Вы здесь

Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за період 1991 - 2003 років)

Автор: 
Бєлінська Інна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001251
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2 Тематика сучасного регіонального видання Кіровоградщини
Тематика газети є однією з найважливіших складових формули видання, її обличчя.
При будь-яких великих змінах у часописі або при виникненні нового перш за все
звертають увагу на його тематичну палітру. Для того, щоб повністю виявити
специфіку певного видання, необхідно проаналізувати як його зміст, так і форму,
а також встановити кореляційний зв’язок між ними. Мета роботи не передбачає
аналіз композиційно-графічного оформлення регіональних ЗМІ (ця тема є досить
розробленою у вітчизняному журналістикознавстві), ми зупинимося на аналізі
змістового наповнення видання, зокрема, на його тематиці.
Побудова тематичної моделі регіонального видання дасть змогу говорити про
особливості тематичного наповнення цього виду ЗМІ, про співвідношення у них
матеріалів різної тематики. Це співвідношення складається під впливом багатьох
факторів: специфіки, редакційної політики часопису, особливостей регіону, в
якому виходить газета, традицій, що склалися у виданні, творчих пріоритетів та
можливостей його журналістів.
Спостереження за систематичністю появи у газетах певних рубрик та тематичних
сторінок дасть змогу говорити про стабільність/мінливість тематичної структури
видання. Адже дуже часто у практиці регіональних ЗМІ трапляються випадки
хаотичного добору матеріалів на сторінці, а періодичність появи постійних
рубрик або сторінок (які за логікою мають бути постійними або продовжуваними)
не дотримується або взагалі відсутня.
Оскільки кожен тип аналізованих регіональних видань має відповідну тематичну
палітру, а отже, і свою тематичну модель, нами вибудовано тематичні моделі
неспеціалізованого та спеціалізованого регіонального ЗМІ. Крім того, побудовано
моделі всередині підтипів цих видань: у неспеціалізованих – модель обласного
громадсько-політичного, всеукраїнського, міського, районного,
рекламно-інформаційного видання. У спеціалізованих виділено моделі спортивного,
громадсько-правового, релігійного, освітнього, розважального та валеологічного
часописів.
Тематична модель видання (розподіл тем у % ) будувалася на основі
контент-аналізу аналізованих часописів за частотністю згадування теми. На
основі цих обчислень будувалися рейтинги тем. Для аналізу тематично-структурної
організації сучасного регіонального ЗМІ Кіровоградщини проведено підрахунок
кількості постійних та спорадичних рубрик і тематичних сторінок. Методом
спостереження визначено постійних авторів видань, а також журналістів, які
спеціалізуються на певних темах або жанрах. Для визначення домінування певної
теми у часописі за досліджуваний період обчислювалося середнє значення
кількості повідомлень на цю тему.
Вибірка видань визначалася частотністю виходу видань і становила для тих ЗМІ,
що виходять щомісяця, – 1 число на три місяці (відповідно 4 номери за один
рік). Для газет, що виходять 1 раз на тиждень, аналізувалося 1 число на місяць
(відповідно 12 номерів за один рік). У часописах із періодичністю виходу 2 рази
на місяць і частіше аналізувалися 2 числа на місяць (24 номери за один рік). У
таблицях (див. додаток Б) наводяться рейтинги основних тем за відсотком
повідомлень у газеті. У графі „інші теми” позначався сумарний відсоток тих тем,
що за значенням менший, ніж 2 %. Окремими графами у таблиці підраховується
кількість постійних та спорадичних рубрик і тематичних сторінок. Число N у
підрахунках означає кількість аналізованих матеріалів.
2.1 Неспеціалізовані (політематичні) видання.
„Кіровоградська правда”. Газета „Кіровоградська правда”, найстарша в області,
заснована ще у 1918 році, до 24 серпня 1991 року існувала як орган
Кіровоградської обласної організації комуністичної партії України, а з 3
вересня 1991 року була перереєстрована у незалежну громадсько-політичну. Напис
у вихідних даних газети: „Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору
редакції” значно пожвавив потік бажаючих виступити на шпальтах „Кіровоградської
правди”, висловити власний погляд на проблему – див. рубрики „Дозвольте не
погодитись”, „Полемічні замітки”, „Є така думка”, „Точка зору”, „Думки з
приводу”, „Особиста думка”, „Кілька думок з приводу”, „Прошу слова”, „А що
думаєте ви?”, „Компетентний погляд”. Особливо це помітно за кількістю листів,
що приходили до редакції.
На тематичній сторінці КП „Читач-газета: діалог” у 1991 році нараховувалося
близько тридцяти рубрик, серед них: „За листом читача”, „Читач пропонує”,
„Листи цих днів”, „Прошу надрукувати мого листа”, „Лист у номер”, „Огляд
листів”, „Лист з коментарем”, „З редакційної пошти”, „Крик душі”, „Лист з
післямовою”, „Листи цих днів”, „Сердитий лист”, „Читаючи нашу пошту”, „З пошти
„Світлиці”, „З пошти „БВ”, „Лист небайдужої людини”, „Роздуми над відкритим
листом”, „З останньої пошти”, „Читач-газеті”. Дописувачі зверталися до редакції
з вірою, що саме вона допоможе у вирішенні їхніх проблем, незважаючи на те, що
листування з читачами велося лише на шпальтах часопису і пересиланням скарг у
різні інстанції газета не займалась.
Про те, що зворотній зв’язок „газета-читач” все-таки існував, свідчать такі
рубрики: „Слідами наших виступів”, „Рейд „КП”, „Допоможіть нам”, „Запитайте у
„Кіровоградки”, „З вірою, що допоможемо”, „Дзвінок у редакцію”, „Допомогли”,
„Слово героям наших публікацій”, „Відлуння”, „Слово до читачів”, „Після того,
як ви нам написали”.
У 1991 році, коли Україна здобула незалежність, у виданні найбільш активно
висвітлювалися політичні події в області, країні та за її межами. Весь рік
видання було трибуною для виступів політиків, журналістів, громадських діячів і
усіх, кому боліла доля держави. Тематичні сторінки – „Роздуми