Вы здесь

Структура популяцій збудників темно-бурої та сітчастої плямистостей листя ячменю ярого у північно-східному Лісостепу та пошук джерел стійкості

Автор: 
Рожкова Тетяна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002606
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Умови та методика проведення досліджень
2.1. Умови та місце проведення досліджень
Дослідження проводились протягом 2001-2003 рр. Спостереження за розвитком та
поширенням хвороб на ярому ячмені здійснювали на сортодослідних станціях - на
Сумській, Миргородській та Валківській. З сортів ярого ячменю збирали
інфекційний матеріал. Тут же здійснювали оцінку сортів за стійкістю до
збудників темно-бурої та сітчастої плямистостей листя в природних умовах.
Тестування сортів за стійкістю до патогенів за допомогою штучного інфекційного
фону у польових умовах проводили на дослідній ділянці Сумського національного
аграрного університету. Лабораторні досліди виконувались на базі ІЗР УААН.
Сумська СДС розташована у східній частині Сумської області. Територія Сумської
області є південно-західною окраїною Середньоросійського підвищення. Тому у
східних частинах області поверхня відрогів цього підвищення досягає 220 м над
рівнем моря. Рельєф місцевості – хвиляста рівнина, яка перетинається долинами
річок, ярів та балок. Ґрунти надані потужними малогумусними чорноземами. Ці
ґрунти потребують лише додаткових мінеральних добрив. Клімат помірно
континентальний, зими помірно холодні. Середньомісячна температура січня (–)
6,4 0С, середня температура липня – 19,9 0С, абсолютний максимум складає 370С.
Місце досліджень відноситься до помірно теплого, середньо зволоженого
агрокліматичного району, який характеризується наступними показниками: сумами
температур 2500-2650 0С за період з температурою вищою за 10 0С, кількістю за
цей період опадів 280-310 мм, а на протязі року 470-560 мм. Гідротермічний
коефіцієнт за теплу частину року – 1,1 – 1,2. Тривалість періоду із стійким
сніговим покривом складає 95-105 днів, тривалість періодів з температурою вищою
за 0, 5, 10 і 15 0С, відповідно, складає 235-240, 195-200, 155-160 та 110-115
днів. Середня тривалість безморозного періоду – 150-170 днів. Середня дата
закінчення весняних заморозків відноситься до 23-30/ 04, а початок заморозків
восени - до 2-8/ 10. Домінують вітри східного (17%) та західного (15 %)
напрямку. Причому, з листопада по травень переважають вітри східного напрямку,
а з червня по вересень – північно-західного напрямку, в жовтні – південні
вітри. Середня швидкість вітру у квітні – 4,4 , травні – 3,6, червні – 3,2,
липні – 2,8 м/с. В основному, агрокліматичні умови для вирощування ячменю ярого
є сприйнятливими. Особливо необхідно акцентувати увагу на вологості ґрунту.
Встановлено, що звичайно до часу посіву ячменю ярого запаси продуктивної вологи
задовільні для отримання дружних сходів. Але у критичний для розвитку культури
період (вихід у трубку – налив зерна), коли формується основна вегетативна
маса, в окремі роки спостерігають недолік вологи [130].
Миргородська СДС розташована майже в центрі Полтавської області. Місцевість
характеризується рівнинним рельєфом. Ґрунтовий покрив складається з потужних
малогумусних чорноземів. Присутність у чорноземах крупнопиловатих глинистих
частинок підвищує в’язкість при зволоженні, а за умов підсихання сприяє
утворенню грудок. Клімат помірно континентальний. За умовами тепло- та
вологозабезпеченості місцерозташування відноситься до центрального середньо
зволоженого району області. Він характеризується наступними значеннями
показників: сума температур вищих за 10 0С – 2700-2800 0С, кількість опадів за
цей період складає 280-300 мм, на протязі року – 500 мм. Тривалість періоду із
стійким сніговим покривом складає 85 днів. Тривалість періодів з температурами
вищими за 0, 5, 10 та 15 0С складає 243, 201, 162 та 118 днів, відповідно.
Середня тривалість безморозного періоду – 116 днів. Середня дата останнього
заморозку весною припадає на 21/04; першого заморозку восени – 5/10. Найбільш
холодним періодом року є третя декада січня, найбільш теплим – третя декада
липня (25 0С). Найменша відносна вологість повітря о 13 годині приходиться на
третю декаду травня (48 %). Імовірність середніх посух складає 100 %, а
інтенсивних – 29 %. Середня багаторічна глибина промерзання ґрунту до 70 см,
максимальна – 112 см. З жовтня по квітень превалюють вітри східного та
південно-східного напрямків. Травень-серпень домінують вітри західного та
південно-західного напрямків. Середня швидкість вітру складає у квітні – 4,6, у
травні – 3,9, у червні – 3,5, у липні – 3,1 м/с. Агрокліматичні характеристики
умов росту та розвитку ячменю ярого по міжфазним періодам є сприйнятливими.
Так, середні запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту під час сівби
–124 мм. Таке зволоження є достатнім. За період кущіння – колосіння запаси
продуктивної вологи зменшуються на 60 мм [131 ].
Валківська СДС розташована у північній частині Харківської області. Рельєф
місцевості рівнинний. Ґрунти надані чорноземами опідзоленими та темно-сірими
опідзоленими (лісними). Не дивлячись на високу родючість чорноземів, вони
чутливі до мінеральних добрив (азоту, фосфору та калію). Опідзолені ґрунти
характеризуються негативними фізико-хімічними властивостями, насамперед,
безструктурністю та підвищеною кислотністю. Клімат помірно континентальний.
Найбільш холодним часом у році є третя декада січня, найбільш теплою є третя
декада липня ( середньодобова температура 25 0С). Тривалість безморозного
періоду складає 160 днів. Дата переходу через 0 0С – 25.03 – початок весни, та
15.10 – початок зими. Початок вегетаційного періоду припадає на 10.04,
закінчення на – 23.10. Загальна тривалість вегетаційного періоду 196 днів.
Місце досліджень відноситься до північного середньо зволоженого району області.
Він характеризується наступними значеннями показників: сума темпера