Вы здесь

Вікові особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в населення,що мешкає в екологічно несприятливих умовах (підвищений вміст фтору в воді) та шляхи їх корекції.

Автор: 
Верба Олександр Ісаакович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001810
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1.Об’єкт дослідження
2.1.1. Експериментальне дослідження. Експериментальна частина досліджень
проведена на 94 білих щурах-самках двох вікових груп, отриманих у віварію
Інституту геронтології:
щурі молодого віку (вік 5 міс, маса 181±5,4 г). Особливістю даної вікової групи
є те, що розмноження тварин активне, приплід численний, зуби без ознак стирання
[86].
щурі зрілого віку (вік 18 міс, маса 210±10,6 г). Для цієї вікової групи
характерно те, що інтенсивність розмноження тварин падає, настає менопауза (в
середньому в 15-18 міс), на зубах спостерігаються ознаки стирання.
Всі тварини утримувались в стандартних умовах віварію. На початку експерименту
частині щурів обох вікових груп була проведена операція «лапаротомія з
двосторонньою оваріектомією».
Хід операції. Після наркозного обезболювання (ефірний наркоз), іммобілізації
тварини, хірургічної обробки операційного поля (депіляція, обробка 70 % р-ном
спирту) черевна порожнина розітнута поперечним розрізом. Маткові роги, труби та
яєчники виведені в операційне поле. Накладені затискувачі на зв’язки яєчників,
останні з двох сторін видалені, культі ліговані, лігатури відсічені. Черевна
порожнина зашита пошарово. Обробка операційного поля 2 % р-ном брильянтового
зеленого.
Експериментальна частина роботи складалась із трьох фрагментів, при виконанні
яких були поставлені наступні задачі:
Вивчення впливу різних концентрацій фтору в питній воді на
структурно-функціональний стан кісткової тканини здорових щурів.
Вивчення впливу підвищеного вмісту фтору в воді на структурно-функціональний
стан кісткової тканини на моделі оваріоектомованих щурів.
Вивчення ефективності препаратів кальцію, зокрема препарату кальцію третього
покоління – кальцеміну, – в корекції порушень стану кісткової тканини на моделі
двохсторонньої оваріоектомії та підвищеного вмісту фтору в воді.
Шістнадцяти піддослідним тваринам молодого віку протягом 12 тижнів у якості
питної води давали воду з населених пунктів Арциз (вміст фтору 2,57 мг/д) та
воду з м. Вилково (вміст фтору 1,24 мг/л). Контрольну групу (n=8) склали
оперовані щурі відповідного віку, котрі отримували воду з водопроводу м. Києва
(вміст фтору 1,09 мг/л).
Вплив підвищених концентрацій фтору в воді на структурно-функціональний стан
кісткової тканини вивчався на моделі оваріоектомованих щурів. Експериментальне
моделювання проводилось на 62 самках-щурах молодого і зрілого віку.
16 щурам обох вікових груп на моделі двосторонньої оваріоектомії та введення
води з помірно підвищеним вмістом фтору була проведена корекція порушень
кісткового метаболізму препаратом кальцію третього покоління – кальцеміном.
Розрахунок дози препарату проводився з урахуванням того, що для профілактики
остеопорозу необхідно вживання 1200-1500 мг кальцію на добу. Ефективність
кальцеміну визначалась після 30-добового курсу лікування. По закінченню строків
експерименту щурів забивали декапітацією під ефірним наркозом з дотриманням
прийнятих правил евтаназії.
2.1.2. Епідеміологічне дослідження. При проведенні дослідження всього обстежено
948 осіб віком 9-16 та 20-79 років обох статей. Списки обстежених представлені
в додатку А. З них з метою вивчення особливостей формування піку кісткової маси
у дітей Одеської області обстежено 222 умовно здорових дітей (101 хлопець та
121 дівчина) віком 10-16 років населеного пункту Вилково. За даними
санітарно-епідеміологічної служби Одеської області м. Вилково – населений пункт
з нормальним вмістом фтору в воді (1,24 мг/л) та задовільним рівнем
екологічного та промислового забруднення. Результати дослідження порівнювались
з даними, отриманими при обстеженні здорових дітей української популяції [69].
Крім того, для вивчення особливостей структурно-функціонального стану кісткової
тканини та темпів її втрати у жителів Півдня України обстежено 116 чоловіків та
жінок віком 20-79 років, котрі мешкають в м. Вилково, результати досліджень
яких порівнювались з показниками щільності кісткової тканини української
популяції [62].
Крім того, проводились дослідження і в інших районах Одеської області з різним
рівнем фтору в навколишньому середовищі. Так, обстежено 106 дітей та підлітків
(106 хлопців та 48 дівчат) с.Некрасівка Ренійського району, де рівень фтору в
питній воді складає 0,37 мг/л, що значно нижче рекомендованих норм.
З метою вивчення особливостей формування піку кісткової маси та рівня фізичного
розвитку в умовах хронічної фтористої інтоксикації при проведенні одномоментних
епідеміологічних досліджень в ендемічних районах фтору на Україні обстежено 121
дитина віком від 10 до 15 років (37 хлопчиків та 84 дівчат) районного центру
Арциз та с. Підгірне (Тарутинський район) (Табл. 2.1). В ендемічних районах
Республіки Молдови обстежено 63 дитини віком від 10 до 15 років (30 хлопців та
33 дівчини) м. Фалешти (Табл. 2.1). Вибір об’єктів дослідження був виконаний з
наступних причин: м. Арциз– населений пункт з централізованим водопостачанням й
підвищеним вмістом фтору в питній воді (2,57 мг/л), м. Фалешти – населеним
пункт з змішаним характером водопостачання й вмістом фтору від 0,42 до 5,31
мг/л, с. Підгірне – населений пункт з колодязним водопостачанням й вмістом
фтору від 0,71 до 7,13 мг/л.
З метою вивчення темпів втрати кісткової маси у жінок, котрі мешкають в “умовно
чистому” регіоні Одеської області (м. Вилково) обстежено 83 пацієнтки віком
30-69 років. Для оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини та
встановлення частоти остеопорозу та остеопенії у жителів Одеської області
методом рентгеностеоденситометрії обстежено 169 пацієнтів віком 20-79 років, з
яких 140 жінки, а 19 - чоловіки. Характеристика груп нав