Вы здесь

Державне регулювання фінансової діяльності та ціноутворення природних монополій в Україні

Автор: 
Чураков Ярослав Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U000094
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Природні монополії в Україні та напрямки їх регулювання
2.1. Аналіз фінансового стану підприємств природних монополій
Розробка пріоритетів довгострокової програми державного регулювання ринків ПМ в
Україні вимагає дослідження їх сьогоднішнього стану та визначення тих
тенденцій, що склались і що визначають умови подальшого розвитку. Такий підхід,
як врахування тенденцій розвитку ПМ, аналіз позитивного та негативного досвіду
їх регулювання, дозволяє враховувати прорахунки минулих років, визначати
специфічні характеристики окремого ринку ПМ, що зумовлюють необхідність
вироблення підходів та заходів при їх регулюванні.
Сьогодні в Україні склалась така ситуація, що на ринках ПМ функціонують
підприємства–монополісти, які одночасно займаються і потенційно конкурентними
видами діяльності. Окремі структурні підрозділи цих підприємств–монополістів,
що працюють на ринку ПМ, є інтегрованими у загальну структуру та працюють на
однакових умовах (поточне фінансування, амортизаційна політика, оновлення
основних фондів тощо) [94, с. 42]. Такими підприємствами–монополістами, які
кваліфікуються Антимонопольним комітетом України як суб‘єкти природних
монополій, є у такій галузі, як електроенергетика, Державне підприємство
“Національна енергетична компанія “Укренерго”, у галузі залізничного транспорту
“Державна адміністрація залізничного транспорту”, у галузі трубопровідного
транспорту НАК “Нафтогаз України”, ДАТ “Магістральні трубопроводи “ДРУЖБА”, ДАТ
“Придніпровські магістральні трубопроводи”, ДК “УКРТРАНСГАЗ”, у галузі
авіаційного транспорту ДП “АЕРОРУХ”, у галузі функціонування водної
транспортної інфраструктури “Одеський державний припортовий завод”, у галузі
зв‘язку Українське державне підприємство поштового зв‘язку “УКРПОШТА”, Концерн
“РРТ” та ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” (див. табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Перелік пiдприємств - субўєктів природних монополій, що займають монопольне
становище на внутрішньому ринку
Вид економічної діяльності
Суб'єкт підприємницької діяльності
Місце
знаходження
Товарна група
Виробництво та розподiлення електроенергiї
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
м. Київ
Передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами
Виробництво та розподiлення електроенергiї
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
м. Київ
Диспетчерське забезпечення централізованого розподіду електричної енергії
Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту з транспортування сирої нафти та
нафтопродуктiв
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
м. Київ
Транспортування нафти магістральними трубопроводами
Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту з транспортування сирої нафти та
нафтопродуктiв
Державне акціонерне товариство "Магістральні нафтопроводи "ДРУЖБА"
м. Львів
Транспортування нафти магістральними трубопроводами
Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту з транспортування сирої нафти та
нафтопродуктiв
Державне акціонерне товариство "Придніпровські магістральні нафтопроводи"
м. Кременчук
Транспортування нафти магістральними трубопроводами
Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
м. Київ
Транспортування природного газу магістральними газопроводами
Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту з транспортування газу
Дочірня компанія "УКРТРАНСГАЗ"
м. Київ
Дiяльнiсть авiацiйного пасажирського транспорту, пiдпорядкованого розкладу
Державне підприємство "АЕРОРУХ"
м. Київ
Послуги управління з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден
Наземний транспорт
Державна адміністрація залізничного транспорту
м. Київ
Послуги користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами
та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного
транспорту
Функцiонування водної транспортної iнфраструктури
Одеський державний припортовий завод
м. Одеса
Спеціалізовані послуги транспортного терміналу з прийому, охолодження,
зберігання та перевантаження аміаку
Пошта та зв'язок
Українське державне підприємство поштового зв'язку "УКРПОШТА"
м. Київ
Поштовий зв'язок загального користування
Зв'язок
Концерн "РРТ"
м. Київ
Послуги користування каналами мовлення
Зв'язок
Концерн "РРТ"
м. Київ
Послуги користування радіорелейними каналами звўязку
Зв'язок
Відкрите акціонерне підприємство "УКРТЕЛЕКОМ"
м. Київ
Місцевий телефонний зв'язок
Зв'язок
Відкрите акціонерне підприємство "УКРТЕЛЕКОМ"
м. Київ
Послуги користування некомутованими каналами зв'язку
Джерело: Антимонопольний комітет України.
Таким чином, проведення детального аналізу діяльності та фінансового стану тих
структурних підрозділів ПМ, що фактично є справжніми ПМ, можливо тільки на
підставі спеціально підготовленої інформації, що характеризує діяльність саме
тих структурних підрозділів підприємств – монополістів, що працюють на ринку
ПМ. Однак, враховуючи інтегрованість структурних підрозділів з ознаками ПМ, у
загальну економічну структуру підприємств–монополістів, що кваліфікуються в
Україні як суб‘єкти ПМ, можливим виглядає проведення загального аналізу
діяльності та фінансового стану саме цих підприємств–монополістів.
Проведення такого аналізу є складним завданням, враховуючі зміни у правилах
ведення бухгалтерського обліку у 2000 р. та зміни у формі фінансової звітності
у цей період, коли класифікація підприємств Держкомстатом України проводилась
не за кодом ЗГНГ (за галузями народного господарства), як було раніше, а за
кодом КВЕД (за видами економічної діяльності), а тому ці дані не можуть бути
порівняні.
Для проведення аналізу використовувались матеріали Держкомстату, що
розраховуються на основі даних, які містяться у статистичній звітності (бала