Вы здесь

Вплив ксенобіотиків на розвиток гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб молодого і зрілого віку

Автор: 
Жуковський Ярослав Зіновійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003511
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика матеріалу
Загальна кількість клінічних спостережень становить 156 осіб. В основній групі було 59 хворих на ГІМ та 26 пацієнтів на НС. У групі порівняння - 31 хворий на ГІМ та 20 пацієнтів на НС, а також 20 практично здорових осіб, які склали групу контролю. Експериментальна частина включала дослідження впливу нітрату свинцю на 10 експериментальних тварин (щурів).
Усі пацієнти основної групи були молодого і зрілого віку (42,6±0,08 р.), які працювали в професійно-шкідливих умовах (електрозварювальники, шліфувальники, склодуви, кушнірі, гальваніки, слюсарі, водії автотранспорту та ін.) на Львівських заводах: ВАТ "Алмазінструмент", ЛОШТ "Світанок", ЛЗ "Кришталь України" та ін. Стаж роботи пацієнтів становив від 0,5 до 24 років. Серед них було 75 (88,24%) чоловіків та 10 (11,76%) жінок.
Група порівняння (31 хворий на ГІМ та 20 хворих на НС) теж була представлена особами молодого і зрілого віку (37,1±0,05 р.), які не працювали в професійно-шкідливих умовах. Серед них було 35 (66,67%) чоловіків та 16 (33,33%) жінок.
Контрольна група - 20 практично здорових осіб, віком 17-32 роки (21,7±0,04 р.).
Пацієнти основної групи і групи порівняння лікувалися в кардіологічному відділенні на інфаркт міокарда хворих Львівської міської комунальної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на протязі 1999-2003 рр.
2.2. Клінічна характеристика хворих
Обстежені хворі були розподілені на три групи, (табл. А.1, А.2). Перша група (основна) складалася з 85 хворих: 59 пацієнтів на гострий ІМ і 26 пацієнтів на НС, які мали професійно-шкідливу працю. У другу групу (порівняльну) увійшов 31 хворий на гострий ІМ і 20 хворих на НС, які не мали контакту з КС. Третя група (контрольна) включала 20 осіб - практично здорових, віком від 17 до 32 років, які не працювали у професійно-шкідливих умовах. Клінічна характеристика хворих приведена в таблиці 2.2.1.
Таблиця 2.2.1
Клінічна характеристика груп спостереження
Основні характеристики групОсновна група
(24-44 роки)Порівняльна група
(22-44 роки)Група контролю
(17-32 роки)ГІМНСГІМНСПракт-но
здоровіЧоловіків542121144Жінок5510616Всього хворих5926312020Середній вік хворих39,7±0,340,8±0,533,1±0,442,0±0,2321,7±0,4
У всіх пацієнтів основної групи була професійно-шкідлива праця. За фахом вони були розподілені наступним чином: водії автотранспорту - 27 хворих (31,7%), газоелектрозварювальники - 20 осіб (23,5%), робітники з обробки металів (слюсарі, термісти, токарі, гальваніки, ливарники та штампувальники) - 17 пацієнтів (20%), маляри, склодуви, фотографи, столяри та кушніри - 14 осіб (16,5%), решта - 7 хворих (8,3%) працювали операторами бензоколонок, фармацевтами, швеями, робітниками сільського господарства та некваліфікованими робітниками теж зазнавали впливу КС (табл. 2.2.2). У залежності від тривалості праці у професійно-шкідливих умовах, всі пацієнти на гострі форми ІХС були розподілені наступним чином: 41 (48,2%) пацієнт мав стаж праці 2-5 років, 27 (31,8%) осіб - 7-10 років, 17 (19,9%) пацієнтів - понад 10 років.
Таблиця 2.2.2
Професійний склад пацієнтів основної групи
ПрофесіїХворі на ГІМХворі на НСВсього хворихВодії автотранспорту20727Газоелектрозварювальники15520Робітники з обробки металів12517Маляри, склодуви, фотогра-фи, столяри, кушнірі10414Інші257Разом592685
При обстеженні хворих на ГІМ та НС були використані загальноприйняті методи дослідження: клінічні, анамнестичні, інструментальні і лабораторні. Вивчали систему зсідання крові, імунологічні показники, а також досліджували ультраструктуру клітин венозної крові хворих на ГІМ і НС та визначали у них вміст важких металів в плазмі крові (2.2.3).
Таблиця 2.2.3
Розподіл хворих основної групи за методами дослідження
Вікові групи (роки)Дослідження іменної системи, системи зсідан-ня кровіВизначення важких металів в крові мето-дом атомно-абсорбційної спектрофото-метріїВизначення ліпідного спектруЕлектронна мікроскопія клітин венозної крові хворих на ГІМ та НСчол.жінкичол.жінкичол.жінкичол.жінки20-241-1-1-1-25-293-3-2-3-30-347251725135-397262526240-44576434243Заг-на кіл-ть7510196196196Серед-ній вік42,6±
0,341,4±
0,242,7±
0,742,1±
0,637,1±
0,335,5±
0,637,1±
0,742,5±
0,2
Діагностика ГІМ та НС базувалась на основі клінічних даних, результатах електрокардіографічного та ехокардіографічного обстеження і визначення ферментів плазми крові. У 59 хворих з ГІМ була професійно-шкідлива праця. У 40 (67,8%) із них ГІМ виник вперше, а 19 осіб (32,2%) повторний ІМ. У 43 (72,9%) хворих ГІМ був великовогнищевий, у 15 (25,4%) осіб - трансмуральний ІМ і у 1 особи - дрібновогнищевий. У 38 (64,4%) випадках ГІМ локалізувався по передній стінці лівого шлуночка, а у 21 (35,6%) він був по задній стінці лівого шлуночка.
В порівняльній групі гострий ІМ діагностовано у 31 хворого. З них первинний ІМ був у 64,5% хворих, а повторний - у 35,5%. Останній частково був, як передньої, так і задньої локалізації. Розподіл хворих за формами ІХС та локалізацією інфаркту представлено в таблиці 2.2.4.
Таблиця 2.2.4
Розподіл хворих за формами ІХС та локалізацією інфаркту
Нозологічні форми ІХСОсновна групаПорівняльна групаВсьогоНС262046ГІМ593190Первинний ІМ402060Повторний ІМ191130ІМ передньої стінки381856ІМ задньої стінки211334
Із загальновідомих факторів ризику ІХС у пацієнтів на ГІМ та НС молодого і зрілого віку (22-44 рр.), які перебували на лікуванні в інфарктному відділенні Львівської міської комунальної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги впродовж 1999-2003 рр., найчастіше виявлено паління цигарок, яке мало місце у 66,6% пацієнтів. Соціальний і побутовий стрес зустрічався у 50% з них. Зловживання алкоголем виявлено у 47,7% хворих. Артеріальна гіпертензія виявлена у 30% пацієнтів згідно д