м'яча з подачі.
2) передача м'яча двома руками зверху - м'яч направити з зони 2-3 у зону 4 через стрічку, натягнуту на