Вы здесь

"Контрольний процес в органах внутрішніх справ України (загальнотеоретичний аспект)"

Автор: 
Куракін Олександр Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002026
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ II
СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
2.1. Стан контрольного процесу в органах внутрішніх справ України, його види,
методи та форми.
Серед правоохоронних органів України одне з центральних місць посідають органи
внутрішніх справ (ОВС). Особливе правове становище ОВС в системі правоохоронних
органів зумовлюється обсягом і складністю їх компетенції при здійсненні
правоохоронних та організаційних функцій, а також тим, що на них покладається
основний обсяг діяльності по боротьбі зі злочинністю та роботі з профілактики й
запобігання широкого кола злочинів з метою реалізації єдиної державної політики
боротьби зі злочинністю, яка є складовою внутрішньої політики суверенної і
незалежної України. Крім того, ОВС найчисленніші серед інших правоохоронних
органів України.
Вважаємо за необхідне більш детально зупинитися на правоохоронній функції
органів внутрішніх справ України. Зумовлено це тим, що, по-перше, система цих
органів нараховує найбільшу кількість працівників, а, по-друге, діяльність
співробітників ОВС найчастіше безпосередньо торкається суспільного життя
суб’єктів правопорушень та об’єктів протиправних посягань. Відомо, що
діяльність органів внутрішніх справ для населення є одним з основних критеріїв
та показників стану законності в державі. І нарешті, органи внутрішніх справ
являють собою особливий рівень суб’єктів контрольного процесу.
На жаль, слід констатувати, що стан діяльності органів внутрішніх справ України
не відповідає вимогам сьогодення, а також її правова основа дещо застаріла,
незважаючи на прийняття нових законів, а ефективність контрольного процесу в
органах внутрішніх справ України за дотриманням законності та дисципліни
залежить, у першу чергу, від належного законодавчого оформлення їх
правоохоронної діяльності.
Правовою основою діяльності ОВС України є Конституція, Закони України „Про
міліцію”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про внутрішні війська МВС
України”, „Про дорожній рух”, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси
України, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, міжнародні правові
акти, ратифіковані у встановленому законом порядку, що визначають компетенцію,
порядок організації та основні напрямки діяльності, права та обов’язки ОВС під
час виконання покладених на них завдань.
Відповідно до останнього проекту Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ, зі змінами та доповненнями, запропонованими Міністерством юстиції
України, передбачається, що за мужність, старанність, відвагу і відмінну службу
під час виконання службових обов’язків до осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ можуть бути застосовані заохочення.
З іншого боку, за порушення працівниками ОВС норм і правил, встановлених
Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами, Присягою
працівників ОВС, статутами, нормативними актами МВС України, до них можуть бути
застосовані відповідні види стягнень.
На органи внутрішніх справ України покладено виконання таких завдань, які
вимагають загальнотеоретичного дослідження і які необхідно характеризувати як
форми контрольно-процесуальних повноважень:
- забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки;
- розкриття та розслідування злочинів, здійснення розшуку злочинців;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- охорона прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ та
організацій від протиправних посягань незалежно від форм власності;
- вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів
та інших правопорушень;
- забезпечення суворого дотримання законності під час здійснення діяльності
підрозділів та посадових осіб ОВС. Функції ОВС визначаються завданнями, які
вони покликані виконувати [9].
Міністерство внутрішніх справ України, відповідно до покладених на нього
завдань, здійснює контрольно-процесуальну діяльність за такими основними
напрямками:
- забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби зі злочинністю;
- визначає основні напрямки діяльності підпорядкованих органів, підрозділів й
установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;
- організовує роботу органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку із
запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення
провадження у справах про них, розгляд яких законом покладено на органи
внутрішніх справ;
- організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних та
оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і
розкриття злочинів, провадження дізнання і попереднього слідства у справах про
злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутрішніх справ;
- у передбачених законодавством України випадках здійснює спеціальні заходи
забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ,
митних органів, органів державної податкової служби, державної
контрольно-ревізійної служби і т.д., близьких родичів цих працівників, а також
здійснюють відповідні заходи для забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві;
- безпосередньо виконує діяльність з виявлення, розкриття і розслідування
злочинів, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, здійснює боротьбу з
організованою злочинністю та наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;
- забезпечує профілактику правопорушень, вносить до центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій подання про
необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень,