Вы здесь

Лікування хронічного больового синдрому у онкологічних хворих методом хімічного нейролізису

Автор: 
Ісаєв Віктор Павлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003943
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих.
Нами вивчені і проаналізовані матеріали клінічних спостережень 122 онкологічних хворих із ХБС за період з 2000 по 2004 рр. У всіх 122 хворих було проведене лікування ХБС. З них 18 пацієнтам надано допомогу в НДІ травматології та ортопедії "Медицина", 92 хворим - у Донецькому обласному протипухлинному центрі, 12 хворих одержали лікування вдома.
В залежності від методів, застосовуваних для лікування ХБС, усі хворі були розбиті на дві групи. Контрольну групу склали 60 хворих, у яких лікування ХБС проводилося за традиційною схемою - із застосуванням НАн. У контрольній групі нараховували 28 жінок і 32 чоловіків. Вік хворих коливався від 17 до 92 років. Середній вік хворих контрольної групи дорівнював 58,5±2,1 років.
Основна група була представлена 62 хворими, у яких лікування ХБС здійснювалося методами хімічного нейролізису. Серед них було 30 жінок і 32 чоловіків. Вік хворих основної групи коливався від 15 до 77 років. Середній вік хворих основної групи склав 55,9±1,7 років.
Розподіл хворих з ХБС за віком і статтю представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл онкологічних хворих з ХБС за віком і статтю

Групи
хворихВік 15-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80Усього ч ж ч ж ч Ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж Контрольна 2111227375861053822Основна 312-125477510783032
Больовий синдром у хворих контрольної і основної групи був обумовлений як місцевим рецидивом пухлини, так і наявністю віддалених метастазів у внутрішні органи, заочеревинні лімфатичні вузли, кістки кістяка з тиском, або проростанням нервових структур. Лікування проводилося інкурабельним онкологічним хворим після проведеного спеціального лікування (оперативних втручань, променевої і хіміотерапії).
У залежності від локалізації первинної пухлини, хворі розподілялися таким чином: рак верхньої губи та слинної залози - 2 (1,6%), легенiв - 13 (10,7%), молочної залози - 21 (17,2%), стравоходу і шлунка - 16 (13,1%), підшлункової залози - 4 (3,3%), нирок - 4 (3,3%), сечового міхура - 1 (0,8%), жіночих статевих органів - 12 (9,8%), передміхурової залози - 3 (2,5%), товстої кишки - 10 (8,2%), лімфогрануломатоз - 1 (0,8%), саркома м'яких тканин - 3 (2,5%), синовіальна саркома - 2 (1,6%), меланобластома шкіри - 5 (4,1%), злоякісні пухлини верхніх і нижніх кінцівок - 6 (4,9%), метастази в кістки без виявленої первинної локалізації пухлини - 19 (15,6%).
Взаємозв'язок між діагнозом, локалізацією болю і зоною загальної анестезії представлений в таблиці 2.2.
2.2. Методи оцінки болю
2.2.1. Клінічні методи оцінки болю.
З цією метою ми використовували: шкалу ВАШ, шкалу ШВО, оцінку якостi життя за шкалою ШФА і шкалою ШК.
Шкала ВАШ - це найбільш проста суб'єктивна методика оцінки болю. Оцінка провадилася в балах або у відсотках, при цьому 0 балів або 0 мм означало повну відсутність больових відчуттів, а 10 балів або 100 мм - найсильніший біль на грані терпимості [221]. Пацієнтові пропонували зробити на лінійці відмітку, що відповідає інтенсивності відчуття ним у даний момент болю. Відстань між кінцями лінійки "немає болю" і "максимально можливий біль" вимірювали в сантиметрах і округляли [222, 223].
Переваги шкали ВАШ:
1. Швидка оцінка інтенсивності болю у пацієнта, що сам визначав ступінь больових відчуттів.
2. Шкала ВАШ дозволяє визначити дійсну інтенсивність болю

Таблиця 2.2
Діагноз, локалізація болю і зона кожної анестезії в онкологічних хворих із ХБС
ДіагнозКількість хворихРівень
пункціїЛокалізація болюЗона шкірної
анестезіїIIIРак верхньої губи, слинної залози-2CV-ThIШкіра голови-шия, грудна кліткаВерхня щелепа - ключиці - край реберної дугиРак легенів67ThIII-ThIV Грудна клітка,
хребетII міжребір'я - край реберної дугиРак молочної
залози1011LII-LIII
ThIX-ThXГрудна клітка, поперекова ділянка, крижіПідребір'я - колінний суглобРак шлунка і
стравохіда79ThVI-ThVIII
ThIX-ThXЕпігастральний, загрудиний біль, поперекова ділянкаЛінія соска - лінія пупка; лінія пупка - пахова складкаРак підшлункової залози13ThIV-ThV
ThVII-ThVIIIПоперекова ділянка, ноги.IV міжребір'я - верхня третина стегнаРак нирок22LI-LII.
ThXII-LIПоперекова ділянка, крижіIV міжребір'я - край реберної дуги, верхня треть стегнаРак сечового міхура-1LI-LII.
ThXII-LIПоперекова ділянка, крижі, куприкКрила клубових кістокРак шийки, тіла матки, яєчників93ThIX-ThX
LIII-LIVГрудна клітка, поперекова ділянка, нога IV міжребір'я - край реберної дугиРак передміхурової залози21LII-LIII
LIII-LIVПоперекова ділянка, крижі, куприк, ногиКрила клубових кісток - середня третина гомілкиРак товстої кишки55ThXII-LI
LIII-LIVПоперекова ділянка, промежина, крижі, нижні відділи животаКрай реберної дуги - стопиЛімфогранулематоз -1ThI-ThII
ThIX- ThXГрудна клітка, поперекова ділянка, промежинаIII міжребір'я-пахова складка
Продовження табл. 2.2
ДіагнозКількість хворихРівень пункціїЛокалізація болюЗона шкірної
анестезіїIIIСаркома м'яких тканин21CV -ThI
ThIX-ThX
LIII-LIVГрудна клітка, поперекова ділянка, ногаКлючиця - IV міжребер'я - край реберної дуги, передні ості клубової кістки-стопиСиновіальна
саркома11LI-LII
ThIX-ThXНижній відділ живота, поперекова ділянка, нижні кінцівкиКрила клубових кісток - колінний суглобМеланобластома шкіри41ThIII-ThIV
ThI-СVГрудна клітка, спинаIII міжребір'я- VII реброОстеогенна саркома кінцівок22LI-LIIТазостегновий суглобКлючиця - IV межребір'я-край реберної дуги, передні ості клубової кістки - стопиСаркома Юінга-2LIII-LIVСтегно, сіднична ділянкаМетастази в кістки без виявленої первинної локалізації пухлини 910ThV-ThVI
LII-LIIIВерхні кінцівки, грудна клітка, поперекова область, крижі, нижні кінцівкиIII міжребір'я - лінія пупка
Примітка: I - контрольна група, II - основна група