Вы здесь

Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра

Автор: 
Корнієнко Володимир Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U000036
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
ДОСЛІДНА БАЗА, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА
В основу роботи лягли результати експериментальних досліджень, проведених
протягом 1996 – 2004 років на базі Дніпровського виробничо-експерментального
осетрового рибничого заводу. Частина прямих дослідів із вирощування молоді
проводилася в акваріальній кафедрі рибництва Херсонського державного аграрного
університету.
Дослідне господарство розташоване в степовій зоні України, з помірно жарким
кліматом з м’якою зимою. Сума річних температур 3300-3400оС [200]. Рельєф
місцевості відноситься до Причорноморській западини, у більшості територія його
рівнинна з великою кількістю подів, а територія, що прилягає до Дніпра,
характеризується хвилястим рельєфом з достатньо розвиненою системою балок.
Ґрунтовий покрив представлений темно-каштановими ґрунтами, складеними із
перегнилих залишків водолюбних рослин у різному співвідношенні з мулистими
частинками. Під цим шаром ґрунту на глибині 20-30 см починаються мулові супесі
та суглинки [201].
Річна сума опадів коливається у межах 350-470 мм зі змінами по роках від
140-160 до 600-650 мм. Найбільш дощовий місяць – липень (350-360 мм), найбільш
сухий – березень (20-29 мм). Характерні тривалі бездощові періоди протягом
50-60 днів. Висока ймовірність посухи значною мірою впливає на стан водойм з
атмосферним живленням [202].
Найчастіше у цьому регіоні на протязі року спостерігаються вітри західного та
північного напрямків. Майже у половині випадків це північні, північно-східні та
північно-західні вітри. Швидкість вітру у середньому за рік складає 4-5 м/с
[202].
Зона в цілому сприятлива для культивування помірно-теплолюбивих та теплолюбивих
видів риб, до яких належить об’єкт досліджень в межах дисертаційної роботи.
В якості експериментального матеріалу для постановки досліджень правили
передличинки та личинки російського осетра, які були використані для
експериментальних робіт по вивченню впливу температури та технологічних
параметрів середовища на ефективність вирощування личинок російського осетра до
життєстійких стадій. За походженням експериментальний є продуктом, який було
отримано в процесі робіт автора, пов’язаних із штучним відтвореням російського
осетра. При цьому зроблена спроба встановити взаємозв’язок між якістю плідників
і нащадків на фоні термічного режиму.
Приділяючи особливу увагу впливу температури води та технологічним параметрам,
в процесі вирощування личинок дослідження супроводжувалися постійним контролем
абіотичних параметрів середовища ( табл. 2.1 ) .
Таблиця 2.1
Об’єм зібраного та обробленого матеріалу
Показники
Кількість проб, аналізів
Фізико-хімічний аналіз:
- повний гідрохімічний аналіз
72
- термічний та кисневий режим
1290
Іхтіологічний аналіз:
- морфометрична характеристика
56
- показники плодючості
214
- біопсія
169
- визначення вікової структури нерестового стада
35
- морфологічні показники личинок
288
- темп росту
288
Фізіолого-біохімічний аналіз:
- аналіз вгодованості плідників
316
- біохімія
43
Математичний аналіз
11
Температура води в дослідних ємностях визначалася за допомогою водного
термометру один раз на три години з виведенням середньодобових показників.
Відбір гідрохімічних проб та їх аналіз проводилися за загальноприйнятими в
рибогосподарських дослідженнях методиками [203]. Приймаючи до уваги специфіку
експериментальних робіт, цілі та задачі досліджень, при очевидні схожості
хімізму води басейнів, головна увага приділялася контролю вмісту кисню у воді.
Контроль кисневого режиму басейнів здійснювався шестиразово на добу з допомогою
термооксіметру та із застосуванням відомих методик [204].
Загальна схема досліджень складалася з ряду експериментів, направлених на
вивчення впливу температури та технологічних параметрів середовища на
ефективність відтворення і вирощування личинок російського осетра в умовах. При
цьому головна увага приділялася окремим моментам біотехнології штучного
відтворення, тісно пов’язаних з одержанням життєстійкої молоді осетрових на
етапах раннього постембріогенезу ( рис. 2.1 ).
Переднерестове витримування плідників, гормональна стимуляція, відбір статевих
продуктів, їх запліднення та подальша інкубація ікри проводилися за відомими
рекомендаціями [63, 65].
В дослідженнях, направлених на визначення оптимальних розмірно-вагових
показників плідників російського осетра, нами було поставлено дві серії
дослідів. В першій серії вся аналізуєма вибірка була розподілена на
розмірно-вагові групи із розмахом 10 см та 5 кг. За критерій аналізу було
обрано величину абсолютної та відносної робочої плодючості, визначення яких
проводилося із застосуванням об’ємного методу згідно загальновживаних методик
[205].
Відсоток запліднення ікри визначався на стадії другого дроблення згідно
існуючих рекомендацій [ 63 ]. Технологія інкубації ікри була традиційною. За
результатами інкубації фіксувалися загальноприйняті рибогосподарські показники,
такі як термін інкубації, термін та відсоток викльову вільних ембріонів з
урахуванням температури води.
Вплив термічного режиму та технологічних параметрів на ефективність відтворення
і вирощування личинок російського осетра до життєстійких стадій

v

Напрямки удосконалення технології вирощування личинок російського осетра

v

Вплив термічного режиму на ефективність вирощування личинок
Вплив щільності посадки на ефективність вирощування личинок
Вплив терміну вирощування на якість отриманих личинок
Вплив кратності годівлі та