Вы здесь

Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону (на прикладі західних прикордонних областей)

Автор: 
Другов Олексій Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001487
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЇЇ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ ЗАХІДНИХ ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ
2.1. Характеристика об’єкта дослідження та аналіз його основних економічних
показників
До складу західних прикордонних входять Львівська, Волинська та Закарпатська
області. Ще однією областю, яку відносять до західних прикордонних, є
Чернівецька, однак після вступу частини східноєвропейських країн до
Європейського співтовариства саме Львівщина, Волинь та Закарпаття будуть мати
спільний кордон з ЄС. Вони стають для України своєрідними “воротами в Європу”.
Чернівецька область наразі такого кордону немає, а відповідно і не може
скористатись унікальними його перевагами. Саме тому ми не віднесли її до
об’єкта дослідження. Прикордонне розташування накладає на їх
соціально-економічний розвиток певні характерні особливості.
Також варто зазначити, що Львівська область має кордон лише з Польщею, тоді як
Волинська ще й з Республікою Білорусь, а Закарпатська – зі Словаччиною та
Угорщиною.
Найбільшою західною прикордонною областю є Львівська. Її територія охоплює 21,8
тис. кв. км. За площею Львівська область займає 17-те місце в Україні.
Територія Закарпаття – 12,8 тис. кв. км. Закарпаття є найзахіднішою територією
України, де лежить крайня точка України – є м. Чоп. Область охоплює найбільша
гірська система України – Карпати. За кількістю міст (10) Закарпаття серед
областей України посідає одне з останніх місць.
Провівши порівняльний аналіз чисельності населення західних прикордонних
областей на фоні України (додаток А), зазначимо, що у Волинській області станом
на 01.02.2004 р. проживало 1 048 тис. населення (25-й показник в Україні), у
Закарпатській – 1 250 тис. (18-й), на Львівщині – 2 596 тис., що є п’ятим
показником в Україні.
Найбільша кількість населення проживає у Донецькій (4 715 тис.) та
Дніпропетровській (майже 3,5 млн) областях.
В цілому західні прикордонні області є низько заселеними (виняток – Львівщина).
Це показує низький рівень їх трудового потенціалу, але зменшує рівень
соціального навантаження на бюджет (виплати пенсіонерам, непрацездатним і
тимчасово непрацюючим).
У Закарпатській області сільське населення значно переважає міське (787 тис.
сільського проти 463 тис. міського), це показує її агропромисловий профіль.
Щодо соціально-економічного розвитку це є негативним фактором, оскільки рівень
заробітної плати та економічні результати діяльності сільськогосподарських
підприємств є значно нижчими, ніж у міських. У Волинській області
співвідношення міського/сільського населення майже однакове (526 тис. проти 522
тис.). У Львівській області міське населення значно переважає сільське (майже в
1,5 раза), що має позитивно відобразитись на її інших соціально-економічних
показниках.
Вагомим показником соціально-економічного розвитку регіону є середній рівень
заробітної плати (табл. 2.1). У січні 2004 року, між західними прикордонними
областями - найвищий він був на Львівщині – 440,16 грн (або 88,0% від
середнього по економіці рівня). Це лише дванадцяте по Україні значення. Найвищу
заробітну плату виплачували в місті Києві – 840,72, це майже вдвічі більше, ніж
у Львівській області. У решті досліджуваних областей цей показник був ще
нижчим: на Закарпатті – 384,19 грн (76,8% від середнього рівня по Україні;
16-те значення), на Волині – 332,88 грн (66,6%; 25-те значення). Варто
зазначити, що рівень заробітної плати у Волинській області був навіть нижчим за
прожитковий мінімум на одну працездатну особу (91,2% від нього). З цього можна
зробити висновок про низький загальний рівень оплати праці в західному
прикордонному регіоні, що швидше за все пов’язано із низьким рівнем розвитку
виробничої інфраструктури та повільними темпами економічних перетворень.
Таблиця 2.1
Заробітна плата по регіонах за січень 2004 року*
[ * Дані Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua).]
Нараховано в розрахунку на одного штатного працівника, грн
за місяць
за одну оплачену годину
усього, грн
у % до
грудня 2003 р.
січня 2003 р.
прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (365 грн.)
грн
у % до грудня 2003 р.
Україна
500,06
90,8
124,8
137,0
3,53
103,8
Автономна Республіка Крим
470,67
89,1
128,6
129,0
3,29
100,0
Вінницька
349,31
85,9
128,1
95,7
2,65
98,5
Волинська
332,88
84,4
126,6
91,2
2,43
97,2
Дніпропетровська
571,04
91,4
121,1
156,4
3,83
104,1
Донецька
611,11
98,2
124,7
167,4
4,15
111,0
Житомирська
352,22
86,1
126,7
96,5
2,60
98,5
Закарпатська
384,19
83,1
124,9
105,3
2,85
96,9
Запорізька
582,27
93,1
122,2
159,5
3,98
105,9
Івано-Франківська
425,59
91,6
123,6
116,6
3,27
107,2
Київська
514,23
93,4
128,3
140,9
3,60
105,3
Кіровоградська
364,78
86,4
124,7
99,9
2,68
100,4
Луганська
501,68
91,8
119,2
137,4
3,49
104,2
Львівська
440,16
88,1
122,9
120,6
3,31
104,4
Миколаївська
488,88
87,3
115,9
133,9
3,54
102,3
Одеська
489,79
92,2
123,2
134,2
3,48
106,1
Полтавська
474,20
92,3
119,3
129,9
3,36
106,0
Рівненська
415,32
83,0
119,7
113,8
3,09
96,3
Сумська
395,41
89,8
121,5
108,3
2,81
102,2
Тернопільська
318,41
87,1
129,2
87,2
2,51
102,9
Харківська
499,15
93,3
122,0
136,8
3,43
106,9
Херсонська
366,41
86,6
124,3
100,4
2,61
100,4
Хмельницька
346,34
86,6
128,4
94,9
2,67
98,9
Черкаська
375,39
89,1
130,6
102,8
2,73
101,9
Чернівецька
363,84
84,4
130,3
99,7
2,69
98,5
Чернігівська
349,26
86,6
122,4
95,7
2,51
99,2
м. Київ
840,72
88,4
129,4
230,3
5,63
101,6
Відзначимо т