Вы здесь

Комплексне застосування електрофорезу пірацетаму та препаратів природного походження у корекції когнітивних змін у дітей, викликаних хронічною екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією

Автор: 
Гнідой Ігор Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000271
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз даних літератури свідчить про високу чутливість дитячого організму до
дії свинцю екологічно обумовленими дозами. Особливо небезпечним є його
нейротоксичний ефект, який проявляється труднощами в притягненні і втриманні
уваги, погіршенням пам'яті, порушенням здатності сприймати шкільну програму й
адаптуватись до умов шкільного колективу [1,2,8-11,34,37,43,48,102-111]. Проте
механізми екопатогенної дії свинцю на дитячий організм вивчені недостатньо,
рівно як і не розроблені принципи реабілітації дітей з порушеннями когнітивної
сфери, викликаними екологічно обумовленою хронічною свинцевою інтоксикацією.
Виходячи з наявних даних літератури, в основному розрізнених і найчастіше
непрямих [1,12,13,16,17], можна припускати наявність у таких дітей, поряд з
підвищеним вмістом свинцю в крові, також активації процесів ПОЛ і зниження АОЗ,
порушень з боку червоної крові, клітинної ланки імунітету, функціонального
стану печінки, роботи нирок. Це пояснює вибір використаних у роботі методів
дослідження.
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Обстежено 150 дітей віком від 4 до 15 років (середній вік – 11,5 року), які
знаходились на реабілітації в умовах денного стаціонару дитячої дорожньої
клінічної лікарні та в дитячому санаторії “Зелена гірка”. З них:
хлопчиків - 78 чол. (52%),
дівчаток - 72 чол. (48%).
Групування за віком:
4-6 років - 8 чол. ( 5,3%),
7-9 років - 18 чол. (12%),
10-12 років - 64 чол. (42,7%),
13-15 років - 60 чол. (40%).
Розподіл дітей за основним захворюванням:
захворювання дихальної системи - 72 чол. (48%),
захворювання ЛОР-органів - 30 чол. (20%),
вегето-судинна дистонія - 28 чол. (18,7%),
захворювання травної системи - 20 чол. (13,3%).
Захворювання дихальної системи були представлені рецидивуючим бронхітом у
стадії ремісії. Тривалість захворювання в усіх дітей не перевищувала 3 років.
Захворювання ЛОР-органів були представлені в основному хронічним тонзилітом (27
дітей), а також хронічним фарингітом (3 дитини). Усі хворі хворіли не більше 3
років, на момент обстеження знаходились у стадії компенсації або
субкомпенсації.
Вегето-судинна дистонія була представлена в усіх дітей перманентною формою
захворювання, переважно ваготонічного характеру в 21 і симпатотонічного – в 7
чоловік. Тривалість захворювання складала 1-3 роки.
Захворювання травної системи були представлені хронічним гастродуоденітом і
дискінезією жовчовивідних шляхів. Усі вони знаходились у стадії ремісії.
Тривалість захворювання коливалась від 2 до 4 років.
Таким чином, у жодного з обстежених дітей не виявлено гострих соматичних
захворювань, усі вони страждали хронічною патологією, знаходились у стані
ремісії, тривалість захворювання не перевищувала 3-4 років.
Розвиток на першому році життя протікав у всіх дітей без ускладнень.
Обстеження дітей включало клінічне спостереження, психологічне тестування і
параклінічні дослідження, а також анкетування. Клінічне спостереження
проводилося щоденно в динаміці, психологічне тестування і параклінічні
дослідження – до і після лікування, анкетування – при поступленні на
лікування.
2.2. Анкета
Анкетування дітей проводилося з метою встановлення зв’язку між накопиченням
свинцю в організмі і деякими екологічними, соціальними та медичними факторами.
При складанні питань опирались на публікації Трахтенберга І.С., Розанова В.А.,
Снакіна В.В., Шепотько А.О. та співавт., Білецької Е.М. та інші, представлені в
першій частині огляду літератури [1-3,8-11,34,37,39,43,44,48,102-111].
Крім того, дані анкетування передбачалось використати при оцінці показників
психологічного тестування. Тому звертали увагу на параметри, від яких, згідно
даних літератури [43,112-129], найбільшою мірою залежить стан когнітивної та
поведінкової сфери дітей: вік, стать, соціо-культурний статус сім’ї, перебіг
вагітності та пологів у матері, перенесені захворювання і т.п.
З урахуванням викладеного, анкета складена таким чином:
Анкета
обстеженого на вміст свинцю в крові
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вік Історія хвороби №
Домашня адреса
Контактний телефон
Поверх _______ Проживає ______ років
Поруч розміщені: промислове підприємство, АЗС, автостоянка, автодорога з
інтенсивним рухом, залізниця (підкреслити необхідне), інші екологічно
небезпечні об’єкти (вказати)
Вікна житла виходять на вулицю, у двір
Екологічно значущі об’єкти поряд зі школою: ті ж, інші (вказати)
Екологічно значущі об’єкти поряд з дитячим садком
Місце ігор: двір, вулиця
Літні місяці проводить у місці, за містом, на дачі в межах міста
Автомобіль, гараж у дворі
Батьки: освіта, професія, соціальне положення
Батько –
Мати –
Шкідливі звички батьків: паління, алкоголь
Достаток сім'ї: низький, середній, високий
Вагітність матері: загроза переривання, токсикоз, ускладнені пологи
Вигодовування природне, штучне, змішане
Постійне джерело питної води: міськводопровід, колодязь, очищена вода
Переважне вживання овочів, молочних продуктів, інше
Перенесені захворювання: ППЦНС, жовтяниця новонароджених, дизбактеріози,
захворювання ШКТ, дихальної, ендокринної системи, дитячі інфекції, анемії,
астено-вегетативний синдром (симпато-, ваготонія, змішаний),інші
Частота ГРВІ на рік
Алергія харчова, медикаментозна, інша
Успішність у школі: погана, середня, хороша, відмінник
Погана здатність до запам’ятовування, зосередження, розсіяність уваги,
відхилення в комунікабельності,
порушення здатно