Вы здесь

Оптимізація бюджетного дефіциту: західна теорія і практика

Автор: 
Гладченко Лідія Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003825
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
2.1. Загальна характеристика розрахунку бюджетного дефіциту

В теорії і практиці державних фінансів розроблене широке коло підходів до розрахунку абсолютної величини бюджетного дефіциту. Кожен з них опирається на певну організацію бюджетних доходів і видатків з тим, щоб провести аналіз фінансового стану державного господарства і впливу податково-бюджетної політики на економіку. Економісти, а також органи державної влади і управління ставлять за мету дослідити різні сторони цього впливу. Розмаїття цілей зумовило відсутність єдиного підходу до визначення бюджетного дефіциту, який задовольняв би всім вимогам аналізу. Відомі вчені М. Блейер і А. Чісті зазначають: "Хоча показник дефіциту являється, перш за все, індикатором макроекономічних наслідків фіскальної політики, ті наслідки, які політики бажають оцінити, можуть самі по собі визначити "правильний" показник дефіциту. Інакше кажучи, не існує такої речі, як фіскальний дефіцит, а є ряд альтернативних показників, кожен з яких має свої переваги і недоліки" ?98, с. 3?. На те, що жодний показник дефіциту не може задовольнити всі аналітичні та політичні цілі, вказує також американський економіст Б.П. Гербер ?97, с.513?.
Щоб показати розмаїття існуючих показників бюджетного дефіциту, звернемось до вже проведених досліджень. Відомий американський вчений А. Премчанд виділив на початку 1990-х років "щонайменше 16 видів дефіциту", представивши їх в наступній таблиці (див табл. 2.1). Всі зазначені в табл. 2.1 показники бюджетного дефіциту, крім консолідованого покриття, розраховуються по бюджетному балансу. Хоча багато з них, як буде показано в цьому розділі дисертаційного дослідження, можуть мати і ширшу базу розрахунку.
Таблиця 2.1
Концепції бюджетного балансу ?41, с.75?.
1. Загальний баланс=державні видатки - державні доходи + субсидії2. Загальний баланс без субсидій=загальний баланс - субсидії3. Зовнішній баланс=зовнішні видатки держави - державні надходження з зовнішніх джерел4. Внутрішній баланс=загальний баланс - зовнішній баланс5. Операційний дефіцит=загальний баланс - інфляційна частина процентних платежів6. Первинний дефіцит=загальний баланс - всі процентні платежі7. Поточний дефіцит/ бюджетний надлишок=поточні державні доходи - поточні видатки8. Консолідоване покриття=(а) разом з іншою частиною державного сектора;
(б) разом з квазіфіскальними рахунками центрального банку9. Циклічно нейтральний баланс=державні видатки - циклічно скориговані державні доходи10. Циклічний бюджетний ефект=загальний баланс - циклічно нейтральний баланс11. Баланс базового року=нормативний річний баланс12. Структурний бюджет=циклічний бюджетний ефект + баланс базового року13. Баланс повної зайнятості=державні видатки на повну зайнятість - доходи від повної зайнятості14. Баланс ліквідності=загальний баланс - чистий обсяг внутрішнього небанківського запозичення - чистий обсяг зовнішнього запозичення коштів15. Постійний баланс=приведена вартість всіх державних зобов'язань - приведена вартість всіх державних активів (активи, податки і т.д.)16. Баланс покоління=приведена вартість податків середнього представника свого покоління до кінця життя - приведена вартість безвідплатних виплат, які він отримає
Одні з найбільш відомих дослідників питань бюджетного дефіциту М. Блейер і А. Чісті згрупували всі його показники в три групи за наступними критеріями (див. рис. 2.1):
* в залежності від необхідного виду показника бюджетного дефіциту - загальноприйнятий підхід до розрахунку чи спеціальні показники;
* виходячи з охвату суб'єктів державного сектору, щодо операцій яких потрібно визначити дефіцит;
* виходячи з часових аспектів розрахунку бюджетного дефіциту (за рік чи більш тривалий період).
Загальноприйнятий дефіцит- касовий облік і облік на основі нарахувань
- погашення боргу
- урядові кредитиВид дефіциту, який необхідно розрахуватиСпеціальні показники дефіциту- поточні і капітальні операції
- внутрішній і зовнішній вплив
- постійні і тимчасові ефекти
- теперішнє і минуле: первинний дефіцит
- інфляція: операційний дефіцитЯк розрахувати бюджетний дефіцитЩо включається в державний сектор- дефіцит сектору державного управ-ління
- дефіцит нефінан-сового державного сектору
- дефіцит фінансо-вого і нефінансового державного сектору- фіскальні операції центрального банку
- фіскальні операції інших фінансових інститутів- оцінка фінансових активів
- оцінка реальних активівЗа який період необхідно розрахувати дефіцит- показники балансу (і дефіци-ти потоків)
- дефіцити з вклю-ченням потенцій-них вимог- соціальне страхування
- урядові гарантії
Рис. 2.1. Показники бюджетного дефіциту ?110, с.62?.

На рис. 2.1, де зображено погляд на показники дефіциту М. Блейера і А. Чісті, окреслені аспекти коригувань, які здійснюються в ході розрахунків (наприклад, врахування впливу минулих державних операцій на показник бюджетного дефіциту), або проблеми аналізу (зокрема, включення фіскальних операцій центрального банку до розрахунку дефіциту).
Загальновизнаними міжнародною спільнотою являються аналітичні підходи, запропоновані Міжнародним валютним фондом (МВФ) і опубліковані в "Положенні зі статистики державних фінансів" ?69? (далі - Положення СДФ). МВФ розробив базову методику розрахунку бюджетного дефіциту на основі загальноприйнятого підходу, а також ряд альтернативних концепцій, які представляють собою коригування базового підходу і акцентують увагу переважно на джерелах фінансування дефіциту. Як зазначається у Положенні СДФ, альтернативні показники можуть застосовуватися в особливих умовах для виміру суттєвих аспектів впливу держави на економіку.
У даному дослідженні показники бюджетного дефіциту розглядатимуться, виходячи з такого їх групування:
I. традиційний або загальноприйнятий дефіцит (власне метод його розрахунку створює базу для всіх інших пі