Вы здесь

Сторонні тіла стравоходу, діагностика і лікування

Автор: 
Гребенюк Юрій Степанович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004725
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальна характеристика досліджуваних пацієнтів
У чотирьох клінічних розділах роботи описані дані дослідження пацієнтів з
підозрою на стороннє тіло стравоходу з 1999 по 2002 рр. Обстеження проводилось
на базі ЛОР - центру Центральної клінічної лікарні міста Києва, який надає
цілодобову ургентну допомогу дорослому населенню із сторонніми тілами
стравоходу.
За цей час, на пункт невідкладної ЛОР–допомоги звернулось 2677 пацієнтів із
сторонніми тілами стравоходу, рото - та гортаноглотки. Вони склали 5% від
загальної кількості пацієнтів, що звернулись за невідкладною ЛОР-допомогою.
Після проведення орофарингоскопії та непрямої гіпофарингоскопії з числа
досліджуваних були виключені 1114 (42%) пацієнта зі сторонніми тілами рото-та
гортаноглотки. На рентгенологічне обстеження із підозрою на стороннє тіло
стравоходу було направлено 1531 (58%) пацієнта. Питома вага числа пацієнтів з
підозрою на стороннє тіло стравоходу з 1999 по 2002 роки від загальної
кількості хворих, які звернулись за невідкладною ЛОР допомогою склала 3%. В
досліджувані групи не ввійшли 1210 (46%) особи, у яких не було виявлено
сторонніх тіл стравоходу.
Отже, у клініку було госпіталізовано 321 пацієнт, що склало 12% від усіх
випадків попадання стороннього тіла у травний тракт, та 21% від усіх пацієнтів,
які пройшли рентгенологічне обстеження із приводу підозри на стороннє тіло
стравоходу.
Всі досліджувані пацієнти були розподілені на чотири клінічні групи:
1. 180 (57%) хворих зі сторонніми тілами стравоходу яким проводилось
рентгенологічне обстеження за різними методиками та враховувалась наявність
патології шийного віділу хребта. Крім того, визначались показання для
проведення ригідної і фіброезофагоскопії та виду знеболення. З метою
діагностики стороннього тіла на фоні пошкоджень слизової оболонки
застосовувалась діагностична проба з лікарським препаратом “Алмагелем А”.
Проводилось ендоскопічне дослідження і видалення сторонніх тіл стравоходу.
Також фіксувались пошкодження слизової оболонки стравоходу під час
ендоскопічного дослідження.
2. 26 (8%) хворих зі сторонніми тілами грушоподібних синусів та пошкодженями
слизової оболонки гортаноглотки, у яких при попередньому проведені непрямої
гіпофарингоскопії та рентгенологічного обстеження стороннє тіло не було
виявлено. Цим хворим проводився пальпаторний прийом зміщення гортані при
виконані непрямої гіпофарингоскопії. Крім цього з метою діагностики сторонього
тіла на фоні пошкоджень слизової оболонки застосовувалась діагностична проба з
лікарським препаратом “Алмагелем А”. З діагностичною метою проводилась
ендоназальна фіброгіпофарингоскопія.
3. 59 (18%) пацієнтів з поверхневими та глибокими пошкодженнями слизової
оболонки стравоходу, яким проводилась діагностична проба з лікарським
препаратом “Алмагелем А” та контрастне рентгенологічне обстеження з
обволікаючими препаратами.
4. 56 (17%) хворих зі сторонніми тілами стравоходу та запальними ускладненнями.
Яким проводилось рентгенологічне, езофагоскопічне, ультразвукове дослідження
стравоходу та спіральна комп’ютерна томографія. Розподіл пацієнтів по нозології
наведено на рисунку 2.1.
Рис. 2.1. Розподіл пацієнтів по нозології захворювання.
Як видно з діаграми, розподілення по статі становило 36% чоловіків та 64%
жінок. Вік хворих коливався від 15 до 92 років. Пацієнти молодші 15 років з
досліджуваних груп виключались.
Результати розподілу хворих за віком і статтю подані у таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Розподіл пацієнтів за віком та статтю
Вікові групи
Чоловіки
Жінки
Всього
Абс.
Абс.
Абс.
Від 15 до 20
1,2
1,8
11
Від 21 до 30
12
13
25
Від 31 до 40
18
26
Від 41 до 50
26
44
14
70
22
Від 51 до 60
27
53
17
80
24
Від 61 до 70
24
42
13
66
21
Від 71 до 80
13
18
31
10
Від 81 до 90
0,8
3,2
12
Всього
117
36
204
64
321
100
Наведені у таблиці дані свідчать, що частіше сторонні тіла стравоходу
зустрічались у віковому діапазоні від 41 до 70 років, що склало 67% випадків.
Найменша кількість – 3% хворих зафіксована у віковому діапазоні від 15 до 20
років.
На основі класифікацій Б.С. Розанова (1961) і В.И. Белоконева (1996) нами були
визначені рівні затримки сторонніх тіл на вході в стравохід, шийному, грудному
та черевному відділі стравоходу. Розподіл пацієнтів в залежності від рівня
затримки стороннього тіла у стравоході наведено на рис. 2.2.
Як видно з діаграми (рис. 2.2) рівень затримки сторонніх тіл стравоходу був
різним, так у 10% пацієнтів вони розташовувались у вході до стравоходу, в 77% у
шийному відділі, в 11% – у грудному та 2% у черевному відділі стравоходу. Наші
дані співвідносятся з даними різних авторів, які стверджують, що сторонні тіла
в основному затримуються в місцях звужень стравоходу, як фізіологічних, так і
викликаних патологічним процесом [104; 102;126].
Рис. 2.2. Розподіл пацієнтів в залежності від рівня затримки стороннього тіла
у стравоході.
Данні анамнезу дозволили з'ясувати основні причини попадання сторонніх тіл у
грушоподібний синус та стравохід, які представлені табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Причини попадання сторонніх тіл у грушоподібний синус та стравохід
Причина попадання
Сторонні тіла
Грушоподібного синуса
Стравоходу
Абс.
Абс.
Недбалість при їжі
15
37,7
103
57,2
Зубо-щелепна
34,7
55
30,5
Патологія стравоходу
12
6,8
Вживання алкоголю
3,8
10
5,5
Медичні маніпуляції
3,8
Всього
26
100
180
100
Як видно із даних таблиці, основні причини попадання сторонніх тіл
грушоподібного синуса