Вы здесь

Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селекцій на етапі закладки нових генеалогічних структур

Автор: 
Ващенко Павло Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U001325
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Місце проведення і матеріал досліджень.
Науково-виробничі дослідження проведені нами протягом 2002-2004 років в умовах
приватного сільськогосподарського підприємства “Агрофірма „Маяк”” Глобинського
району Полтавської області, а також в лабораторіях Інституту свинарства ім. О.
В. Квасницького УААН.
Станом на 1 січня 2002 року в господарстві налічувалось 2393 голів свиней
великої білої породи, із них 270 основних свиноматок. Середньодобовий приріст
живої маси свиней за 2001 рік становив 620 г, що є досить непоганим
результатом, особливо в сучасних умовах.
Для проведення експериментальної частини роботи з поголів’я свиней цього
племзаводу було відібрано 48 свиноматок великої білої породи української
селекції. Всі відібрані для досліду свиноматки належали до найбільш чисельної
родини господарства – Волшебниці. Тварини були поділені на чотири групи за
принципом аналогів з урахуванням походження, віку та розвитку тварин. В цілому
тварини були добре розвинені та мали показники продуктивності на рівні першого
класу. В подальшому через перегули та інші причини 8 голів вибуло і в групах
залишилось по 10 свиноматок.
Характеристика розвитку піддослідних свиноматок наведена в табл. 2.1. Отримані
дані свідчать що свиноматки піддослідних груп мають аналогічні показники живої
маси та довжини тулубу, – достовірної різниці між ними не встановлено в жодному
випадку.
В досліді були використані кнури великої білої породи різних селекцій:
української, естонської, англійської та напівкровні німецької. Дані щодо
розвитку піддослідних кнурів представлені в табл. 2.2.
Таблиця 2.1
Характеристика розвитку піддослідних свиноматок
Група
Кількість маток
Жива маса, кг
Довжина тулуба, см
10
186,2±1,51
155,1±0,87
ІІ
10
186,0±1,60
156,1±0,69
ІІІ
10
186,0±0,57
155,4±0,57
ІV
10
185,9±0,49
155,9±0,49
В середньому
186,0±0,75
155,6±0,33
Таблиця 2.2
Характеристика розвитку піддослідних кнурів
Генотип
Кількість голів
Жива маса, кг
Довжина тулуба, см
ВБУ
231,0±1,0
164,7±2,6
ВБЕ
235,7±0,7
169,3±0,7
ВБА
225,0±1,0
171,0±1,0
ВБУЧВБН
222,0±0,6
167,0±0,6
В середньому
228,4±1,6
168,0±1,0
2.2. Умови годівлі та утримання піддослідних тварин.
Тварини всіх піддослідних груп протягом досліджень знаходилися в аналогічних
умовах годівлі та утримання, згідно з технологією прийнятою в господарстві.
Утримання всіх статево-вікових груп – безвигульне. Кнурів-плідників утримували
в індивідуальних станках, площею – 3,8 мІ. Холостих та поросних свиноматок
утримували в групових станках. За тиждень до опоросу їх переводили в спеціально
обладнані індивідуальні станки, де утримували разом з поросятами протягом
усього підсисного періоду до відлучення. Підгодівлю поросят-сисунів проводили
за схемою наведеною в табл. 2.3. Рецепт кормосуміші, яку використовували при
цьому можна побачити в табл. 2.4. Відповідно до прийнятої у господарстві
технології поросят відлучали від маток у двохмісячному віці. Після відлучення
поросят переводили у приміщення для дорощування, де їх утримували групами по 10
голів в станку, з розрахунку площі підлоги на одне порося – 0,5 мІ. При
досягненні ними віку 90-95 днів проводили постановку на вирощування та
відгодівлю. Контрольна відгодівля та вирощування здійснювались у спеціально
виділеному для цього приміщенні. Тварин утримували по чотири голови в станку.
Таблиця 2.3
Схема підгодівлі поросят-сисунів
Вік, дн.
Компоненти
молоко
кормосуміш
соковиті та зелені корми
10-15
25
16-20
100
50
21-25
200
75
26-30
300
150
20
31-35
400
250
50
36-40
500
350
100
41-45
550
450
150
46-50
600
600
180
51-55
650
700
200
56-60
700
800
300
Для годівлі піддослідних тварин на вирощуванні та відгодівлі використовували
сухий повнораціонний комбікорм згідно схеми представленої в табл. 2.5. Рецепт
комбікорму наведено в табл. 2.6. Даний раціон забезпечував, згідно існуючих
норм, потребу тварин в енергії, сухій речовині та інших складових [169].
Таблиця 2.4
Рецепт кормосуміші для підгодівлі поросят-сисунів
Компоненти
Ячмінь
44
Пшениця
20
Овес без плівок
14,7
Горох
11
М’ясо-кісткова мука
Дріжджі кормові
Крейда
Сіль
0,3
Таблиця 2.5
Схема годівлі піддослідних тварин
Жива маса тварин, кг
Кількість комбікорму на одну голову, кг
30-50
2,2
50-70
2,8
70-90
3,4
90-100
3,6
100-120
3,8
Таблиця 2.6
Рецепт комбікорму для годівлі піддослідних тварин на відгодівлі та вирощуванні
Компоненти
Кукурудза
20
Ячмінь
55
Горох
17
Макуха соняшникова
Дріжджі кормові
Крейда
1,5
Сіль
0,5
Всього
100
В 1 кг комбікорму міститься:
кормових одиниць
1,17
сухої речовини, г
836
сирого протеїну, г
145
перетравного протеїну, г
114
лізину, г
6,07
метіонін+цистін, г
4,49
кальцію, г
7,72
фосфору, г
4,71
2.3. Схема та загальні методики досліджень.
Аналіз генеалогічної структури стада, показників розвитку та продуктивності
тварин було здійснено на основі даних первинного зоотехнічного обліку на етапі
розробки плану селекційно-племінної роботи. Загальна схема досліджень
представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень.
Парування свиноматок проводили відповідно до методичної схеми організації
досліду, яка наводиться в табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Схема організації досліду
Групи
Призначення груп
Генотипи
Кількість голів у групі
свиноматок
кнурів
свиноматок
кнурів
контрольна
ВБУ
ВБУ
10
ІІ
дослідна
ВБУ
ВБЕ
10
ІІІ
дослідна
ВБУ
ВБА
10
ІV
дослідна
ВБУ
ВБУ