Вы здесь

Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди

Автор: 
Ратинська Оксана Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002397
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Об’єкт і організація обстежень
Нами було обстежено 127 учнів загальноосвітньої школи № 22 м. Тернополя, з
яких, після огляду медичних карток, було відібрано 90 (53 дівчини і 37 хлопців)
практично здорових осіб для вивчення розумової працездатності за різних типів
погоди. Вік обстежуваних знаходився в межах від 15 до 17 років. Тестування
проводилися вранці з 9 до 12 години — у період найвищої працездатності людини
та за оптимальних для старшокласників умов [129, 189].
Для формування сприятливої установки обстежуваних на виконання тестових завдань
їм попередньо пояснювали смисл і значення досліджень.
Крім цього, під час проведення обстежень ми дотримувалися наступних
методологічних положень [127]: по-перше, неможливість застосування
психологічних тестів, що ґрунтуються на багаторазовому використанні одного і
того ж завдання з одним і тим же вихідним матеріалом; по-друге, в умовах
виявлення значної мінливості реакцій необхідним є суворий контроль над
параметрами дослідження: тривалістю експерименту, часу експозиції, інтервалу
між стимулами і т.д., зміна яких може бути джерелом додаткової варіабельності
результатів і в конкретному випадку лише утруднювати їх виявлення та
ідентифікацію.
Тому ми, намагаючись об’єктивно охарактеризувати розумову працездатність на
одному і тому ж контингенті обстежуваних за І, ІІ і ІІІ типів погоди,
застосовували такі методики, які після першого дослідження не залишали стійких
слідів у пам’яті, або такі психологічні тести, які б відрізнялися за вихідним
матеріалом, але були однаковими за своєю суттю. З метою виявлення
статево-вікових відмінностей отриманий матеріал групували: окремо оцінювали
результати учнів 15 років (9 клас), 16 років (10 клас) і 17 років (11 клас),
після чого порівнювали результати хлопців і дівчат при різних типах погоди.
Обстеження проводилися в місті Тернополі, яке розміщене в умовах
по­мірно-континентального клімату. Згідно з класифікацією І. І. Григор’єва
[161] на території міста спостерігається погода І, ІІ і ІІІ типів. Дані про тип
погоди отримували кожного дня, протягом проведення обстеження, зі зведень
метеорологічної станції міста Тернополя. Дослідження проводилися у дні із І, ІІ
та ІІІ типами погоди.
І тип погоди характеризується малоградієнтним баричним полем біля поверхні
землі і по висотах тропосфери, відсутністю фронтальних зон, струменевих течій,
висотних переносів. Вертикальні рухи повітряних мас по висоті не виражені — до
(500-1000 Па) за 12 годин. Стійкий нормальний хід основних метеоелементів.
Зміни атмосферного тиску за три години — не більше 1 мбар. Зміни температури за
12 годин (дня, ночі) — до 5-10 0С, відносної вологості — до 5-15 %. Вітер
слабкий. Відсутня динаміка числових показників іонізації повітря. Зміни
вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі коливаються від 0 до 5 г/м3 за
12-24 години. При стійкій стратифікації повітряної маси спостерігаються
хмарність, слабкі опади, адвентивні тумани.
ІІ тип погоди характеризується малим баричним градієнтом біля поверхні землі і
по висотах тропосфери, проходженням фронтальних розділів із слабкою динамічною
структурою. Струменеві течії (слабкі переноси) зі швидкістю руху повітря до
30-50 км/год. Наявні слабкі вертикальні рухи повітря до (2*103 Па) за 12 годин.
Електричні і магнітні поля слабо виражені. Зміни метеоелементів мають помірний
характер: атмосферний тиск коливається до (100-150 Па) за 3 го­дини,
температура повітря — до 10-15 0С за 12 годин, відносна вологість — до 10-25 %.
Вітер помірний, силою до 5 балів. Можлива внутрімасова грозова діяль­ність і
слабкі опади на межах фронтів. Іонний склад повітря слабо виражений. Зміни
вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі становлять до 10 г/м3.
ІІІ тип погоди характеризується проходженням основних фронтальних розділів із
швидкою зміною повітряних мас, розвитком циклонічної діяльності з великими
перепадами метеоелементів, вираженим баричним полем, циклонами зі значним
нахилом вертикальної осі. При зміні різних за фізичними властивостями
повітряних мас виникають фронтальні зони зі значними перепадами температур в
межах 10-20 0С на 1000 км. Наявні добре виражені ділянки динамічних змін тиску.
Характерні струменеві течії (середні переноси) зі швидкістю до 50-100 км за
годину. Вертикальні рухи повітряних мас сягають ((40-80)*10І Па) за 12 годин.
Слабо або середньо виражені зміни електричного поля землі. Помірні магнітні
коливання в тропосфері. Нестійкий хід метеоелементів. Очікувані зміни
атмосферного тиску до (200-500 Па) за 3 години. Зміни в інтервалі за 12 годин
температури повітря — до 10-20 0С, відносної вологості до 20-40 %. Вітер силою
більше 6 балів. Сильні опади з грозовими дощами. Виражені коливання іонів
різного знаку та зміни вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі до 10-20
г/м3.
2.2 Дослідження розумової працездатності
На сьогоднішній день відомо багато методик дослідження розумової працездатності
людини. Проте, жодна із них повністю не розкриває всі аспекти даної проблеми.
Тому, як показав досвід багатьох фізіологів, для вивчення розумової
працездатності необхідно застосовувати їх у комплексі [112, 129, 135].
Відомо, що рання юність – це початок дорослої, складної як внутрішньо, так і
зовнішньо життєвої адаптації, що включає прийняття багатьох умовностей,
соціальних норм, ролей і форм поведінки. Тому старшокласників характеризують як
дорослих людей з точки зору можливості проведення психодіагностики та
пропонують повноцінне використання тестових методик для дорослих [132].
Для вивчення особливостей розумової прац