Вы здесь

Формування економічної стійкості аграрних підприємств

Автор: 
Матейко Світлана Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003433
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Становлення та розвиток різних форм господарювання
в сільському господарстві

Останніми роками здійснюється реформування традиційних організаційно-правових форм господарювання в агропромисловому комплексі України. Правовою основою реформування колгоспів, радгоспів, міжгосподарських підприємств і організацій, агропромислових комбінатів та об'єднань є закони, укази, урядові постанови й інші нормативно-правові документи України [35-38; 81]. Об'єктом нашого дослідження було взято господарства Запорізької області в цілому та Запорізького району зокрема, оскільки він представляє основні макро- і мікроекономічні тенденції ринкового трансформування АПК.
Починаючи з кінця 1999 р., держава вжила низку рішучих системних заходів ринкового спрямування щодо виходу аграрного сектора з кризи, у результаті чого в ньому мали відбутися великі зміни соціально-економічного та організаційного характеру. В основу соціально-економічних перетворень на селі було покладено нову ідеологію аграрних відносин, насамперед, надання приватному аграрному виробникові самостійності у виборі форм господарювання, каналів реалізації продукції, партнерів із співпраці.
Відповідно до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 р. № 1529/99 усі колективні сільськогосподарські підприємства Запорізького району були у 2000 р. реформовані в приватні, акціонерні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо. Цей Указ значно прискорив швидкість процесу трансформації відносин власності в аграрному виробництві шляхом реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватного господарювання.
За даними Запорізького обласного управління статистики на початок 2004 року у сільському господарстві Запорізької області налічувалося 3672 господарюючі суб'єкти, з них 599 господарських товариств, 288 приватних підприємств, 125 виробничих кооперативів, 2508 фермерських господарств, 34 державних підприємства тощо.
За роки реформ (1990-2003 рр.) у Запорізькій області кількість фермерських господарств збільшилася на 2508 одиниць, точніше, вони були створені за роки реформ. При цьому середній розмір земельної ділянки в розрахунку на одне господарство становив 95,8 га, що на 64,1 га більше порівняно з 1995 р.
Нові форми господарювання на селі були організовані головним чином на основі реорганізації колгоспів і радгоспів. Це посилювало створення фермерських господарств, процес кооперативного руху в сільському господарстві, розукрупнення великих організаційно-виробничих структур.
Відповідно до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки", у цілому по Україні реформуванню підлягало 11,3 тис. колективних сільськогосподарських підприємств (КСП). Унаслідок реформування не сталося значного подрібнення земельно-майнових комплексів (колишніх КСП). Динаміка товаровиробників в аграрному секторі України в цілому за останні роки набула такого вигляду (табл. 2.1).
Наведені дані свідчать про те, що в Україні поступово зменшується кількість державних сільськогосподарських підприємств і станом на 1 липня 2004 р. їх питома вага в загальній структурі становила всього 0,7%. Необхідно відзначити, що кількість колективних сільськогосподарських підприємств зростала протягом останніх десяти років переважно за рахунок зменшення держгоспів. Особливу увагу привертає різке збільшення фермерських господарств - їх кількість за період реформування зросла в Україні в 47,2 раза.
Таблиця 2.1
Динаміка діючих аграрних підприємств за організаційно-правовими формами в Україні, одиниць
Види підприємств2000*200220032004**2004 у % до 2002Господарські товариства6235933787138172131,1Приватні підприємства2752411640334054147,3Виробничі кооперативи316621111938172754,5Фермерські господарства901430424301642533у 47,2 р.Державні підприємства124757051639531,7Підприємства інших форм господарювання569200217071694у 3,0 р.Усього13623611785992358575у 4,2 р. *Станом на 1 квітня
** Станом на 1 липня

У Східному регіоні України сільське господарство Запорізької області посідає провідне місце. Обсяг валової продукції сільського господарства, вироблений усіма категоріями господарств області (у порівняльних цінах 2000 р.) у 1990 р. становив 4324,4 тис. грн., у 1995 р. - 2573,4, а у 2003 і 2004 рр. відповідно 1752,0 і 2406,2 тис. грн.
Протягом 1990-2003 рр. умови функціонування аграрних підприємств були складними. Зміни в структурі товаровиробників впливають на структуру земельної площі по землекористувачах і власниках у сільському господарстві. Дуже великі зміни відбулися останніми роками в розподілі сільськогосподарських угідь аграрних підприємств Запорізької області. На фоні загальних негативних тенденцій, наявних у цьому секторі економіки, спостерігається значне скорочення площ сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах і їх збільшення у господарствах населення в 6,1 раза. Тільки за 2000-2003 рр. загальна площа сільськогосподарських угідь, що знаходиться в особистому користуванні та володінні громадян, зросла на 123,8 тис. га (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Динаміка розподілу сільськогосподарських угідь у Запорізькій області, тис. га
Показники199020002001200220032003 у % до 1990Площа с.-г. угідь у всіх категоріях господарств2243,42178,62165,32155,12149,795,8в особистому користуванні та володінні громадян, тис. га82,9383,0403,9439,8506,8у 6,1 р.Площа ріллі у всіх категоріях господарств1919,51884,61893,61894,21893,498,6в особистому користуванні та володінні громадян65,9319,5345,5381,9425,7у 6,5 р.
Як бачимо, в основному землю обробляють аграрні підприємства, які мали в своєму розпорядженні у 2003 р. майже 78% ріллі від її загальної площі. Найбільшими користувач