Вы здесь

Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні

Автор: 
Маслій Вадим Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U004305
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Статистичні методи аналізу показників інвестиційної діяльності

У ринкових умовах суб'єкти господарювання можуть здійснювати грошові вкладення в різні об'єкти інвестування: фізичні активи, нематеріальні активи, різного роду цінні папери та статутні фонди інших підприємств (фінансові інвестиції). Тому початковим етапом статистичного дослідження інвестиційної діяльності, на нашу думку, є групування інвестицій за видами та структурний аналіз на основі визначення питомої ваги кожного з них в загальному обсязі. Такий підхід дозволить відкинути несуттєві, нетипові для досліджуваної сукупності підприємств і спрямувати весь арсенал статистичних методів на глибоке та повне дослідження основних напрямків інвестиційної діяльності. На сучасному етапі розвитку статистичної науки та практики для кожного напрямку інвестиційної діяльності розроблені системи статистичних показників, зокрема система показників для статистичного дослідження фінансових інвестицій, капітальних вкладень, тому необхідно визначитись, які саме показники доцільно застосувати, для реалізації мети та завдань дослідження.
Досліджуючи структуру інвестицій (табл. 2.1), бачимо, що протягом 1998 - 2000 рр. цукрові заводи Подільського регіону, крім інвестицій в основний капітал, здійснювали фінансові інвестиції. Це здійснювалось у той період, коли відбувався процес приватизації підприємств цієї галузі, внаслідок чого практично всі вони стали відкритими акціонерними товариствами (Ялтушківський цукровий завод Вінницької області на сьогоднішній момент залишився у державній власності). Саме тоді цукрові заводи Тернопільської області здійснювали довгострокові фінансові інвестиції. Так, зокрема, ВАТ "Бучацький цукровий завод" у 1998 р. здійснив фінансові інвестиції на суму 12,0 тис.грн., ВАТ "Чортківський цукровий завод" у 1999 р. - на суму 46,0 тис.грн., ВАТ "Хоростківський цукровий завод", ВАТ цукровий завод "Поділля", ВАТ "Кременецький цукровий завод" в 1999 р. - на суму 69,0 тис. грн.
Оскільки питома вага фінансових інвестицій у загальному обсязі за період з 1996 - 2002 рр. незначна (коливається в межах від 0,06% до 0,5% загального обсягу), до того ж цей вид інвестицій є нетиповим напрямком вкладання коштів (фінансові інвестиції здійснювалися лише протягом 1998 - 2000 рр.), вважаємо доцільним аналізувати тільки реальні інвестиції, тобто інвестиції в основний капітал.
Таблиця 2.1
Структура інвестицій цукрових заводів Подільського регіону
за 1996 - 2002 рр. за видами (відсотків)*
Види інвестицій1996199719981999200020012002Інвестиції в основний капітал10010099,9499,7599,5100100Фінансові інвестиції--0,060,250,5-- * - розраховано на основі даних статзвітності, форма 2-кб річна

Для більш детального аналізу взаємозв'язків та взаємозалежностей процесу інвестиційної діяльності виникає необхідність побудови економіко-статистичних моделей.
При побудові моделей на основі динамічних рядів однією із вимог, зокрема на думку Г.С.Кільдішева [118], є впорядкованість у часі статистичних даних, тобто недопустимість використання рядів з пропущеними рівнями. Аналізуючи дані додатку Б, бачимо, що не всі заводи постійно здійснювали інвестиційну діяльність протягом досліджуваного періоду. Тому для подальшого аналізу із загальної сукупності нами відібрані 34 підприємства, які здійснювали інвестиції протягом всього досліджуваного періоду.
Основними в системі статистичних показників інвестицій в основний капітал є абсолютні показники, які характеризують їх обсяг та динаміку. Вони можуть використовуватися для оцінки економічного потенціалу регіону та його основних складових, у процесі аналізу відтворення основних фондів у досліджуваній галузі.
Аналіз таблиці 2.2 свідчить, що в загальному по Подільському регіону обсяг інвестицій зріс за 7 років на 63,9%, зокрема у Вінницькій області - на 30,2%, Тернопільській - на 6,3% та Хмельницькій - на 166,8%.
Таблиця 2.2
Показники динаміки інвестицій в основний капітал у розрізі областей Подільського регіону*
199619971998199920002001200212345678Подільський регіон, тис. грн.24604143182027218473133942515440317Базисні темпи росту, %100,058,282,475,154,4102,2163,9Ланцюгові темпи росту, %-58,2141,691,172,5187,8160,3

Продовження табл. 2.2
12345678Вінницька область,
тис. грн.8452444174291009776221142711001Базисні темпи росту, %100,052,587,9119,590,2135,2130,2Ланцюгові темпи росту, %-52,5167,3135,975,5149,996,3Тернопільська область, тис. грн.85872589488973033749369130Базисні темпи росту, %100,030,256,98,53,957,5106,3Ланцюгові темпи росту, %-30,2188,814,946,21464,7184,9Хмельницька область, тис. грн.75657282795476465435879120186Базисні темпи росту, %100,096,3105,1101,171,8116,2266,8Ланцюгові темпи росту, %-96,3109,296,171,1161,7229,6 * - Дані додатку А

Аналіз наведених даних за допомогою ланцюгових та базисних темпів росту (табл. 2.2) дозволяє зробити наступні висновки:
1. Базисні темпи росту показують, що за період з 1997 - 2000 рр. в Подільському регіоні відбувалися різкі коливання обсягів інвестицій. В 2000 р. обсяг інвестицій в основний капітал становив практично 50 % від прийнятого за базу рівня 1996 р. В 2001 р. інвестиційна активність зростає, і в 2002 р. заводи інвестували в основний капітал в 1,6 рази більше коштів порівняно з 1996 роком.
2. Ланцюгові темпи росту свідчать про відсутність чіткої тенденції до зниження чи зростання протягом всього періоду. Загальні обсяги інвестицій в основний капітал цукрових заводів Подільського регіону змінюються стрибкоподібно і на певних часових інтервалах (1996 - 1999 рр., 2000 - 2002 рр.) спостерігаються різкі перепади, про що наочно свідчить рис. 2.1.