Вы здесь

Удосконалення технології консервування, сушіння та використання зерна кукурудзи в годівлі корів і при відгодівлі бичків.

Автор: 
Глушко Людмила Тарасівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004100
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВИКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Базою для проведення досліджень було сільськогосподарське підприємство ТОВ "Осіївське" Бершадського району Вінницької області, дослідне господарство "Бохоницьке", лабораторія консервування і підвищення поживності кормів Інституту кормів УААН та кафедра технології виробництва продукції тваринництва Вінницького державного аграрного університету.
У відповідності з поставленою метою дослідження проводилися за такими напрямками:
1. Розробка технологічних прийомів консервування вологого зерна кукурудзи у кількості 600-800 г у складських приміщеннях ангарного типу без спорудження додаткових засіків на 40-60 тонн. За такою технологією неможливо проводити горизонтальну пошарову герметизацію зерна, тому нами була поставлена задача розробки вертикальної герметизації зернофуражу похилими шарами в обсязі 40-60 тонн кожний з використанням поліетиленової плівки.
2. Вплив строків зберігання в бурті зерна кукурудзи після обмолоту на витрати дизельного пального при його висушуванні.
3. Вивчення впливу консерванту на перерозподіл внутрішньої води у консервованому зерні і одночасно на прискорення віддачі вологи при наступному його висушуванні.
4. Вивчення продуктивної дії на тваринах зерна кукурудзи після обмолоту відразу висушеного, консервованого препаратом "Зернол-2" у натуральному і також висушеному вигляді. Сушку зерна проводили на агрегаті СБ-1,5. Згодовували зерно у складі раціонів дійним коровам і молодняку великої рогатої худоби при відгодівлі.
5. Оцінка забійних якостей піддослідних бичків, якості м'яса, морфологічна характеристика стінки передшлунків і сичуга, печінки та гематологічні показники: гемоглобін, цукор, резервна лужність, вміст білку, кальцію та фосфору в сиворотці крові.
6. Аналіз фракційного складу на основі сумарної розчинності поживних речовин зерна кукурудзи різних технологій заготівлі і підготовки до згодовування та вплив "захищених" фракцій крохмалю від ферментації в рубці на підвищення молочної продуктивності корів і одночасно зменшенню середньодобових приростів у молодняка великої рогатої худоби на відгодівлі.
Консервування вологого зерна кукурудзи у кількості 800 тонн у складському приміщенні ангарного типу проводили без спорудження додаткових засіків при вертикальній пошаровій герметизації зернофуражу похилими шарами в обсязі 40-60 тонн кожний. Технологічний процес такої закладки зерна подано на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Вертикальна герметизація похилими шарами вологого зерна
кукурудзи об'ємом 800 тонн у ТОВ "Осіївське"
Бершадського р-ну Вінницької області

Енергетичні еквіваленти на дизельне пальне взято з розрахунку 40 МДж/кг; електроенергія - 12,0 МДж/кВт·год.
У структурі потоку безпосередньої енергії враховуються затрати праці колективу, робота, яка виконується із застосуванням різних машин, механізмів електроенергії і витрат теплової енергії [82].
За основу впливу консерванту на перерозподіл внутрішньої води у консервованому зерні і на прискорення висушування зерна брали витрати палива на сушку зерна до стандартної вологості, яку визначали на приладі серії "Ультра".
Принцип дії приладу оснований на сушінні проби зерна інфрачервоними променями з одночасним зважуванням. Для швидкого сушіння потрібно ретельно підготувати проби, а саме: зерно повинно бути попередньо розмелене.
Зважування повинно проводитися плавно і завжди у холодній чашці ваги при виключенні інфрачервоного випромінювача.
Зважування і визначення вологості проводиться таким чином: установлюється контрольна шкала при закритій вазі на чорний колір, а потім ставиться чашка ваги для зважування і відкривається вага, наноситься рівномірним тонким шаром підготовлена проба зерна на чашку. Зважування вважається закінченим тоді, як тільки стрілка процентної ваги зупиняється на вертикальному значенні шкали (0 %). Наважка проби зерна 10 г. Після цього закривається вага, установлюється час сушіння від 5 до 30 хв. і необхідну напругу 130 вольт. Час сушіння закінчується, а вмонтований сигнальний годинник дає акустичний дзвінок і відключається інфрачервоний випромінювач. Після цього швидко звільнюється фіксатор і в гарячому стані рахується показник вологості у процентах. У випадку, якщо стрілка ваги упаде донизу, то слід закрити вагу і установити шкалу на голубий колір. Рахувати можна у діапазоні вологості 25-50 %.
У приладі стандартного використання діапазон шкали 0-25 %, 25-50 %, з кожним послідуючим переключенням діапазон вимірювання розширюється на повну ділянку, тобто можна рахувати наступним чином:
Встановлення кольору Пряме рахування вологості
чорний 0-25 %
голубий 25-50 %
жовтий 0-25 % + 50 % = 50 - 75 %
червоний 0-25 % + 75 % = 75 - 100 %
Рахування кінцевого результату вологості слід проводити відразу ж після виключення інфрачервоного випромінювання, тобто у гарячому стані. Випромінювач може бути іще раз короткочасно включений для проби точнішого результату вологості і рахувати можна при включеній лампі.
Вивчення продуктивної дії зерна кукурудзи різних технологій заготівлі, зберігання та підготовки до згодовування проводили на коровах і відгодівельному молодняку великої рогатої худоби.

2.1. Умови проведення дослідів на тваринах
Основним методичним прийомом постановки зоотехнічних досліджень на тваринах, був прийнятий принцип груп-аналогів [111].
При формуванні груп-аналогів враховували живу масу тварин, вік, стать, породу, вгодованість. Всі тварини підбирали клінічно здоровими і придатними для проведення досліджень. В кожному досліді контрольна група отримувала основний раціон. Дослідним групам вводили досліджуваний фактор в залежності від вимоги методики. Годівлю тварин проводили враховуючи вік, живу масу та заплановані середньодобові прирости [63; 67; 109]. Утримання молодняка, великої рогатої худоби стійлове, прив'язне. Годували тварин була 3-х разовою.
При складанні раціонів