Вы здесь

Кріогенна деструкція в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

Автор: 
Лялькін Сергій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002731
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальна характеристика хворих на рак молочної залози
У ході проведення дослідження для адекватного аналізу результатів лікування за розробленою методикою були сформовані основна та контрольна групи хворих.
В основну групу увійшли 80 хворих на рак молочної залози. Вони лікувалися у науково-дослідних відділеннях загальної онкології та реконструктивної хірургії молочної залози та пухлин молочної залози Інституту онкології АМН України з липня 2000 року за розробленою нами методикою, яка включає в себе передопераційну кріогенну деструкцію пухлини. У контрольну групу увійшли 76 хворих на рак молочної залози, які лікувалися у вищезазначених відділеннях з червня 2000 року та отримували стандартне лікування без виконання передопераційної кріодеструкції.
Середній вік хворих в основній групі склав 56 ± 8 років, наймолодшій пацієнткі було 34 роки, а найстаршій - 72. У контрольній групі середній вік пацієнток складав 57,9 ± 7,5 роки, відповідно наймолодшій було 31 рік, найстаршій - 74 роки.
Розподіл хворих у групах за локалізацією пухлин у молочній залозі наведено у таблиці 2.1. Як видно з таблиці, в обох групах переважали хворі, у яких пухлина була розташована у верхньо-зовнішньому квадранті (56,3 % в основній та 60,5 % в контрольній групах). На другому місці були пацієнтки з пухлинами, що локалізувалися в верхньо-внутрішньому квадранті (18,7 % в основній та 17,1 % у контрольній). При аналізі даних виявлено, що основна та контрольна групи були статистично однорідні щодо розподілу хворих за локалізацією пухлини.

Таблиця 2.1
Розподіл хворих у досліджуваних групах за локалізацією пухлин у молочній залозі
Локалізація пухлини у молочній залозіГрупи хворихрОсновна групаКонтрольна група Абс. число%Абс. число%Верхньо-зовнішній квадрант4556,3 ± 5,54660,5 ± 5,6>0,05Верхньо-внутрішній квадрант1518,7 ± 4,41317,1 ± 4,3>0,05Нижньо-зовнішній квадрант1012,5 ± 3,7810,5 ± 3,5>0,05Нижньо-внутрішній квадрант67,5 ± 2,956,7 ± 2,8>0,05Центральний відділ45,0 ± 2,445,2 ± 2,5>0,05Всього8010076100
У таблиці 2.2 показано розподіл хворих у групах по клінічних стадіях та по стадіях TNM за класифікацією ВООЗ у досліджуваній та контрольній групах. Контрольна група та основна (таб. 2.2) не мали статистично достовірних розбіжностей ні за розподілом хворих по клінічних стадіях хвороби, ні за розподілом хворих по стадіях TNM (р>0,05 в усіх випадках).

Таблиця 2.2
Розподіл хворих по клінічних стадіях та по стадіях TNM (ВООЗ)
в основній та контрольній групі
СтадіяpTNMГрупи хворихрОсновна група Контрольна група Абс. число%Абс. число%ІIаpТ2N0M03037,5 ± 5,42431,6 ± 5,3>0,05рT1N1M0--33,9 ± 2,2Всього3037,5 ± 5,42735,5 ± 5,5>0,05ІІбpT2N1M0 1822,5 ± 4,71722,3 ± 4,8>0,05pT3N0M067,5 ± 2,9810,6 ± 3,5>0,05Всього2430,0 ± 5,12532,9 ± 5,4>0,05ІІІа
pT3N1M0911,3 ± 3,51013,1 ± 3,9>0,05pT3N2M067,5 ± 2,945,3 ±2,5>0,05pT2N2M033,7 ± 2,145,3 ± 2,5>0,05Всього1822,5 ± 4,71823,7 ± 4,8>0,05IIIбpT4N0M011,2 ± 1,222,7 ± 1,8рT4N1M045,0 ± 2,433,9 ± 2,2рT4N2M033,8 ± 2,111,3 ± 1,3Всього810,0 ± 3,367,9 ± 3,0>0,05Всього8010076100
При розподілі хворих за стадіями хвороби найбільш велику частку склали хворі зі стадією ІІа (основна група - 37,5 ± 5,4 %, контрольна група - 35,5 ± 5,5 %) та ІІб (відповідно, 30,0 ± 5,1 % та 32,9 ± 5,4 %). Основну частку хворих з ІІ стадією хвороби склали в усіх групах хворі з pT2N0M0. Серед хворих з ІІІ стадією захворювання в усіх групах переважали хворі з pT3N1M0 (відповідно 11,3 ± 3,5 % та 13,1 ± 3,9 %). Хворих із першою та четвертою стадією хвороби у групах не було.
Розподіл хворих за віком представлений у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих за віком в основній та контрольній групі
ВікГрупи хворихрОсновна група Контрольна група Абс. число%Абс. число%До 40 років33,8 ± 2,1 56,5 ± 2,8>0,0541 - 50 років1923,7 ± 4,72228,9 ± 5,1>0,0551 - 60 років3138,8 ± 5,42735,6 ± 5,5>0,0561 - 70 років2328,7 ± 5,01823,7 ± 4,8>0,05Більше 7045,0 ± 2,445,3 ± 2,5>0,05
Основна та контрольна групи були статистично однорідні щодо розподілу хворих за віком. В обох групах переважали хворі у віці 51-60 років (38,8 ± 5,4 % в основній та 35,6 ± 5,5 % в контрольній). Слід відзначити, що в основній групі приблизно третина хворих (33,8 %) була у віці старше 60 років, в контрольній групі цей показник становив 29,0 % (р > 0,05).
Розподіл хворих в залежності від неоад'ювантної терапії представлений в таблиці 2.4. При аналізі даних можна відзначити, що обидві групи не мали статистично достовірних розбіжностей за видом неоад'ювантної терапії. Більшу частку склали хворі, в яких неоад'ювантне лікування було відсутнім (43,8 ± 5,5 % в основній та 38,2 ± 5,6 % в контрольній групах). На другому по частоті місці була променева терапія (відповідно, 26,2 ± 4,9 % та 25,0 ± 4,9 %).

Таблиця 2.4
Розподіл хворих в залежності від типу неоад'ювантної терапії
в основній та контрольній групі.
Неоад'ювантна
терапіяГрупи хворихрОсновна група Контрольна група Абс.
число%Абс.
число%Відсутня3543,8 ± 5,52938,2 ± 5,6>0,05Променева терапія2126,2 ± 4,91925,0 ± 4,9>0,05ВАПХТ1113,8 ± 3,81114,4 ± 3,8>0,05Системна ПХТ67,5 ± 2,979,2 ± 3,3>0,05ВАПХТ та променева терапія78,7 ± 3,11013,2 ± 3,6>0,05
Розподіл хворих за гістологічною формою та ступенем диференціювання пухлин у основній та контрольних групах приведений у таблицях 2.5 та 2.6. Як видно з наведених таблиць, обидві групи достовірно не відрізнялись за гістологічним типом пухлини. Переважну більшість склали хворі з інфільтруючим протоковим раком (71,2 ± 5,0 % в основній та 69,8 ± 5,2 % в контрольній групах). На другому місці знаходиться інфільтруючий дольковий рак (ві