Вы здесь

Комплексне лікування хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози із застосуванням внутрішньоартеріальної хіміотерапії та променевої терапії.

Автор: 
Осинський Дмитро Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003717
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Характеристика груп хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози

Дослідження проведено у 144 хворих на поширений нерезектабельний РПЗ. Перша група з 44 хворих, отримала ВАХТ та ПТ, і склала основну групу дослідження. В подальшому ця група має назву "ВАХТ+ПТ". Результати лікування хворих у групі "ВАХТ+ПТ" порівнювались з результатами лікування хворих в інших трьох групах: друга група з 20 хворих, отримала лікування за допомогою ВАХТ, третя - з 31 хворого отримала ПТ, четверта група - 49 хворих, які відмовились від спеціального лікування і отримали симптоматичну терапію (СТ). В подальшому ці групи мають назву "ВАХТ", "ПТ" і "СТ" відповідно. Після стратифікації в групах "ВАХТ+ПТ" і "ВАХТ" була проведена рандомізація хворих методом послідовних номерів із застосуванням вибірки випадкових чисел. Для формування груп "ПТ" і "СТ" використали принцип ретроспективної рандомізації, який дозволяє врахувати попередній клінічний матеріал.

Відбір хворих для дослідження та лікування здійснювали за наступними критеріями:
1. поширений нерезектабельний пухлинний процес підшлункової залози (місцево-поширений та/або з метастазами у печінку), який відповідає T3-4N0-1M0-1 (III-IVB стадії) за класифікацією TNM (5-е видання, 1997 р.) [243];
2. морфологічне підтвердження наявності злоякісного процесу;
3. вік до 75 років;
4. фізичний стан не нижчий 50 - 60 балів за шкалою Карновського;
5. задовільні клінічно-лабораторні показники.
Критерії, які виключали можливість проведення комплексного лікування:
1. наявність ускладнень основного захворювання, які виключають проведення спеціального лікування (асцит, кахексія, анемія);
2. супутні соматичні захворювання в стадії декомпенсації;
3. наявність судинних захворювань, які виключають проведення рентгенендоваскулярної операції;
4. відмова хворого від лікування.

Розподіл хворих на поширений нерезектабельний РПЗ за статтю і віком поданий у таблицях 2.1.1 і 2.1.2.
Таблиця 2.1.1

Розподіл хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози за статтю (144 хворих)

СтатьГрупи хворихВАХТ + ПТВАХТПТСТn%n%n %n %чоловіки3068178513423367жінки143231518581633Всього44100201003110049100 Примітки: n - абсолютна кількість хворих

Таблиця 2.1.2

Розподіл хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози за віком (144 хворих)

Вік (роки)Групи хворихВАХТ + ПТВАХТПТСТn%n%n %n %30 - 3912,352513,224,140 - 498181539,61020,450 - 59184110501135,41530,660 - 691636,3315825,82142,870 - 7912,315825,812,1Всього44100201003110049100 Примітки: n - абсолютна кількість хворих

Отримані данні свідчать, що всього чоловіків у 1,8 разів більше ніж жінок. Середній вік хворих в основній групі "ВАХТ+ПТ" склав - 55,7 ± 7,9, "ВАХТ" - 52,1 ± 8,4, "ПТ" - 58,4 ± 7,7 років, "СТ" - 56,3 ± 7,9, відповідно. Різниця статистично не достовірна (р>0,05). Переважно хворі були у віці 40 - 69 років (104 пацієнта, 72%), 9 хворих за віком до 40 років (6,2 %) і після 70 років - 11 хворих (7,6 %).
В залежності від розповсюдження пухлинного процесу, хворі були розподілені згідно Міжнародної класифікації злоякісних пухлин TNM (5-е видання, 1997 р.) [243] (табл. 2.1.3).
Таблиця 2.1.3
Розподіл хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози згідно класифікації TNM (144 хворих)
КритеріїГрупи хворихВАХТ + ПТВАХТПТСТn%n%n%n%T31943,212601238,71836,7T42556,88401961,33163,3N0-Х3272,7136527874490N11227,2735413510M02863,69602477,43265,3M11636,41140722,61734,7 Примітки: n - абсолютна кількість хворих
У 83 хворих (57,6%) пухлинний процес відповідав категорії T4: розповсюдження на прилеглі анатомічні структури (шлунок, ободову кишку, селезінку, великі судини), достовірних розходжень у групах за цім критерієм не відмічено (р>0,05).
Наявність метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах виявлена у 28 хворих (19,45%), достовірних розходжень за цим показником виявлено не було (р>0,05).
У 93 хворих (64,5%) був місцево-розповсюджений нерезектабельний рак підшлункової залози, 51 хворий (35,4%) мали метастази у печінку. Не було статистично достовірних розбіжностей по цьому показнику у дослідних групах (р>0,05).
Розподіл хворих в залежності від локалізації пухлини подано в табл. 2.1.4.
Таблиця 2.1.4.
Розподіл хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози в залежності від локалізації пухлини (114 хворих)
Локалізація пухлиниГрупи хворихВАХТ + ПТВАХТПТСТn%n%n %n %голівка18418401135,52040,8голівка + тіло511,41526,5714,3тіло1227,3735619,31224,5тіло + хвіст511,315722,6918,4хвіст24,531539,7--тотально24,5--26,412 Примітки: n - абсолютна кількість хворих

Пухлина розташовувалася у голівці підшлункової залози у 57 хворих (39,6%), у 37 хворих (25,6%) - в тілі, у 8 хворих (5,5%) - у хвості. Ураження тіла і хвоста підшлункової залози спостерігали у 22 хворих (15,2%), голівки і тіла - у 15 хворих (10,4%). Тотальне ураження підшлункової залози мали 5 хворих (3,4%). Не було статистично достовірних розбіжностей по цьому показнику у дослідних групах (р>0,05).
В основній групі діагноз неоперабельного рака підшлункової залози був встановлений під час симптоматичної або діагностичної операції у 22 хворих (50%). У інших 22 (50%) хворих діагноз неоперабельного раку підшлункової залози встановили на підставі клінічних і інструментальних методів досліджень (КТ і/або УЗД черевної порожнини, рентгенодуоденографії, ЕГДС). У всіх хворих діагноз аденокарциноми підшлункової залози був підтверджений цитологічним або гістологічним дослідженням.
У групах порівняння діагноз неоперабельного рака підшлункової залози був встановлений під час симптоматичної опер