Вы здесь

Удосконалення регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі регіону

Автор: 
Шинкаренко Ольга Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002664
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Молокопродуктовий підкомплекс є однією з важливих складових матеріального виробництва АПК, оскільки він покликаний забезпечити молокопереробні галузі сировиною, а населення молоком та молокопродуктами. До складу молокопродуктового підкомплексу належить галузь молочного скотарства, що безпосередньо займаються виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах та сфера промислової переробки молока, тому дослідження механізму регулювання економічних взаємовідносин неможливе без аналізу стану та розвитку цих двох галузей.

2.1 Оцінка стану виробництва молока

Кардинальні зміни у механізмі господарювання в сільському господарстві протягом минулих років не обминули і сферу виробництва молока, що позначилося перш за все на різкому скороченні обсягів виробництва молока у всіх регіонах України, в тому числі і Черкаській області (табл.2.1).
Таблиця 2.1
Виробництво молока в Україні та Черкаській області
РокиВиробництво молока, тис.тонДо попереднього року, %До 1990 року, %УкраїнаЧеркаська обл.УкраїнаЧеркаська обл.УкраїнаЧеркаська обл.1990245081010--100,0100,019941813777498,7109,174,076,619951727472795,293,970,572,019961582166391,691,264,665,619971376853887,081,156,253,319981373652899,898,156,052,319991336253597,3101,354,553,020001265849994,793,351,649,4200113444538106,2107,654,953,2200214142560105,2104,357,755,420031366150696,690,355,750,1Джерело: Держкомстат України, власні розрахунки на основі даних Держкомстату
Динаміка обсягів виробництва молока в Черкаській області істотно не відрізняється від загальних показників по Україні та характеризується поступовим зниженням починаючи з 1990 року. Протягом останніх десяти років виробництво молока на всій території України знизилося майже вдвічі та становить в 2003 році лише 55,7 % від обсягу виробництва 1990 року.
У відповідності зі зменшенням обсягу виробництва молока відбувається і зменшення його споживання населенням. Зменшення щорічних обсягів споживання молока порівняно з його виробництвом в середньому на 1,5 млн грн вказує на експортну орієнтованість ринку молокопродукції (рис. 2.1). Загальний експорт молочної продукції в 2002 році 140439 складає тис. дол. США, а саме: масло тваринне - 18982 тис. дол. США, сири 62496 тис. дол. США. Загальний обсяг імпортованої продукції складає 19654 тис. дол. США (Додаток А). В структурі експортно-імпортних операції найбільша питома вага належить країнам СНД - 64,0% всього експорту молочної продукції в 2002 році та 56,4 % імпортованої молочної продукції (Додаток Б).
Виробництво молока в Україні здійснюється на підприємствах різних форм господарювання, які умовно можна розділити на два сектора: суспільний та приватний. Важливо відмітити, що показники обсягу та ефективності виробництва молока у цих двох секторах істотно різняться, тому постає необхідність при аналізі стану молочного виробництва ці два сектори розглядати окремо. Суспільних сектор, основою якого є колективна організація праці об'єднує сільськогосподарські підприємства. До приватного сектора, основаного на індивідуально-сімейній організації праці належать особисті селянські господарства.
Рівень виробництва молока в господарствах населення характеризується вищою ефективністю, не зважаючи на те, що сільськогосподарські підприємства мають набагато розвиненішу інфраструктуру виробництва, яка включає ветеринарну службу, фахівців молочного скотарства тощо (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Структура виробництва молока в Україні
ПоказникиРоки2003 до 1990, %199019961997199819992000200120022003Виробництво молока, тис.т, в т.ч.
24508,3
15821,2
13767,6
13752,7
13353,7
12658
13444
14142
13661
55,7Сільськогосподарські підприємства
18634,1
7614,3
5389,0
5202,7
4681,5
3669
3636
3468
2680
14,4Господарства населення
5874,2
8206,9
8334,5
8550,0
8672,2
8989
9808
10674
10981
186,9Питома вага господ-дарств населення, %
24,0
51,9
60,5
62,2
64,9
71,0
72,9
75,5
80,4
ХДжерело: Держкомстат України
Наведені в табл. 2.2 дані свідчать про значне падіння обсягів виробництва молока в Україні протягом останніх десяти років. Виробництво молока в 2003 році скоротилося на половину від обсягу виробництва 1990 року і склало відповідно 13661 тис. тонн проти 24508,3 тис. тонн в 1990 році. Особливо істотно зменшилися обсяги виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, в яких стрімке падіння обсягів виробництва молока зумовлено скороченням чисельності поголів'я корів та зниженням рівня їх продуктивності. Так обсяг виробництва в 2003 році складав лише 14,4% від обсягу виробництва 1990 року, відповідно 2,68 млн тонн до 18,63 млн тонн. Проте незважаючи на загальний занепад молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах стан справ в особистих селянських господарствах покращується з року в рік, що характеризується постійним зростанням обсягів виробництва молока. Так, якщо в 1990 році в особистих селянських господарствах вироблялося 5,9 млн тонн молока то в 2003 році - вже 10,981 млн тонн, отже зростання обсягів виробництва в приватному секторі протягом останніх десяти років склало 186,9%. Так, якщо в 1990 році на долю селянських господарств припадало лише 24,0% всього виробленого в Україні молока, то в 2003 році ними вироблялося вже 80,4% загального обсягу. Сільськогосподарські підприємства навпаки характеризується втратою своєї частки у загальному обсязі виробництва молока з 76% в 1990 році до 19,6% в 2003 році. Передумовою падіння обсягів виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, яке почалося з 1991 року, є суттєве зменшення рівня державного субсидування галузі молочного скотарства. Негативно вплинула на обсяги виробництва молока лібералізація цін, в наслідок якої галузь молочного скотарства с