Вы здесь

Формування і розвиток економічних відносин в сільському господарстві

Автор: 
Намлієв Євген Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002094
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
2.1. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції підприємствами різних
форм господарювання
Дніпропетровщина є однією з найбільш індустріально розвинених областей України,
яка до того ж має доволі високу питому вагу у виробництві сільськогосподарської
продукції (6% від загальнодержавного рівня). Область розташована у центральній
частині України, займає площу 31,9 тис. км2. За своїми ґрунтово-кліматичними
умовами вона поділяється на 4 райони, але з метою полегшення обробки та аналізу
статистичних даних ми об'єднали їх у 3, а саме: північний, центральний та
південний.
До північного району увійшли Магдалинівський та Царичанський адміністративні
райони. Він характеризується порівняно теплим кліматом, недостатньою вологістю
(річна сума опадів становить 480-530 мм), середньорічна температура повітря
+7,70С. Ґрунти представлені звичайними черноземами, за вмістом доступних
рослинам поживних речовин у ґрунтах цей район є одним з найбільш багатих в
області і за наявності сприятливих погодних умов (переважно за наявності
опадів) може одержувати високі врожаї сільськогосподарських культур.
До центрального ґрунтово-кліматичного району включені Васильківський,
Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Криничанський, Межівський,
Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Петриківський, Покровський,
П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський та Юр'ївський адміністративні
райони. Річна сума опадів тут коливається в межах 440-510 мм, середньорічна
температура повітря становить +7,9-8,10С.
Ґрунтовий покрив району становлять черноземи звичайні малогумусні, різного
рівня еродованості, які дещо гірше, ніж у південному районі, забезпечені азотом
і калієм, але краще – фосфором.
До південного ґрунтово-кліматичного району увійшли Криворізький, Широківський,
Софієвський, Апостолівський, Нікопольський і Томаківський адміністративні
райони, які мають більш сприятливі теплові ресурси та гірші атмосферні – (річна
сума опадів тут становить 430-460 мм, а середньорічна температура повітря
+8,5-90С. У ґрунтовому покрові переважають чорноземи південні та черноземи
звичайні, що є гірше структурованими та із меншим вмістом в орному шарі гумусу
(3-4%). Порівняно з центральним районом, вміст азоту і фосфору тут нижчий, а
калію – вищий. Як видно із короткої характеристики районів, ґрунтово-кліматичні
умови є різними, що певною мірою впливає на економічні результати діяльності
сільськогосподарських підприємств (табл. 2.1). Цей вплив посилюється наявністю
значно еродованих, засолених, заболочених земель тощо.
Таблиця 2.1
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
по ґрунтово-кліматичних районах у 2002 році (всі категорії, тис. т)
Грунтово-кліматичні та адміністративні райони
Зерно
Цукрові (фабр.) буряки
Соняшник
Картоп-ля х)
Овочі х)
М'ясо
Молоко
8
Північний
320,6
81,2
43,6
26,0
29,3
8,3
45,0
Магдалинівський
213,3
55,8
31,8
14,4
11,8
6,0
24,8
Царичанський
107,3
25,4
11,8
11,6
17,5
2,3
20,2
Центральний
1878,1
284,6
346,9
216,1
217,9
71,7
343,7
Василівський
107,7
71,7
38,6
10,9
5,8
3,1
20,1
Верхньодніпровський
108,0
0,6
14,4
11,6
6,6
2,9
17,2
Дніпропетровський
102,1
11,6
16,6
26,0
48,4
5,2
36,2
Криничанський
183,9
0,5
23,6
19,5
23,5
3,3
22,3
Межівський
120,4
15,2
27,4
15,2
6,3
2,5
17,7
Продовження таблиці 2.1
8
Новомосковський
197,4
72,7
27,9
31,9
35,0
7,4
48,2
Павлоградський
105,3
3,5
23,9
12,5
17,6
3,2
19,7
Петропавлівський
95,4
21,9
29,4
17,9
8,5
3,3
18,4
Петриківський
63,7
9,5
8,3
6,0
19,3
19,8
15,4
Покровський
132,6
20,1
26,7
12,3
9,4
6,1
33,1
П'ятихатський
185,4
2,0
22,7
12,3
9,8
3,7
22,8
Синельниківський
182,4
18,7
42,6
13,1
9,5
4,6
29,8
Солонянський
204,1
2,0
25,8
20,3
13,6
4,4
30,9
Юр'ївський
89,7
34,6
19,0
6,6
4,6
2,2
11,9
Південний
777,6
17,1
100,2
107,3
120,7
36,2
149,1
Криворізький
132,8
8,2
12,5
16,1
21,0
3,8
27,4
Широківський
109,6
0,2
15,1
13,0
8,2
3,5
18,0
Софіївський
124,7
1,8
18,9
19,5
8,1
3,5
20,0
Апостолівський
118,3
4,5
15,7
26,6
28,8
4,5
24,8
Нікопольський
159,2
2,2
15,5
22,9
44,0
17,3
33,6
Томаківський
133,0
0,2
22,5
9,2
10,6
3,6
25,3
Всього по області
2979,4
382,9
490,7
389,2
433,9
116,2
537,8
х) без дачних ділянок мешканців міст
Отже, з наведених даних табл. 2.1 можна зробити такі висновки щодо обсягів
виробництва основних видів сільськогосподарської продукції по
ґрунтово-кліматичних районах. Найбільша частка виробництва основних видів
продукції по ґрунтово-кліматичних районах у загальній питомій вазі належала
центральному району і коливалася в межах від 50,2% з виробництва овочів до
74,3% – цукрових (фабричних) буряків. Другим за розмірами виробництва є
південний район (за винятком виробництва цукрових буряків, частка якого у
загальній питомій вазі становила 4,5%). І останнє місце у структурі виробництва
посів північний район (крім виробництва цукрових буряків, що на 16,7% більше,
ніж у південному районі) (табл. 2.2).
Відомо, що для об’єктивного оцінювання ефективності використання
сільськогосподарських угідь необхідно враховувати їх якість. Диференціація
господарств за цим показником по районах становить 140,4%, а ріллі – 158,8%.
Ігнорування якісної оцінки потенційних можливостей земель не може забезпечити
використання показника виробництва продукції на 100 га сільгоспугідь як
об’єктивного критерію роботи колективів на всіх ієрархічних рівнях
господарювання.
Таблиця 2.2
Структура виробництва основних видів продукції по ґрунтово-кл