Вы здесь

Еколого-економічне обгрунтування раціонального землекористування територіальних соціально-природних комплексів регіону

Автор: 
Бавровська Наталія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003566
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.1. Природні та соціально-економічні чинники розвитку регіону

Черкаську область утворено 7 січня 1954 року. Вона розташована в центральній частині України на півдні Лісостепової зони, в басейні середньої течії Дніпра. Загальна площа області становить 20,9 тис. км?. Територія області простягнулася з південного заходу на північний схід на 245 км, з півночі на південь - на 150 км [122].
Загальна кількість населення Черкаської області, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р., становила 1 млн. 403 тис. осіб. Кількість міського населення - 754 тис. осіб, або 53,7 %, сільського - 649 тис. осіб, або 46,3 % загальної кількості населення області. Кількість чоловіків становила 639 тис. осіб, або 45,5 %, жінок - 764 тис. осіб, або 54,5% [18, 101].
Підвищення рівня освіти в цілому характерне як для міського, так і для сільського населення. Кількість населення, яке мало вищу та повну загальну середню освіту, становила 820,0 тис. осіб, що перевищило відповідний показник перепису населення 1989 року на 20,9 %.
За даними Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків та жінок, які перебували у шлюбі, становила 714,5 тис. осіб.
В області - три міста (Сміла, Умань, Черкаси) із кількістю населення понад 50 тис. осіб. За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст обласного підпорядкування збільшилась на два (Ватутіне, Золотоноша) і на дату перепису населення становила шість, міст районного підпорядкування - 10, селищ міського типу - 15.
За цей період 4 селища міського типу (Мокра Калигірка, Ротмистрівка, Руська Поляна, Юрківка) перейшли в сільські населені пункти, а село Бабанка - в селище міського типу.
Зменшення частки дітей у загальній кількості населення поряд із суттєвим збільшенням частки осіб у віці, старшому за працездатний, з 18 % до 26,9 % ускладнює сучасну демографічну ситуацію в області й зумовлює зростаюче старіння населення [101].
Основною сферою зайнятості населення Черкащини є сільське та лісове господарство. Розподіл населення регіону за основними видами економічної діяльності наведено у табл. 2.1??.
Таблиця 2.1
Розподіл зайнятого населення Черкаської області за видами економічної діяльності та статусом зайнятості
Види економічної діяльностіВсьогоУ тому числіпрацюючі за наймом та члени колективного підприємства, кооперативуробото-давцісамо-зайнятібезоплатно працюючі члени сім'їне класифіковані за групамиВсе зайняте населення50567742588549941282239161585у тому числі: Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
167151
104569
295
1039
94
61154Рибне господарство1549149422303-Добувна промисловість297529723---Обробна промисловість780237704849545822-Виробництво електроенергії, газу та води13334133141181-Будівництво18793179971776163-Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту508053920828898544164-Готелі та ресторани671164591825614-Транспорт262882549313664712-Фінансова діяльність41184098164--
Продовження табл. 2.1
Види економічної діяльностіВсьогоу тому числіпрацюючі за наймом та члени колективного підприємства, кооперативуробото-давцісамо-зайнятібезоплатно працюючі члени сім'їне класифіковані за групамиОперації з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам10901105511681802-Державне управління2811828099712--Освіта4309443073813--Охорона здоров'я і соціальна допомога361713605240763-Колективні, громадські та особисті послуги11933106461936549431Послуги домашньої прислуги104310133243-
Розподіл населення регіону за основним джерелом засобів існування та віковими групами наведено у табл. 2.21) .
Таблиця 2.2
Розподіл населення регіону за основним джерелом засобів існування та віковими групами [101]
Джерела засобів існуванняВсього населенняіз загальної чисельності -
населення у віцімолод-шому за працез-датнийпраце-здатномустаршому за праце-здатний14-27 роківосібВсе населення1398313251626768344376497265250зайняті на підприємстві, в організації, установі, селянському (фермерському) господарстві390217283788171135767798зайняті у окремих громадян246807245551167634зайняті на власному підприємстві5632-557260690зайняті на індивідуальній основі10976110889851660Продовження табл. 2.2
Джерела засобів існуванняВсього населенняіз загальної чисельності -
населення у віцімолод-шому за працез-датнийпраце-здатномустаршому за праце-здатний14-27 роківосібзайняті у власному селянському (фермерському) господарстві1032-99042116зайняті на сімейному підприємстві без оплати праці369-3654107зайняті в особистому підсобному господарстві735344370951253917049ті, що отримують прибуток від власності1057-100650169пенсіонери4139281963517133601953338стипендіати89556108345-8897ті, що отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю)933811208194234643з них: навчаються942573369-473 не навчаються7886377825234170ті, що отримують допомогу по безробіттю22813-22813-4995ті, що мають інший вид державного забезпечення128302648892612566844з них: навчаються26782166512-1086 не навчаються9839169841412565758ті, що знаходяться на утриманні інших осіб385550244661140293556133309з них: навчаються2219931681823809-92876 не навчаються9514180998648455640433ті, що мають інше джерело засобів існування309101306622146811з них: навчаються454-454-334 не навчаються304331302082146477ті, що не вказали основне джерело засобів існування64925444253-1190одне джерело засобів існування1138875243763629574265392226747два джерела засобів існування235436718712572810251635305три джерела засобів існування і більше17510132878985892008ті, що не вк