Вы здесь

Розвиток льонопромислового підкомплексу України.

Автор: 
Єсипчук Тетяна Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004316
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬОНОПРОМИСЛОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
2.1. Сучасний стан розвитку виробництва льону-довгунця в Україні та світі

В останні роки у світі спостерігається підвищення інтересу до використання натуральних волокон, поміж яких визначне місце посідає лляне. Актуальність подальшого розвитку виробництва та використання льону-довгунця в Україні та світі зумовлена такими факторами:
* обмеженістю джерел сировини для виробництва штучних волокон, а луб'яні волокна належать до категорії постійно поновлюваної природою сировини;
* сприяння підвищенню ступеня екологізації середовища існування людей у зв'язку із широким застосуванням продукції з льону;
* зменшення антропологічного навантаження на природне середовище шляхом використання льоноволокна при виробництві композиційних матеріалів, що легко піддаються утилізації;
* попередження вирубки лісів, що останнім часом стають лімітуючим компонентом навколишнього середовища, робить доцільним застосування волокна та костри льону для виробництва целюлози, різних видів паперу і картону.
Відзначимо, що в Україні льонопромисловий підкомплекс порівняно з бавовнопромисловим і шовкопромисловим, кінцевою продукцією яких є також тканини, має завершений цикл виробництва: від виробництва сировини до одержання тканин. Цей фактор обумовлює його конкурентні переваги над зазначеними підкомплексами, оскільки вони потребують повністю чи частково імпорту сировини.
Важливою передумовою формування і подальшого ефективного розвитку льонопромислового підкомплексу є його сільськогосподарська ланка, яка постачає сировину для наступних стадій переробки, що вже забезпечують доведення готової продукції до споживача. Саме тому дослідження стану функціонування підкомплексу починаємо з аналізу тенденцій виробництва льону-довгунця.
Протягом 1990-2002 років відбулися кількісні й якісні зміни у виробництві льоноволокна як у світі, так і в Україні (табл. 2.1-2.3).
Таблиця 2.1
Виробництво льоноволокна у світі *
Показники Роки2002 до 1990, %19901996199719981999200020012002Зібрана площа, тис. га1039,0546,6452,0459,2481,1437,4509,6464,244,7Виробництво, тис. тонн687,7585,9421,2416,5497,3506,0631,2784,4114,1Урожайність, ц/га6,610,79,39,110,311,612,416,9256,1 * Agricultural Data - faostat // http://www.fao.org./faostat
Перш за все, відмітимо суттєве скорочення посівних площ під льон-довгунець у країнах світу, які з 1990 р. по 2002 рік зменшилися в 2,2 раза. Позитивною стороною у виробництві льоноволокна є тенденція підвищення урожайності культури: за аналізований період вона збільшилась у 2,6 раза. Так, якщо у 1990 році середньосвітова урожайність льону (в перерахунку на волокно) становила 6,6 ц/га, то у 2002 р. - 16,9 ц/га. За рахунок росту продуктивності культури виробництво льоноволокна у світі за аналізований період збільшилось на 14,1%. Ця тенденція спостерігається на фоні зниження виробництва культури у пострадянських країнах. Основною причиною різкого зменшення світових площ посіву льону-довгунця є їх катастрофічне скорочення у колишніх країнах Радянського Союзу, насамперед в Україні, Росії та Білорусії (у 1990 р. на країни СРСР припадало 73% усіх площ посіву льону в світі). Падіння льоновиробництва у вищезазначених країнах, а отже і зменшення поставок льоноволокна на світовий ринок стало своєрідним імпульсом до збільшення посівних площ і нарощування виробництва цієї культури в країнах Західної Європи, у тому числі тих, які раніше її не вирощували (Іспанія, Великобританія, Фінляндія, Швеція). Це призвело до структурних змін у виробництві льоноволокна (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Виробництво льоноволокна у країнах світу *
Країна1990 рік1996 рік2001 рік2002 ріктис.
тонн%тис. тонн%тис. тонн%тис. тонн%Китай243,335,4266,445,4345,754,8524,866,9Великобританія--21,03,628,04,428,03,6Єгипет12,01,712,52,17,11,17,20,9Іспанія--22,23,811,01,711,01,4Нідерланди40,05,828,84,924,73,924,73,1Франція77,011,257,09,775,011,975,09,6Чехія22,4х3,318,33,117,72,817,72,3СРСР245,035,6------ Білорусія66,09,649,18,431,55,026,03,3 Росія71,010,359,010,158,09,236,14,6 Україна108,115,718,03,112,31,911,01,4Інші країни47,97,033,63,421,23,322,92,9Всього687,7100,0585,9100,0631,2100,0784,4100,0 * Agricultural Data - faostat // http://www.fao.org./faostat
У світовому виробництві волокна льону лідируюче положення належить Китаю. У 2002 р. в цій країні вироблялося 66,9% світового обсягу волокна проти 35,4% у 1990 році. Країни Європейського Союзу у 2002 році виробляли 17,7% льоноволокна у світі, серед них провідне місце належить Франції - 53,9% від обсягу виробництва країн ЄС, або 9,6% світового. Наступними за обсягами виробництва волокна є Росія (4,6%) і Білорусія (3,3%).
Слід констатувати, що Україна втратила свої позиції. У 1990 році наша держава посідала друге місце у виробництві волокна з часткою 15,7% проти 1,4% у 2002 році. З 1990 по 2002 рік виробництво льоноволокна в Україні зменшилось у 9,8 раза. Спад в льонарстві характеризується значним зменшенням посівних площ (у 2002 році вони становили 14,5% до 1990 р.), і зниженням урожайності, яка в 3,7 раза нижча середньосвітої. Більш ніж у 7 разів зменшилось також виробництво льононасіння (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Виробництво льону-довгунця в Україні (всі категорії господарств)
ПоказникиРоки2002 до 1990, %19901996199719981999200020012002Зібрана площа, тис. га169,454,6331,8825,9221,0419,823,6424,6314,5Валовий збір, тис. тонн
льон в перерахунку на волокно108,117,89,39,35,68,012,311,010,2насіння51,310,75,14,73,95,46,47,013,6Урожайність, ц/га
льон (в перерахунку на волокно)6,43,32,93,62,74,25,24,570,3насіння3,01,71,61,81,92,72,82,893,3
Розрахунки, проведені за методом ланцюгов