Вы здесь

Вплив різних рівнів селену на ембріогенез курчат, продуктивність та обмін речовин у ремонтного молодняку і курей-несучок

Автор: 
Погібельна Юлія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000914
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріали та загальна методика
Згідно з планом досліджень було проведено два науково-господарські досліди:
перший – з вивчення впливу передінкубаційної обробки яєць розчином селеніту
натрію на ембріогенез курчат; другий – з вивчення впливу різних рівнів селену в
раціоні на інтенсивність росту ремонтного молодняку та подальшу продуктивність
і якість продукції курей-несучок. Досліди проводились у 2001-2003 роках в
умовах племптахорепродуктора ВАТ ”Сімейкинське” Краснодонського району
Луганської області. Виробнича перевірка отриманих результатів проведена також в
умовах племптахорепродуктора ВАТ ”Сімейкинське”.
Матеріалом для першого науково-господарського досліду послужили яйця, отримані
від курок-несучок кросу Хайсекс коричневий. Всього для досліду було відібрано
720 штук яєць-аналогів за масою, формою (індексом) та якістю шкаралупи
(пігментація, шорсткість, пошкодження, забрудненість, мармуровість,
міцність, товщина, пружна деформація тощо). До інкубації яйця зберігалися в
інкубаторії племптахорепродуктора впродовж 3-х днів при температурі 20-21°С.
Відібрані яйця з дотриманням аналогічності (за середніми показниками) були
розподілені на 5 груп і упаковані в лотки по 144 шт. в кожному. При цьому 1-й
лоток був контрольний, а 2-5-й – дослідні. Упаковані лотки з піддослідними
яйцями поміщали в універсальний інкубатор ІУП-Ф-45 (в середню зону) для
прогрівання яєць до температури 37-37,5°С. Зразу ж після прогрівання, коли
температура яєць досягла 37-37,5°С, їх з кожного піддослідного лотка
перекладали у відповідні посудини (пластмасові миски) і заливали
свіжоприготовленим розчином селеніту натрію, температура якого становила 8-10°С
для забезпечення ефекту сорбції. Дослідні яйця з кожного лотка були оброблені
”своїм” розчином селеніту натрію згідно зі схемою (табл. 2.1).
Тривалість (експозиція) обробки яєць 0,1%-вим розчином селеніту натрію
дослідних лотків №2 і №3 становила відповідно 10 і 20 хв, а №4 і №5 – 0,01%-вим
розчином селеніту натрію – 15 і 30 хв. Для дотримання аналогічності впливу на
всі піддослідні яйця температурного (холодового) фактора яйця контрольного
лотка №1 заливали звичайною водопровідною водою такої ж температури, як і
розчин селеніту натрію.
Таблиця 2.1 Схема передінкубаційної обробки яєць
Піддослідні партії яєць
Кількі-сть яєць, шт.
Температура, °С
Водний розчин селеніту натрію, %
Експо-зиція,
хв.
яєць
розчину
Контрольний лоток № 1
144
37-37,5
8-10
Вода
15
Дослідні лотки : № 2
144
37-37,5
8-10
0,1
10
№ 3
144
37-37,5
8-10
0,1
20
№ 4
144
37-37,5
8-10
0,01
15
№ 5
144
37-37,5
8-10
0,01
30
Після обробки яйця упаковували у ті ж самі лотки, поверхнево підсушували їх за
допомогою побутового вентилятора і повертали знову в інкубатор на “свої” місця
для продовження інкубації.
На 18-й день інкубації піддослідні яйця з інкубатора попередньої інкубації
ІУП-Ф-45 переносили в універсальний інкубатор серії ІУВ-Ф-15. Режим інкубації
відповідав вимогам і інструкціям до згаданих інкубаторів та методичним
рекомендаціям.
Біологічний контроль за розвитком ембріонів на 7, 11 і 18-у добу та оцінку
якості добових курчат здійснювали за показниками і методиками, які наведені
нижче.
Другий науково-господарський дослід проведений на 6-ти групах курчат,
ремонтного молодняку і курей-несучок, які були отримані в першому досліді.
Схема досліду наведена у таблиці 2.2.
При цьому 1 контрольна і 2 дослідна групи курчат були сформовані із
однодобового контрольного поголів’я, а 3, 4, 5 і 6-а дослідні – із поголів’я
курчат 4 і 5-го дослідних лотків теж із першого досліду. У кожній групі було по
25 голів однодобових курчат-аналогів за живою масою, рухливістю, жвавістю,
розміром внутрішньоутробного жовтка, опушеністю, станом кінцівок, дзьоба, очей,
пуповини, клоаки та покриття пір’ям крил.
Таблиця 2.2
Схема досліду на курчатах, ремонтному молодняку і курках-несучках
Групи птиці
Умови годівлі
1 контрольна
Основний раціон (ОР) – повнораціонний комбікорм ПК 2-6 і ПК 3-4 (для курчат),
ПК 4-4 (для молодняку) і ПК 1-18 (для курей-несучок)
2 дослідна – курчата виведені із яєць, які перед інкубацією селенітом натрію не
обробляли
ОР + Na2SeO3 (вміст Se 0,2 мг/кг комбікорму)
3 дослідна – курчата виведені із яєць, які перед інкубацією були оброблені
0,01%-вим розчином селеніту натрію
ОР + Na2SeO3 (вміст Se 0,2 мг/кг комбікорму)
4 дослідна – курчата виведені із яєць, які перед інкубацією були оброблені
0,01%-вим розчином селеніту натрію
ОР + Na2SeO3 (вміст Se 0,3 мг/кг комбікорму)
5 дослідна – курчата виведені із яєць, які перед інкубацією були оброблені
0,01%-вим розчином селеніту натрію
ОР + Na2SeO3 (вміст Se 0,4 мг/кг комбікорму)
6 дослідна – курчата виведені із яєць, які перед інкубацією були оброблені
0,01%-вим розчином селеніту натрію
ОР + Na2SeO3 (вміст Se 0,5 мг/кг комбікорму)
Піддослідніх курчат стосовно груп утримували в одноярусних кліткових батареях
R-15, виготовлених в НДР, по 25 голів у клітці розміром (мм): 2080ґ993ґ710 до
досягнення ними віку 15-ти тижнів. У цьому віці піддослідний молодняк перевели
у приміщення для курей-несучок і розмістили у двохярусні
кліткові батареї КБР-2 також по 25 голів у клітці розміром (мм) 2000ґ910ґ650
до закінчення досліду.
Режим годівлі та утримання піддослідної птиці відповідали загально – прийнятим
на племптахорепродукторі. Це ж відноситься і до параметрів мікроклі-
мату в п