Вы здесь

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості у перепелів за різних рівнів вітаміну А у комбікормі

Автор: 
Кондратюк Вадим Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004682
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Матеріал та загальна методика
Дослідження проводились в умовах експериментальної бази кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного Національного аграрного університету. Виробнича перевірка проведена у ДП "Обрій" ЗАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" Баришівського району Київської області. Відповідно до завдань досліджень були проведені два науково-господарські досліди: перший - з 1 вересня по 31 грудня 2002 р., другий - з 15 січня по 14 травня 2003 р.
Матеріалом для першого досліду служили перепели породи японський перепел. Дослід проводився за методом груп. Відповідно до цього було відібрано 160 голів перепелів віком 49 діб, з яких за принципом аналогів сформували 4 групи - контрольну і 3 дослідні, по 40 голів (30 самок і 10 самців) у кожній. Аналогів підбирали за віком і живою масою. Птахи були одержані і вирощені в однакових умовах з метою створення максимально можливої ідентичності при проведенні експериментів.
Протягом зрівняльного періоду тривалістю 14 днів перепели всіх груп споживали комбікорм контрольної групи. Основний період, що тривав 120 днів, був поділений на чотири підперіоди тривалістю по 30 днів кожний.
Піддослідне поголів'я утримували у шестиярусній клітковій батареї, де у кожній клітці розміром 60 x 40 х 20 см розміщували по 20 голів (15 самок і 5 самців). При цьому площа на одну голову становила 120 см2, фронт годівлі - 2 см, напування - 1 см.
Перепели всіх груп одержували повнораціонний комбікорм у розсипному вигляді двічі на день (вранці та ввечері). Готували комбікорми для кожної групи окремо з розрахунку на 4 дні використання. Уведення до комбікорму препарату вітаміну А здійснювалось для кожної групи окремо згідно із схемою досліду (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Схема науково-господарських дослідів
ГрупаВміст вітаміну А в 1 кг корму, тис. ІОзрівняльний періодосновний період Перший науково-господарський дослід1 - контрольна10102 - дослідна1043 - дослідна1064 - дослідна108 Другий науково-господарський дослід1 - контрольна10102 - дослідна10123 - дослідна10144 - дослідна1016
При уведенні препарату вітаміну А у комбікорм використовувався метод вагового дозування та багатоступеневого змішування.
Відмінність у годівлі перепелів піддослідних груп полягала у кількості спожитого вітаміну А. У раціонах перепелів рівень вітаміну А регулювали за рахунок уведення сухого стабілізованого препарату "Rovimix", в 1 г якого містилося 500 тис. ІО вітаміну А.
Протягом досліду проводився облік несучості, збереженості поголів'я, маси яєць та живої маси перепілок, витрат комбікормів. Під час досліду визначали морфологічний і хімічний склад яєць та їх інкубаційні якості.
На фоні першого науково-господарського досліду був проведений фізіологічний дослід з вивчення перетравності кормів та обміну азоту, кальцію і фосфору. Для цього у віці 123 доби з кожної групи за принципом аналогів відбирали по 3 перепілки, яких розміщували індивідуально у спеціально обладнаних клітках.
Дослід з вивчення перетравності поживних речовин та балансу елементів проводився індивідуальним методом.
Тривалість підготовчого періоду у фізіологічних дослідах становила 3 доби, основного - 6 діб. В основний період проводився облік кількості спожитих комбікормів, виділеного посліду та знесених яєць. Послід збирали два рази на добу: вранці та ввечері. Консервування посліду проводилось 20%-м розчином соляної кислоти з розрахунку 5 мл на 100 г маси відібраного зразка. Середні зразки комбікормів для аналізу відбиралися у поліетиленові пакети щоденно при зважуванні добової даванки корму.
До закінчення фізіологічного досліду відібрані зразки комбікорму, яєць і посліду зберігались у холодильнику у ретельно закритій тарі.
Для вивчення впливу більш високих рівнів вітаміну А на продуктивність та обмін речовин перепілок був проведений другий науково-господарський дослід, для якого відібрали 160 голів перепелів віком 49 діб, з яких за принципом аналогів сформували 4 групи, по 40 голів у кожній.
Методика досліджень та умови, в яких утримувалося піддослідне поголів'я, були такими самими як і при проведенні першого науково-господарського досліду.
З метою комплексного вивчення впливу добавок вітаміну А на стан систем організму несучок на початку, в середині та у кінці досліджень проводився забій птиці та відбір зразків крові й печінки для біохімічних досліджень. Для цього з кожної групи було забито по 3 перепілки.

2.2. Методи досліджень
Несучість птиці оцінювали з розрахунку на початкову та середню несучку, а також за показником інтенсивності несучості за кожний місяць яйцекладки та за весь період досліду. Облік несучості проводили щоденно за кількістю знесених яєць від перепілок кожної групи.
Живу масу перепелів визначали індивідуальним зважуванням на вагах ВЛКТ-500 на початку та в кінці досліду [104].
Масу яєць встановлювали зважуванням на вагах ВЛКТ-500 протягом п'яти суміжних днів у кінці кожного місяця яйцекладки.
Оцінку морфологічних показників якості яєць здійснювали згідно з рекомендаціями ВНДТІП [111]. Добір яєць для оцінки проводили за принципом випадкової вибірки в кінці кожного підперіоду досліду.
Індекс форми яйця визначали як відношення його поперечного діаметра до поздовжнього, виражене у відсотках. Для вимірів діаметра користувались штангенциркулем.
Товщину шкаралупи вимірювали мікрометром з точністю до 0,01 мм на трьох ділянках: екваторіальній частині, тупому та гострому кінцях. Відносний вміст білка, жовтка та шкаралупи виражали у відсотках до маси яйця.
Співвідношення білка до жовтка вираховували шляхом ділення маси білка на масу жовтка.
Інкубацію яєць проводили в інкубаторі "Ника-6". Було проведено чотири закладання яєць. Оцінку інкубаційних якостей яєць робили згідно з рекомендаціями ВНДТІП [111].
Протягом пе